x

Flere bygherrer kan nu søge om støtte til at afprøve den frivillige bæredygtighedsklasse

Pressemeddelelse 16. juni 2022

Nu har professionelle bygherrer igen mulighed for at få støtte til at afprøve den frivillige bæredygtighedsklasse, hvis testperiode forlænges til efteråret 2023. Den nye pulje fra Realdania skal sikre en fortsat bred afprøvning og dermed et endnu stærkere grundlag for mere bæredygtigt byggeri.

I snart to år har 64 bygherrer fra hele landet afprøvet den frivillige bæredygtighedsklasse – 31 af dem med støtte fra Realdania. Det har de gjort på byggeprojekter, der bl.a. tæller etageboliger, daginstitutioner, kontorbygninger og et hotel. 

For at komme hele vejen rundt og sikre, at flere bygningstyper bliver en del af afprøvningen, forlænger Bolig- og Planstyrelsen testperioden med halvandet år. Derfor afsætter Realdania en ny pulje på 6 mio. kroner, som skal give yderligere 25-30 bygherrer mulighed for at afprøve bæredygtighedsklassen frem mod efteråret 2023.

For Realdania, der som filantropisk forening bl.a. arbejder for at fremme bæredygtigt byggeri, har det været vigtigt, at afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse kom godt fra start:

”Vi har gerne villet gerne skabe et rum, hvor bygherrer fra både den private, almene og offentlige sektor kan afprøve bæredygtighedsklassen i konkrete byggerier og danne vigtige erfaringer, som kan komme hele byggebranchen til gavn – og skubbe den i en endnu mere grøn retning. Det kræver, at afprøvningen kommer hele vejen rundt, så vi får det bedst mulige indblik i, hvordan vi sikrer mere bæredygtigt byggeri. Den nye pulje skal bidrage til, at vi når helt i mål med de områder i bæredygtighedsklassen, hvor der stadig mangler erfaringer og afprøvninger,” siger Anne Gade Iversen, projektchef i Realdania.

Fokus på bestemte bygningstyper

Målet med den frivillige bæredygtighedsklasse er at fremme bæredygtigt byggeri i Danmark. Det kræver, at man opbygger et større erfaringsgrundlag. Derfor kan bygherrer tilmelde deres projekter til en ”casebank”, som branchen derefter kan lære af. De udgifter, der er forbundet med at være case – herunder analyser, rådgivning og dokumentation – vil Realdania løfte med den nye pulje.

Med forlængelsen af testperioden har Bolig- og Planstyrelsen en særlig opfordring til, at byggeprojekter af følgende ni typer tilmeldes:  

  • Renoverings- og transformationsprojekter 
  • Træbyggerier med træ som bærende konstruktion 
  • Landbrugsbygninger, som er omfattet af energirammen 
  • Kontor, handel og lager 
  • Industri og værksteder f.eks. logistik, produktion 
  • Bygninger med særlige forhold f.eks. hospitaler, energiproduktion, bygninger opført på blød bund og højhuse i høj konsekvensklasse 
  • Bygninger med mange installationer f.eks hoteller og kollegier/studieboliger 
  • Bygninger til fritidsformål og idræt f.eks. fritidserhverv, idrætshaller, feriecentre, sommerhuse, klubhuse og svømmehaller
  • Bygninger til kultur f.eks. teater, kulturhuse, biblioteker, museer og koncertsted 

”Den frivillige bæredygtighedsklasse skal bidrage til, at vi sammen med byggebranchen kan udvikle et velafprøvet og dokumenteret grundlag for mere bæredygtigt byggeri. Mange bygherrer har allerede bidraget til casebanken, men vi har brug for endnu flere. Derfor er det rigtig positivt, at Realdania vil fortsætte støtten, så vi sikrer afprøvning og dataindsamling på de ni bygningstyper, som vi særligt efterspørger i den forlængede testperiode,” siger enhedschef Berit Ipsen Hansen fra Bolig- og Planstyrelsen.