x

Realdania afholdt repræsentantskabsmøde på BaneGaarden

Pressemeddelelse 28. april 2022

Realdania afholdt torsdag den 28. april foreningens ordinære repræsentantskabsmøde på BaneGaarden i København – et projekt, som Realdania har ydet støttet til. På mødet godkendte repræsentantskabet foreningens årsrapport for 2021 og valgte medlemmer til bestyrelsen.

Realdanias repræsentantskabsmøde blev afholdt i de renoverede lader på det gamle DSB-industriområde på Otto Busses Vej i København. Et sted, som den filantropiske forening har bidraget til, og som i dag summer af liv og aktiviteter med fødevarer, bæredygtighed og fællesskaber som omdrejningspunkt.

På mødet blev tre medlemmer af bestyrelsen, Palle Adamsen, Pernille Rüsz Bloch og Per Feldthaus, genvalgt for en fireårig periode – sidstnævnte valgt som en af de tre sagkyndige med-lemmer af bestyrelsen ifølge foreningens vedtægter. Efter repræsentantskabsmødet konstituerede bestyrelsen sig med Lars Krarup som formand og Majken Schultz som næstformand. Realdanias bestyrelse ser derefter sådan ud:

Lars Krarup (bestyrelsesformand)
Majken Schultz (næstformand i bestyrelsen)
Palle Adamsen
Pernille Rüsz Bloch
Per Feldthaus
Mette Kynne Frandsen
Per Egebæk Have
Lars Hvidtfeldt
Kristine Leth Juul
Niels-Ulrik Mousten
Gunde Odgaard

”Jeg glæder mig til at fortsætte det gode samarbejde med de tre valgte, og er glad for, at de har ønsket at tage en tørn mere i bestyrelsen. De repræsenterer på hver deres felt vigtige fagligheder og en erfaring fra arbejdet i vores forening, som jeg – der stadig er relativt ny i formandsstolen – sætter stor pris på,” siger bestyrelsesformand Lars Krarup.

På mødet valgte repræsentantskabet også revisorer og godkendte foreningens årsrapport. Årets samlede resultat efter filantropiske uddelinger, skat og omkostninger blev i alt et overskud på knap 3,1 mia. kr. Investeringsafkastet, som danner grundlaget for de filantropiske uddelinger var på knap 4,7 mia. kr., og årets udgiftsførte skat udgjorde 546 mio. kr.

I 2021 bidrog Realdania med godt 1 mia. kr. i filantropisk støtte til 264 projekter. Blandt projekterne er et nyt skolehavecenter til landets skolebørn, et løft til området omkring Stevns Klint, udviklingen af ungdomsboliger i Carlsberg Byen og en renovering af Ole Rømer-Observatorium i Aarhus.

Realdania arbejder for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø – forstået som de fysiske rammer for vores hverdag. Det er f.eks. byudvikling, byggeri og bevaring af vigtige kulturmiljøer. Bæredygtighed er en rød tråd i en stor del af Realdanias arbejde. Siden år 2000 har foreningen støttet omkring 4.500 projekter med i alt ca. 21,7 mia. kr. Realdania har omkring 175.000 medlemmer, og alle der ejer en ejendom, kan gratis blive medlem. 

Repræsentantskabet, som mødtes til årets ordinære møde på BaneGaarden, er Realdanias øverste myndighed og fører kontrol og tilsyn med, at bestyrelse og direktion yder deres bedste for at nå Realdanias mål. Det vælger bestyrelse og revision samt godkender årsrapport og vedtægtsændringer. Medlemmerne af repræsentantskabets videregiver også deres private og professionelle erfaringer til Realdania, formidler viden om foreningens arbejde i deres egne netværk, og følger på forskellig vis med i debatten om det byggede miljø.

Årsrapport 2021

Årsmagasin 2022