x

Spejderne bygger bæredygtige fællesskaber i Hedeland

Pressemeddelelse 16. februar 2022

Når 40.000 nationale og internationale spejdere i juli 2022 afholder ’Spejdernes Lejr’ i Hedeland nær Roskilde, hvor temaet bliver ’Fælles om fremtiden’ efterlader de et bæredygtigt ’funktionelt kunstværk’, Læringsspiralen, der skal være et mødested og friluftsstøttepunkt for lejrens deltagere og de fremtidige brugere af Hedeland. Lokale og Anlægsfonden og den filantropiske forening Realdania støtter Læringsspiralen.

’Læringsspiralen’ bliver bygget med Verdensmålene for øje og skal vække børn og unges nysgerrighed, give inspiration og lægge op til at interagere med og om problemstillingerne, som Verdensmålene har fokus på. Samtidig skal faciliteten fungere som helårligt mødested for områdets andre gæster og brugere. Lige fra rytteren til vandreren, MTB-specialisten og orienteringsløberen. Det bliver således en facilitet, der både kan understøtte de store breddeevents, og samtidig være det perfekte udgangspunkt og mødested for arbejdet med at få flere danskere til at være aktive i det fri. 

”Spejdernes Lejr 2022 er med dets 40.000 deltagende børn og unge Nordens største spejderlejr. Vi er enormt glade for, at vi med Læringsspiralen får et unikt vartegn i Hedeland Naturpark, som viser børn og unge, at vi i fællesskab kan gøre en forskel for den bæredygtige udvikling,” fortæller Annette Jorn, sekretariatschef i Foreningen Spejderne.

Jakob Færch, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden fortæller om projektet: ”I Lokale og Anlægsfondens arbejde med indsatsområdet Støttepunkter til det aktive udeliv er Læringsspiralen et godt bud på et mødested i naturen, der både økonomisk og bæredygtigt lægger fundamentet for fremtidens friluftsbyggerier. Derudover har vi i Lokale og Anlægsfonden tidligere hovedsageligt støttet elitens opvisningsanlæg, under støtteområdet for større internationale bredde- og eliteidrætsbegivenheder. Derfor vil projektet i Hedeland også udmærke sig som det første af sin art, idet fonden støtter en international breddeevent inden for fritidsområdet, og hvor faciliteterne efter eventen vil få en høj udnyttelse af offentligheden.”

Stort fokus på brugergrupper

”Læringsspiralen ligger i Grusgraven, som er Spejdernes Lejr 2022 største aktivitetsområde, og her vil 8.000 børn og unge dagligt lave aktiviteter med udgangspunkt i lejrens tema: Fælles om fremtiden. Vartegnet vil være et centralt mødested for deltagerne og blandt andet være udgangspunkt for en verdensmålsjagt, der også er tilgængelig for besøgende efter lejren,” fortæller Charlotte Flaskager, den ene af to frivillige lejrchefer for Spejdernes Lejr 2022.

’Læringsspiralens’ primære målgruppe bliver børn og unge mellem 10-16, både under afholdelse af Spejdernes Lejr og efterfølgende for elever i mellemskolen og udskoling. Den sekundære målgruppe børn under 10 år, børnefamilier, ældre og resten af Hedelands bruger, der tæller alt fra aktive sportsudøvere til foreninger og engangsbesøgende. Med en så bred palette af brugere og en fast målsætning om at støtte op om verdensmålene, er det ligeledes vigtig at ’Læringsspiralen’ etableres med fokus på ligeværd og lige adgang for alle, uanset om du er barn, voksen, ældre, kørestolsbruger, svagtseende eller andet.

Læringsspiralen bliver porten til Hedeland Naturpark

Der findes allerede et amfiteater, en skibakke og en kunstinstallation ved navn Tempel ved Hovedindgangen til Hedeland, men Læringsspiralen vil få en speciel funktion som wayfinder til de fantastiske tilbud, naturområdet byder på, mødepunkt for alle Hedelands gæster samt, i mange tilfælde, være grunden til at folk tager ud i det rekreative naturområde beliggende i Høje-Taastrup, Greve og Roskilde kommune.

Astrid Bruus Thomsen, programchef i Realdania siger: ”Det nye mødested vil være et synligt ankomstpunkt og pejlemærke for de mange aktive besøgende, som ofte tilbringer mange timer i naturparken. Det vil også være et godt udgangspunkt for rundvisninger, naturvejledning og et tiltrængt hvil. Projektet understøtter fællesskaber både mellem spejderne under spejdernes lejr og efterfølgende for besøgende i naturområdet. Samtidig formidler ’Læringsspiralen’ vigtige budskaber om bæredygtighed, og vi er særligt begejstrede for, at vi gennem byggeprocessen kan skabe et læringsmiljø mellem de unge spejdere og professionelle håndværkere, som kan medvirke til at fremme interessen for bæredygtigt byggeri.”

Arkitekturen gør Læringsspiralen speciel

Grundstruktur bliver en hævet 29 meter spiralform, lavet af træ og farvet sikkerhedsglas, hvorpå der bygges 17 små overdækkede, halvåbne verdensmålshytter. Hver af hytterne er ca. 7,5 m2 og vil hver især fungere som opholdssted, enten siddende, stående eller liggende. I centrum af spiralplatformen og de 17 verdensmålshytter, etableres endnu en træplatform, der skal udformes som et verdenskort med markering af, hvor deltagere på Spejdernes Lejr 2022 kommer fra. Spiralen, hytterne med de farverige ’vinduer’ samt verdenskortet i midten bliver et fornemt skue i kraft af placeringen, der ligger i bunden af en tidligere grusgrav. Til faciliteten vil der desuden være tilknyttet et interaktivt element i form af en verdensmålsjagt i den af spejderne udviklet Woop app, hvor besøgende vil blive sendt ud i nærområdet og teste deres viden om verdensmålene. Projektet, der er tegnet af arkitekt MAA Søren Yde, har en levetid ca. 10 år og laves med bæredygtige og cirkulære løsninger, der sikrer naturen omkring.

Fakta

Projektet har estimerede anlægsomkostninger på 1,2 mio. kr. Lokale og Anlægsfonden støtter med 400.000 kr., Realdania støtter med 500.000 kr. hvoraf 100.000 kr. er særligt afsat til at skabe læringsmiljø mellem professionelle håndværkere og spejderne. Spejderne bidrager med en egenfinansiering på 400.000 kr. De frivillige byggetimer er beregnet til 1.200 timer, prissat til en frivillig værdi på 300.000 kr. (dette ligger ud over anlægsbudgettet).