x

Sejerø får nyt samlingssted på havnen

Pressemeddelelse 12. april 2022

Øens nye samlingssted sejerØhuset er skabt af lokale ildsjæle og med støtte fra Realdania. Målet er at skabe udvikling og flere faciliteter på havnen – til glæde for både lokale og besøgende. Huset indvies lørdag den 16. april.

En gruppe ildsjæle med både øboere og landliggere tog i 2015 initiativ til at skabe nyt liv og bedre rammer for fællesskab på havnen på Sejerø, hvor der hvert år er ca. 16.000 sommerhusgæster og lægger omkring 2.500 både til.

Et forarbejde med analyser af bæredygtighed og forretningsgrundlag for ø-huset blev støttet af den filantropiske forening Realdania, der også efterfølgende valgte at støtte opførelsen af huset med fem mio. kr. Også Bent O. Jørgensens Fond trådte til, da byggeprojektet blev forsinket i flere omgange, og coronapandemien ud over forsinkelser også betød prisstigninger på materialer. Nu står huset færdigt, og den 16. april inviterer gruppen bag projektet til indvielse kl. 12.30.

”Det er med stor glæde, at vi kan invitere til indvielse påskelørdag. Vi er meget tilfredse med det færdige hus og glæder os nu til at se det fungere til gavn for turister, sommergæster, sejlere, landliggere og øboere. Og vi har indgået forpagtningsaftale med seks unge mennesker, som vil lave sejerØhuset til en succes hen over sommeren,” siger Jens Thomassen, der er kontaktperson for sejerØhuset.

SejerØhuset skal medvirke til at understøtte udviklingen og turismen på den lille ø og samtidig give gode rammer for fællesskab blandt de fastboende og sommerhusejerne. Huset, som er tegnet og udviklet af arkitekt MAA Søren Nielsen fra Tegnestuen Vandkunsten, rummer en række funktioner, som kan bruges året rundt. Det er f.eks. en café og restaurationsområde, et professionelt industrikøkken og to familieværelser til udlejning. Herudover er der et terrasseområde ud mod havnen. Huset er placeret i forlængelse af den nye vestmole og forskydningerne i bygningen gør, at den skråner op mod den bagved liggende strandbakke. Som hovedentreprenør har Illemann Tømrer- & Snedkerfirma ApS ved Lasse Valentin Arildsen stået for byggeprojektet.

Projektchef Pelle Lind Bournonville fra Realdania siger:

”SejerØhuset er et rigtig godt eksempel på, hvordan man med et grundigt forarbejde og i sidste ende gennemtænkte fysiske rammer kan bidrage til at understøtte livet på en lille ø, både i turistsæsonen og i de kolde måneder - og for både lokale og besøgende. Og så er projektet også et fint eksempel på, hvad lokale ildsjæle kan udrette, når de går sammen om et projekt.”

Anpartsselskabet sejerØhuset ApS er ejer af sejerØhuset og skal sikre driften af huset til gavn for alle med relation til Sejerø. Anpartskapitalen er fordelt på 153 anpartshavere blandt øboere, landliggere, sommergæster, sejlere og venner af Sejerø.  Man kan læse mere om projektet og dets forløb på selskabets hjemmeside.

www.sejerohuset.dk