x

Indstil dit bud på Danmarks bedste, bæredygtige renovering

Pressemeddelelse 3. januar 2022

Kender du et aktuelt renoveringsprojekt af høj kvalitet og betydning, som kan inspirere andre, og som fortjener at blive fremhævet som et godt eksempel? Så kan du indstille det til Renoverprisen 2022.

Fra i dag kan du indstille din favoritrenovering til Renoverprisen 2022. Og der er endnu bedre mulighed for at vinde i år: I anledning af Renoverprisens 10-års jubilæum uddeles der nemlig ikke én pris, men tre.  

”I alle de år, vi har uddelt Renoverprisen, har der hvert år været grund til at glæde sig over den stolthed, som både nominerede og vindere har givet udtryk for. Det er netop kernen i prisen at give renovering anerkendelse ved at synliggøre de gode renoveringsprojekter. Så i anledning af 10-året uddeler vi ikke blot en hovedpris, men hele tre priser. Vi ønsker at give ekstra synlighed til bredden og forskelligheden indenfor renovering i håb om at forstærke oplevelsen af værdi i vores eksisterende bygninger. Det er vigtigt i forhold til den grønne omstilling,” siger Susanne Borenhoff, administrerende direktør i Grundejernes Investeringsfond.
 
De tre priser er inddelt i kategorierne bygninger, vi henholdsvis bor, oplever og arbejder i. Vinderen i hver kategori får en statuette og en check på 50.000, der går til hele holdet bag renoveringen, og som kan anvendes på f.eks. en fest for alle beboere eller brugere.  

Bæredygtighed er hovedkriteriet  

Renoveringsprojekter, der har tænkt bæredygtighed ind i løsningerne, har en lidt bedre chance end andre for at tage årets Renoverpris med hjem. I 2022 vil bæredygtighed nemlig ikke blot være et af fem kriterier for at vinde, men være selve hovedkriteriet.  
 
”Nu er det snart 10 år siden, vi uddelte Renoverprisen første gang, og vi har lært meget på de år. Ikke mindst, at de gode renoveringer også kan bidrage til at gøre fremtiden grønnere. Derfor fylder bæredygtighed med rette endnu mere i år. Vi håber igen i år på at se en stor bredde blandt de projekter, der indstilles til prisen. For den gode renovering kan se ud og skabe værdi på mange måder – både økonomisk, klimamæssigt og kulturelt. Og den kan samtidig bidrage til at øge livskvaliteten for de borgere og brugere, der har deres gang i bygningen,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.    

Du kan nemt indstille dine favoritprojekter 

Du kan nemt indstille et renoveringsprojekt via hjemmesiden www.renover.dk til og med den 1. marts 2022. Du vil blive guidet til, hvilken kategori dit projekt skal indstilles i. De nominerede projekter offentliggøres medio juni. Vinderholdene af de tre priser kåres ved en prisfest i september 2022.  

Mere om Renoverprisen 2022

Renoverprisen sætter fokus på renovering

Renoverprisen uddeles af Realdania og GI. Selv om renovering fylder mere end halvdelen af den samlede produktion i byggebranchen, er det primært nybyggeri, der bliver belønnet med priser. Det er Renoverprisen med til at lave om på. Det særlige ved prisen er derudover, at den hylder hele holdet frem for en enkelt bidragsyder – lige fra bygherre til rådgivere og håndværkere.  
 
Renoverprisen blev uddelt første gang i 2013. I 2022 er det derfor 10. gang, Renoverprisen uddeles. I den anledning uddeles ikke blot én hovedpris, men tre priser inden for tre forskellige kategorier. De tre kategorier er:  

  1. Bygninger, vi bor i (private boliger, herunder énfamiliehuse, etagebyggeri, almene boliger osv.) 
  2. Bygninger, vi arbejder i (erhverv) 
  3. Bygninger, vi oplever i (institutioner, herunder uddannelsesinstitutioner og kulturelle institutioner). 

Der gives en check på 50.000 til vinderholdet inden for hver kategori.  

Kriterier til de nominerede af Renoverprisen 2022

Alle indstillede projekter bedømmes ud fra fem kriterier. I 2022 er bæredygtighed hovedkriteriet:  

  1. Bæredygtighed: Klimahensyn og bæredygtighed er tænkt ind i alle projektets faser og i selve løsningen. Fra genanvendelige, miljørigtige og eventuelt genbrugte materialer i etableringsfasen til ressourceforbrug på byggepladsen og bygningens daglige drift – fx i form af energioptimering.
  2. Brugskvalitet og bidrag til omgivelserne: Projektet fungerer optimalt og vurderes positivt af brugerne. Samtidig gør projektet en forskel for de nære omgivelser ved at bidrage med sociale, arkitektoniske og oplevelsesmæssige kvaliteter.  
  3. Udførelseskvalitet og værdiforøgelse: Håndværk, rådgivning og arkitektur i projektet er udført på et højt fagligt niveau. Løsningen har desuden givet et værdiløft – både for bygningen, for ejerne og for brugerne.  
  4. Eksempelværdi: Projektet rummer et potentiale for at danne skole og udvikle renoveringsdisciplinen. Gennem de konkrete løsninger tjener det som eksempel og inspiration for andre – både i stor og lille skala.  
  5. Samarbejde: I alle led af byggeprocessen har samarbejdet mellem bygherre, rådgivere, udførende, brugere og myndigheder været velfungerende og eksemplarisk.