x

Fokus på fællesskab i Realdanias årsmagasin 2022

Nyhed 7. april 2022

Realdanias årsmagasin er nu på gaden. I år tager magasinet dig med rundt i landet til seniorbofællesskaber, til vores geografiske valgmøder og til en række ildsjæleprojekter, som vi har genbesøgt for at se, hvordan det går nogle år efter, de fik filantropisk støtte.

Fællesskaber er en afgørende ingrediens, når man som Realdania arbejder for at skabe livskvalitet i det byggede miljø. I dette års magasin har vi derfor i en del af artiklerne fokus på det fællesskab og lokale engagement, der er så vigtigt, for at projekter kan lykkes.

Det gælder bl.a. hos de mange ildsjæle, der sætter blus under fællesskabet i det byggede miljø. Mere end 300 projekter over hele landet har gennem årene fået støtte fra Realdanias ildsjælekampagner, senest kampagnen ‘Underværker’. I Hal12 i Roskilde fortæller små og store skatere f.eks. om hverdagsfællesskabet og kulturen i skaterhallen, der tidligere var en betonfabrik. Vi besøger også Settlementet og den socialøkonomiske handelsgade Saxogade i København og et kreativt værksted, der er indrettet i et gammelt rugbrødsbageri i Vrå.

Realdania har i 2021 genbesøgt over 100 ildsjæleprojekter, der er mere end fem år gamle for at finde ud af, hvad der er lykkedes, og hvor der har været bump på vejen. Målet med genbesøgene er at få indsamlet erfaringer, viden og data, som kan hjælpe andre ildsjæleprojekter, og alle os, der bidrager til dem. Som Christian Winther, der er bestyrelsesmedlem i Hal12, siger:

”Selvfølgelig skal der være krav til struktur, men vi har også brug for plads til vildskab. Det tror jeg, mange kreative ildsjæle kan genkende.”

Boformer og byudvikling

Blandt de øvrige temaer i magasinet er boformer og fremtidens bolig, hvor fællesskab også spiller en vigtig rolle. Vi taler med en række seniorer om at bo i seniorbofællesskab. Du kan bl.a. møde Hanne Thorhauge fra seniorbofællesskabet Balancen i Ry, der fortæller, at fællesskabet ikke kommer af sig selv.

”Hverdagsfællesskabet – det, der ligger ud over de planlagte ting – kommer ikke af sig selv. Det er noget, vi alle sammen skal være bevidste om at bidrage til,” fortæller hun i magasinet.

Du kan også læse om et samarbejde mellem Realdania og Statens Kunstfond, hvor byggebranchen i fællesskab skal gentænke boligbyggeriet. Og så stiller vi i år skarpt på en række byer, hvor aktiv byudvikling leverer gode svar på både store og små byers udfordringer – f.eks. nye indkøbsvaner, klimaudfordringer og den demografiske udvikling. 

Et fællesskab om det byggede miljø

Realdania er en forening med ca. 175.000 medlemmer – og et fællesskab omkring interessen for det byggede miljø. Medlemsdemokratiet er et vigtigt fundament, og i årsmagasinet kan du i år komme med til valgmøde og læse mere om, hvordan vi arbejder med vores foreningsdemokrati. 

Du kan også blive klogere på, hvordan vi investerer vores formue og skaber det afkast, som vi hvert år kan dele ud af til gode projekter rundt om i Danmark. Magasinet indeholder desuden nogle af de vigtigste nøgletal fra foreningens årsrapport for 2021. 

En fysisk udgave af årsmagasinet kan hentes hos Realdania på Jarmers Plads 2 i København eller hos Realdania By & Byg i Nørregade 29 i Odense.