x

144 projekter i spil om at blive Danmarks bedste renovering

Pressemeddelelse 2. marts 2022

Indstillingsperioden til Renoverprisen 2022 er slut. I alt er 144 projekter blevet indstillet. Nomineringsudvalget har nu til opgave at udvælge de nominerede, som i år skal findes inden for de tre jubilæumspriser.

Det er i år 10. gang, Renoverprisen skal uddeles, og siden indstillingsperioden åbnede i starten af året er hele 144 projekter blevet indstillet som bud på Danmarks bedste renoveringsprojekt. Det tæller bl.a. omdannelsen af en gammel skole til almene boliger og et nedslidt mejeri, der er blevet et nyt lokal knudepunkt med både butikker og bryggeri. 

I anledningen af jubilæumsåret skal der uddeles hele tre priser fordelt på kategorierne  ”bygninger, vi bor, arbejder og oplever i”. Vinderen i hver kategori får – udover æren – også en check på 50.000 kr., der går til hele holdet bag renoveringen.

”2022 byder på en inspirerende pulje af renoveringer med masser af godt håndværk og fremragende tekniske løsninger. Det er f.eks. spændende at se revitaliseringen af det nedslidte almene boligområde Ringbakken i Sønderborg, og etageejendommen på Islands Brygge som er renoveret med respekt for de oprindelige kvaliteter og håndværksmæssige værdier. Mangfoldigheden glæder mig, specielt når vi i jubilæumsåret har tre priser at dele ud. Jeg glæder mig til at se, hvilke projekter som bliver nomineret,” siger Susanne Borenhoff, administrerende direktør i Grundejernes Investeringsfond.

Renoveringer, der kigger fremad

I anledningen af jubilæumsåret kommer der til at være et særligt fokus på bæredygtighed, som vil være hovedkriteriet på tværs af de tre kategorier. Det betyder, at nomineringsudvalget vil have et særligt fokus på de projekter, der har gjort en ekstra indsats for at anvende klimavenlige løsninger. 

”Byggeriet spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling. Og der er brug for, at flere i branchen prioriterer eksempelvis genanvendelse og innovative løsninger, når vi bygger – og når vi renoverer. Derfor har vi i år sat fokus på netop de projekter, der formår at tænke ekstra klimahensyn ind i renoveringen. Håbet er, at de også kan inspirere andre til at skrue op for de klimavenlige løsninger, når der renoveres, siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.

Vejen til nominering

Det er nu op til Renoverprisens nomineringsudvalg at vurdere alle de indstillede projekter og beslutte, hvilke projekter der skal nomineres til Renoverprisen 2022. I anledningen af jubilæumsåret øges antallet af nominerede fra seks til ni projekter fordelt på de tre kategorier. Nomineringsudvalget får i sit arbejde med at finde de nominerede støtte af BUILD, Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet, der gennemfører en faglig vurdering. Inden offentliggørelsen i medio juni gennemgår de nominerede en sidste kontrol, der udføres af advokatkontoret Molt Wengel. Vinderne kåres ved en prisfest i København i september 2022. 

Mere om Renoverprisen 2022

Renoverprisen sætter fokus på renovering

Renoverprisen uddeles af Realdania og GI. Selv om renovering fylder mere end halvdelen af den samlede produktion i byggebranchen, er det primært nybyggeri, der bliver belønnet med priser. Det er Renoverprisen med til at lave om på. Det særlige ved prisen er derudover, at den hylder hele holdet frem for en enkelt bidragsyder – lige fra bygherre til rådgivere og håndværkere. 

Renoverprisen blev uddelt første gang i 2013. I 2022 er det derfor 10. gang Renoverprisen uddeles. I den anledning uddeles ikke blot én hovedpris, men tre priser inden for tre forskellige kategorier. De tre kategorier er: 

  1. Bygninger, vi bor i (private boliger, herunder énfamiliehuse, etagebyggeri, almene boliger osv.)
  2. Bygninger, vi arbejder i (erhverv)
  3. Bygninger, vi oplever i (institutioner, herunder uddannelsesinstitutioner og kulturelle institutioner). 

Der gives en check på 50.000 kr. til vinderholdet inden for hver kategori. 

Kriterier til de nominerede af Renoverprisen 2022

Alle indstillede projekter bedømmes ud fra fem kriterier. I 2022 er bæredygtighed hovedkriteriet: 

Bæredygtighed: Klimahensyn og bæredygtighed er tænkt ind i alle projektets faser og i selve løsningen. Fra genanvendelige, miljørigtige og eventuelt genbrugte materialer i etableringsfasen til ressourceforbrug på byggepladsen og bygningens daglige drift – fx i form af energioptimering.
 
Brugskvalitet og bidrag til omgivelserne: Projektet fungerer optimalt og vurderes positivt af brugerne. Samtidig gør projektet en forskel for de nære omgivelser ved at bidrage med sociale, arkitektoniske og oplevelsesmæssige kvaliteter. 
 
Udførelseskvalitet og værdiforøgelse: Håndværk, rådgivning og arkitektur i projektet er udført på et højt fagligt niveau. Løsningen har desuden givet et værdiløft – både for bygningen, for ejerne og for brugerne.  
 
Eksempelværdi: Projektet rummer et potentiale for at danne skole og udvikle renoveringsdisciplinen. Gennem de konkrete løsninger tjener det som eksempel og inspiration for andre – både i stor og lille skala. 
 
Samarbejde: I alle led af byggeprocessen har samarbejdet mellem bygherre, rådgivere, udførende, brugere og myndigheder været velfungerende og eksemplarisk.