x

Her er de 21 favoritter til at vinde Renoverprisen 2022

Pressemeddelelse 4. april 2022

Er det Fabers Fabrikker, Københavns Museum eller måske Retten i Aarhus, der skal vinde Renoverprisen 2022? De tre projekter er blandt det udvalgte felt på 21 projekter, der udgør favoritterne til årets pris. Det er fra denne gruppe, de endelige ni projekter skal nomineres til jubilæumsårets tre priser.

144 renoveringsprojekter blev indstillet til Renoverprisen 2022. De har nu været under lup hos Renoverprisens nomineringsudvalg, der har foretaget den første vurdering af projekterne. Hermed er feltet kogt ned til 21 renoveringsprojekter, og det er fra dette felt, at ni projekter nomineres til priserne – og i sidste ende er det herfra, at de tre vindere skal findes. 

De 21 favoritprojekter, der nu er ét skridt tættere på den endelige nominering, er: 

Bolig:

 • Det gamle posthus, Brædstrup
 • Fabers Fabrikker, Ryslinge 
 • Roskilde Højskole, Roskilde 
 • Moldeparken, Vejle
 • Ellebo Garden Room Blok 3, Ballerup
 • Mineralvandsfabrikken, København V
 • Living in Light, Valby

Erhverv:

 • NH Collection Copenhagen, København K
 • Retten i Aarhus – ombygning af erhvervsarkivet, Aarhus
 • Fælleskontor i Willemoesgade, Aarhus 
 • Banegaarden, København SV
 • Nortvig Firmadomicil, Horsens 
 • My Garage, Vejle 
 • Siljangade, København S

Institution:

 • Fængslet i Horsens, Horsens
 • Viborg Teater, Viborg
 • Stationen, Frederiksberg
 • Københavns Museum, København V
 • DTU Auditoriebygning, Kgs. Lyngby 
 • Børnehuset Paletten, Søborg 
 • Friluftsskolen, København S

2022 er et særligt år, da Renoverprisen fejrer sit 10-års jubilæum. Derfor uddeles tre priser til årets konkurrence, der hver især kårer det bedste projekt inden for kategorierne bolig, erhverv og institution. Projekterne bedømmes som sædvanlig ud fra Renoverprisens fem gældende kriterier, men i anledning af jubilæet, sættes der særligt fokus på bæredygtighed som et afgørende kriterium. 

”Første udvælgelse af projekterne er altid en svær opgave pga. de mange spændende kandidater, der indstilles hvert år. I år er særlig spændende både i kraft af de mange alsidige projekter, men også fordi vi skal uddele tre jubilæumspriser. I år har vi udvalgt hele 21 projekter til at gå videre til næste runde – syv til hver pris. De er unikke og ligeledes rigtig gode eksempler på vellykkede renoveringer, der bl.a. gør brug af bæredygtige løsninger. Vi vil gerne være med til at fremme mere af, så fremtidens bygninger kommer til at stå på et fundament af bæredygtighed,” siger Karen Mosbech, formand for nomineringsudvalget.

Nu venter en grundig undersøgelse af, hvordan de 21 projekter lever op til Renoverprisens kriterier. Undersøgelsen foretages af BUILD, Institut for byggeri, by og miljø. Resultaterne skal blandt andet støtte Renoverprisens nomineringsudvalg, når de nominerer ni projekter. 

Inden de ni nominerede projekter offentliggøres i slutningen af juni, undersøges de entrepriseretlige forhold ved projekterne af advokatfirmaet Molt Wengel, og nomineringsudvalget besigtiger de ni udvalgte projekter. 

Læs mere om jubilæet

Mere om Renoverprisen 2022

Renoverprisen sætter fokus på renovering
Renoverprisen uddeles af Realdania og GI. Selv om renovering fylder mere end halvdelen af den samlede produktion i byggebranchen, er det primært nybyggeri, der bliver belønnet med priser. Det er Renoverprisen med til at lave om på. Det særlige ved prisen er derudover, at den hylder et helt projekt frem for en enkelt bidragsyder. Renoverprisen er en pris til alle, der har været involveret i det vindende projekt – lige fra bygherre til rådgivere og håndværkere. I anledningen af Renoverprisens 10-års jubilæum uddeles i år tre priser fordelt på kategorierne bolig, erhverv og institution.

Nomineringsudvalg og valgkollegium
Nomineringsudvalget består af en formand og tre medlemmer, som repræsenterer bygherreerfaring samt arkitekt-, entreprenør- og ingeniørfaglig viden. Nomineringsudvalget er udpeget direkte af styregruppen for Renoverprisen og består af:

 • Formand for udvalget, Karen Mosbech (arbejdende bestyrelsesmedlem)
 • Henrik Mielke (adm. direktør, MT Højgaard)
 • Kasper Lynge (viceinstitutleder, Institut for Byggeri og Bygningsdesign, Aarhus Universitet)
 • Lisbet Wolters (stadsarkitekt, Vejle Kommune)

I nomineringshandlinger hvor projekter, der på den ene eller anden vis kan associeres med nomineringsudvalgets medlemmer, har vedkommende hverken indflydelse eller er stemmeberettiget i forhold til udvælgelsen og vurderingen af de pågældende projekter.

Når ni projekter er nomineret, skal valgkollegiet stemme om, hvem der skal kåres som Danmarks bedste renoveringsprojekt indenfor de tre kategorier. Valgkollegiet består af 70 personer fra byggebranchen. Medlemmerne kommer fra hele landet og dækker branchen bredt. 

Kriterier til de nominerede af Renoverprisen 2022 
Alle indstillede projekter bedømmes ud fra følgende kriterier:  

 • Bæredygtighed: Klimahensyn og bæredygtighed er tænkt ind i alle projektets faser og i selve løsningen. Fra genanvendelige, miljørigtige og eventuelt genbrugte materialer i etableringsfasen til ressourceforbrug på byggepladsen og bygningens daglige drift – fx i form af energioptimering. 
 • Brugskvalitet og bidrag til omgivelserne: Projektet fungerer optimalt og vurderes positivt af brugerne. Samtidig gør projektet en forskel for de nære omgivelser ved at bidrage med sociale, arkitektoniske og oplevelsesmæssige kvaliteter. 
 • Udførelseskvalitet og værdiforøgelse: Håndværk, rådgivning og arkitektur i projektet er udført på et højt fagligt niveau. Løsningen har desuden givet et værdiløft – både for bygningen, for ejerne og for brugerne. 
 • Eksempelværdi: Projektet rummer et potentiale for at danne skole og udvikle renoveringsdisciplinen. Gennem de konkrete løsninger tjener det som eksempel og inspiration for andre – både i stor og lille skala. 
 • Samarbejde: I alle led af byggeprocessen har samarbejdet mellem bygherre, rådgivere, udførende, brugere og myndigheder været velfungerende og eksemplarisk.