x

Symposium: Hvad kan det byggede miljø lære af pandemien?

Nyhed 2. maj 2022

Kom til symposium den 10. maj 2022, hvor en række fagpersoner deler refleksioner og ny viden om, hvordan vi i lyset af COVID-19 kan gentænke hverdagens rammer og igangsætte nye løsninger, der sikrer et mere modstandsdygtigt bygget miljø med bedre livskvalitet for alle.

Hvad betyder pandemien for vores fysiske rammer og vores adfærd - og hvordan kan vi udvikle det byggede miljø, så vi står stærkere rustet til fremtidige pandemier og samtidig sikrer vores sundhed, fællesskab og bæredygtighed? 

Det er nogle af de spørgsmål, vi tager hul på ved det første symposium i indsatsen RESPOND – rammerne for den nye hverdag. 

På symposiet vil en række faglige indlægsholdere præsentere ny viden og refleksioner om, hvordan vi kan gentænke hverdagens rammer oven på erfaringerne fra COVID-19-pandemien, og forskere fra BUILD – Institut for byggeri, by og miljø på Aalborg Universitet vil give et indblik i den igangværende forskning om pandemiens effekt på vores adfærd og fysiske rammer. 

Arrangementet finder sted den 10. maj kl. 13.00-16.15 i DAC-salen i BLOX, København. Det er også muligt at deltage digitalt.

Læs mere om programmet, og tilmeld dig.