x

Realdania By & Byg: Årbog 2021 er udkommet

Pressemeddelelse 13. december 2021

2021 er ved at rinde ud, og Realdania By & Byg kan se tilbage på et år, hvor bl.a. arbejdet med bæredygtighed satte præg på mange projekter. Læs om årets begivenheder i ’Årbog 2021’, som netop er udkommet, og nyd de mange billeder fra Realdania By & Bygs virke over hele landet.

Når Realdania By & Byg-årbogen for 2021 bladres igennem, springer især ét ord i øjnene: “Bæredygtighed” – både den miljømæssige, sundhedsmæssige, sociale og økonomiske bæredygtighed samt alle de facetter, der ligger midt imellem. 

I ord og billeder giver ”Årbog 2021” et indblik i, hvordan bæredygtigheden finder vej ind i de eksperimenterende nybyggerier, de fire arealudviklingsprojekter og den historiske ejendomssamling, som i årets løb blev udvidet med fem ejendomme.

Realdania By & Byg-samlingen indeholder nu også en 200 år gammel vandmølle, Gammelby Mølle, i Elbodalen mellem Vejle og Fredericia; en klassisk dansk stationsbygning, Gelsted Station, på strækningen mellem Odense og Middelfart; arkitekt Poul Erik Thyrrings eget hus, opført i 1969 ved Herning; arkitekt Kay Fiskers egen lejlighed i den modernistiske boligbebyggelse, Vestersøhus, som han tegnede i København i 1936 samt Støberihallerne i Præstø, opført i 1887.

Bæredygtig balance mellem bevaringsværdier og anvendelse 

For disse nyerhvervede ejendomme gælder det nu om at finde en bæredygtig balance mellem deres bevaringsværdier på den ene side og deres fremtidige anvendelse på den anden. Og når ejendommene på et tidspunkt er færdigrestaurerede og skal stå på egne ben, så bliver de udlejet til formål, som både sikrer en økonomisk bæredygtig drift og en levende bygnings- og kulturarv.

I 2021 skulle fire færdigrestaurerede ejendomme ud at stå på egne ben, nemlig arkitekt Erik Christian Sørensens eget hus, opført i 1955 i Charlottenlund; Dyrehave Mølle i Nyborg, opført i 1858; arkitekt Viggo Møller-Jensens eget hus, opført i 1936 i Kgs. Lyngby og Ballonhangaren,
opført i 1917 på Amager Fælled i København.

Den rodfæstede og den spirende bygningskultur 

Bæredygtigheden er ikke kun et omdrejningspunkt for den historiske bygningskultur, som har dybe rødder; den er også omdrejningspunkt for den moderne bygningskultur, som først lige er begyndt at spire. Bæredygtigheden finder således også vej ind i såvel de eksperimenterende nybyggerier som de fire arealudviklingsprojekter.

I Fredericia sætter Realdania By & Byg inden længe to nye eksperimenterende forsøgsbyggerier i gang – det ene med fokus på bæredygtige byggematerialer; det andet med fokus på bæredygtige byggeprocesser – og også i Realdania By & Bygs fire arealudviklingsprojekter indtager bæredygtigheden en central plads. Senest er bæredygtighedens styrker og svagheder i de fire byer blevet identificeret via såkaldte DGNB-screeninger.

Bliv klubmedlem og få 'Årbog 2021' gratis

Formidling af viden, læringer og erfaringer 

Formidling af viden, læringer og erfaringer er en væsentlig del af arbejdet med bæredygtighed. Et forbilledligt eksempel på formidling ses i det nyåbnede grønlandske Isfjordscenter. Med en beliggenhed i byen Ilulissat tæt ved Isfjorden er der her skabt en unik mulighed for at opleve den enestående natur og samtidig formidle værdifuld viden om verdens klimaforandringer. Formidlingscentret er samtidig med til at skabe et bæredygtigt lokalt grundlag for at udvikle turisme og erhvervsliv.

Hos Realdania By & Byg sluttede året med en omfattende livscyklusvurdering (LCA) af den mængde CO2, som er blevet udledt ved hver af selskabets mange restaureringer gennem tiden, og her var læringen klar: Bevaring er som udgangspunkt en bæredygtig strategi. De historiske huses lange levetid tæller positivt i det store CO2-regnskab – ikke mindst i kombination med et vedvarende fokus på husenes løbende vedligehold og energiforbrug.

Læs om det hele i ”Årbog 2021” og tag et kig på Realdania By & Byg Klubbens kalender: I 2022 venter nye oplevelser over hele landet med besøg i historiske huse, eksperimenterende nybyggeri og spirende nye bydele.