x

Nye initiativer i Nakskov kan inspirere andre byer i Danmark

Blogindlæg 7. april 2022

Lokale initiativer i Nakskov har potentiale til at skabe viden om – og inspiration til – byudvikling i de traditionelle købstæder. På to år er der sket mærkbare forandringer i byen, og flere er på vej.

Lokal turisme- og byudvikling bør ske med udgangspunkt i de kvaliteter, som gør et sted, en region eller en by til noget særligt. Kulturarv, havnemiljø, fællesskab, nærhed til natur eller det hele på én gang. At forløse det ofte uforløste. Det er grundideen i partnerskabet Nakskov 2030, som er et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller Fonden og Lolland Kommune om at udvikle Nakskov. Sammen afsatte vi i april 2020 150 millioner kroner.

Ambitionen er, at de igangværende initiativer giver afledt effekt i form af nye projekter og ideer til gavn for bylivet, så Nakskov 2030 bliver en dynamo for et løft af hele lokalområdet. Vi håber, at kommunaldirektører, byplanlæggere og lokalpolitikere fra hele Danmark kommer til at se mod syd for lade sig inspirere til lokal udvikling.

Tiltrækker nye investeringer

Flere historiske huse i Nakskovs bymidte har fået et løft, og nye istandsættelser følger i løbet af foråret. Hvad man endnu ikke kan se på gadeplan, er de mange nye investeringer, som byen har tiltrukket de sidste to år: Et nyt hotel er på vej i den gamle Toldbod, det samme er et boligbyggeri på Mørtelværkskajen – det største nye boligbyggeri i Nakskov i mange år. Lolland Kommune oplevede i marts 2022 en markant fremgang i den årlige undersøgelse "Lokale erhvervspræstationer", der bliver udarbejdet af analysebureauet Iris Group. Hele 40 pladser frem har kommunen flyttet sig fra 2021 til 2022. Det er den største fremgang blandt alle kommuner, og en udvikling som nok er hjulpet på vej af Femern-byggeriet i Rødby. Men den positive energi kan mærkes i Nakskov.

Nakskov har – som andre byer i Danmarks yderområder – demografiske udfordringer, som er svære at løse. Antallet af tomme og dårligt vedligeholdte bygninger i Nakskov er mange, hvilket de lokale peger på som en af byens største udfordringer. Nakskov 2030 kan ikke skabe vækst med et trylleslag eller få befolkningstallet til at stige eksplosivt, men forhåbentlig kan partnerskabet være med til at skubbe byen i en positiv retning og understøtte, at Nakskov bliver et attraktivt sted at bo, arbejde og besøge. Måske kan vi endda være med til at bremse fraflytning, så flere unge får lyst til at blive boende eller vende hjem efter endt uddannelse.

Byudvikling i tre spor – bymidten, havnen og fjorden

Nakskov 2030 arbejder i tre spor, som skal gøre Nakskov til en stærkere by: I bymidten, på havnen og ved fjorden.

Bymidten giver vi et løft gennem istandsættelse af de historiske huse, etablering af nye byrum og en styrket adgang til vandet. En omdannelse af det centrale Axeltorv går snart i gang. Nakskov 2030 har desuden afsat 21 mio. kr. til Nakskov Bymidtefond, hvor borgere søger rådgivning og økonomisk tilskud til istandsættelse af deres historiske huse. Der er stor interesse for Bymidtefonden, som allerede har uddelt omkring halvdelen af sine midler. Midler der rækker langt, fordi borgerne også selv bidrager i de konkrete istandsættelsesprojekter.

I Realdania ved vi fra undersøgelser, at velholdt kulturarv kan skabe værdi – både økonomisk og kulturelt. Ikke kun for den enkelte husejer, men for hele byen, da huse med historie også kan være med til at tiltrække nye besøgende. Kulturarv rummer altså potentiale for udvikling – derfor har Nakskov også vedtaget en lokalplan med bevarende sigte, som skal sørge for, at byen passer godt på sine kulturmiljøer og historiske huse. Det er noget, andre byer i Danmark sagtens kan lade sig inspirere af.

Derudover bliver hele havneområdet nyfortolket. Der kommer nyt liv i havnebygningen, som skal være mødested for hele byen med udstilling, café, restaurant og turistkontor. Kulturværdien i den historiske bygning, de gamle færgelejer og Honnørkajen kan tiltrække nye besøgende – men det er samtidig vigtigt at give plads til det lokale arbejdsliv på havnen. Sukker og vindmøllevinger bliver stadig produceret i Nakskov, og industrihavnen er en vigtig arbejdsplads lokalt. Derfor skal der i havnemiljøet både være plads til smuk bygningsarv, rekreative faciliteter og moderne industri.

Sidst, men ikke mindst, har vi en fokuseret indsats i Nakskov Fjord og omkring Hestehoved, som er et naturområde og byens adgang til vandet. Nakskov Fjord er Danmarks ø-rigeste og har unikke natur- og kulturkvaliteter. På Enehøje ligger polarforskeren Peter Freuchens hus, og på Slotø ligger Nordeuropas eneste bevarede orlovsværft fra middelalderen. I Fjorden er det planen, at nye faciliteter og aktiviteter skal skabe gode oplevelser under åben himmel. En strategisk helhedsplan for Hestehoved og hele Nakskov Fjord er netop sat i gang og bliver offentliggjort i efteråret 2022.

Lokal forankring sikrer fremdrift

Nakskov 2030 har et sekretariat, som driver processen i samarbejde med lokale kræfter. Sekretariatet bor midt i byen – og deres arbejde er derfor synligt for alle i byen. Lolland Kommune er nærmeste nabo og daglig samarbejdspartner. Det er samme opskrift, som vi tidligere – sammen med A. P. Møller Fonden og Tønder Kommune – har benyttet i Tøndermarsk Initiativet, hvor et lokalt forankret sekretariat på samme måde har sikret fremdrift i en åben dialog med byens borgere. For det er i høj grad lokale borgere, ildsjæle og investorer, der definerer og konkretiserer de projekter, der får støtte i Nakskov 2030.

Gode ting tager tid, men Nakskov 2030 er et virkelig godt eksempel på, at kommune, erhvervsliv og borgere samarbejder om at skabe værdi til gavn for både lokale og besøgende.