x

Ny udstilling på Louisiana: Forensic architecture - Vidner

Nyhed 9. maj 2022

Vidner er den femte udstilling i serien Arkitekturens værksteder på Louisiana og præsenterer Forensic Architecture, som på ingen måde minder om en traditionel tegnestue. Forensic Architecture opererer i et krydsfelt mellem arkitektur, kunst, journalistisk, jura og aktivisme med det formål at afdække, kortlægge og dokumentere brud på menneskerettigheder i forbindelse med internationale konflikter. Udstillingen åbner 20. maj og er støttet af Realdania.

Den utraditionelle tegnestue Forensic Architecture er ledet af arkitekt Eyal Weizman, og tæller – foruden arkitekter – både billedkunstnere, forskere, softwareudviklere, journalister, jurister og animatorer. I samarbejde med græsrodsorganisationer, internationale NGO’er og medieorganisationer repræsenterer deres efterforskninger mennesker, der er berørt af blandt andet politiske stridigheder, politivold, grænsekonflikter og miljøskadelig virksomhed.

Forensic Architecture analyserer rum i bredeste forstand og bruger arkitektens metoder og redskaber til at se på verden. At visualisere og tegne i 3D skal ikke alene rekonstruere et rum, men også dokumentere det, der har fundet sted. Deres arbejde ligger langt fra, hvad vi typisk forbinder med normal praksis på en tegnestue. 

Forensic Architecture giver stemme til både materialer, strukturer og mennesker ved at oversætte og formidle deres vidnesbyrd og fortælle deres historier i billeder og lyd. I det øjeblik forbrydelse og bevismateriale bliver rumligt analyseret, får de et visuelt format. I den forstand er Forensic Architecture også en æstetisk praksis, der forsker i, hvordan information kan fremstilles og formidles rumligt. Efterforskning og fremstilling af vidneudsagn er afhængig af måden, hvorpå en hændelse sanses, dokumenteres og præsenteres.

Vidner, spor, data

Udstillingen på Louisiana i Humlebæk består af tre dele. I den første del, Vidner, præsenteres de forskellige typer vidner, spor og data, der udgør kernen i arbejdet hos Forensic Architecture. Et stort videoværk viser, hvordan forskellige vidnesbyrd dokumenteres og fremstilles i arkitektoniske modeller. 

Udstillingens anden del, Sansemåder, fortæller om arbejdet med at aflæse forandringer i materialer som fx mursten, blade eller røgskyer – materielle vidner. Her vises metoder som 3D-modellering, feltarbejde, machine learning, opbygning af billedrum og rekonstruktioner. I Skulpturparken og i udstillingens anden del er to rekonstruktioner af gerningssteder opført i skalaforhold 1:1.

Udstillingens tredje del, Omrejsende vidner, fortæller om vidner, der dokumenterer deres forsøg på at krydse grænser i Europa. Spørgsmål om migration og grænsepolitik udfolder sig sammen med øjenvidnets dokumentation og oplevelser og Forensic Architectures kortlægning af deres rejser.

Retsteknisk Arkitektur

Set i forhold til den etablerede efterforskning af konflikter og forbrydelser arbejder Forensic Architecture med en række utraditionelle og anderledes metoder, der belyser hændelser med udgangspunkt i rum. Udstillingen fokuserer på det at vidne som en rumlig praksis. Vidner og vidneudsagn kan være andet og mere end voce viva, det talte ord, i en retssal. Og alle materialer, som eksempelvis blade, støv og mursten, kan vidne. 

Forensic Architecture bruger blandt andet open source data og analyserer dem via banebrydende metoder, som de til dels selv har udviklet. Eksempelvis metoden ’stedsspecifikt vidnesbyrd’, hvor efterforsker og vidne, ved hjælp af 3D-modeller, sammen rekonstruerer de rum, hvor traumatiske begivenheder har fundet sted. At fortælle gennem rum hjælper vidnet til at huske, og gør det muligt for Forensic Architecture at visualisere bevisførelsen.

Deres vigtigste kilder er typisk offentligt tilgængeligt materiale fra sociale medier, blogs, statslige hjemmesider, kilder med satellit-data, nyhedssites mv. Ved at bearbejde disse data og gøre efterforskningerne tilgængelige på nettet og ved at udstille udvalgte sager på gallerier og museer bringer Forensic Architecture efterforskningen ind i en ny type retslokale.

Louisianas arkitekturudstillinger er støttet af den filantropiske forening Realdania.

Udstillingen ARKITEKTURENS VÆRKSTEDER: FORENSIC ARCHITECTURE – VIDNER er tilrettelagt af museumsinspektør Kjeld Kjeldsen og kurator Mette Marie Kallehauge. Udstillingsarkitekt er Luise Hooge Lorenc.

Læs om Forensic architecture på Louisianas hjemmeside

C.L. Davids Fond og Samling støtter Louisiana on Paper, Louisiana Literature og Louisiana Live. Fritz Hansen er Louisianas Main Corporate Partner.