x

Stedet Tæller X – Opdag nye steder i landkommunerne gennem kunst og arkitektur

Blogindlæg 13. juni 2022

Hvis man bygger videre på det potentiale, der allerede findes på et sted i form af f.eks. bygningskultur, natur eller fællesskab, kan et område blive et endnu bedre sted at bo og besøge. Dét er afsættet for initiativet Stedet Tæller X.

Blogindlæg bragt på danskekommuner.dk den 10. juni 2022

Over ti år har vi i Realdania med Stedet Tæller realiseret omkring 25 projekter i hele landet i samarbejde med kommuner og andre aktører. Vi har derfor fået viden om udvikling af steder, som spiller ind i et nyt initiativ sammen med Ny Carlsbergfondet: Stedet Tæller X. Her vil vi i samarbejde med lokale aktører skabe op til 15 nye udflugtsmål og mødesteder i Danmarks 31 landkommuner.

Lokalt sammenhold og livskvalitet

Der er udfordringer i de danske yderområder – men de ser forskellige ud fra sted til sted. Ikke to kommuner er ens, og selv inden for kommunegrænserne kan der være store forskelle; i nogle kommuner er byerne i vækst, mens fraflytning og slidte boliger præger livet på landet flere steder.

Målet med Stedet Tæller X er at styrke det lokale sammenhold og bidrage til øget livskvalitet i landkommunerne. Alt sammen gennem støtte til op mod 15 projekter med i alt 58 mio. kr. Samtidig vil vi gerne booste vækstlaget i arkitektbranchen og sammen med Ny Carlsbergfondet give nye muligheder for, at kunst kan spille en aktiv rolle i hverdagen – dér hvor vi alle sammen bor, går på arbejde eller holder ferie.

Realdanias årlige undersøgelse ’Danskerne i Det Byggede miljø’ viser, at danskerne bruger naturen mere og mere – men også at der er geografiske forskelle på, hvor meget vi kommer ud på tur. Et mål med Stedet Tæller X er derfor også at give flere danskere gode udflugtsmuligheder lokalt – at sætte nye krydser på landkortet, der markerer skjulte skatte og fremhæver særlige steder. Det kan for eksempel være et sted med en lokal håndværkstradition, en historisk bygning med betydning for nærområdet, et særligt landskab eller en spektakulær udsigt.

Bygger videre på viden fra hele Danmark

Med Stedet Tæller fra 2011-2021 er det lykkedes at skabe lokal udvikling mange steder. Realdania har f.eks. støttet fællesskabet i Bovbjerg Fyr, der har givet nyt liv til den historiske bygning, som er sidste stop før klintens stejle afgrund. Vi har også støttet Marielyst Torv i Guldborgsund Kommune, et madkulturhus på Bornholm og havnebyrummet ved Løkken Moleleje. Eksempler på fysiske rammer og mødesteder som er til gavn for hverdagslivet, men som også kan tiltrække turister.

Lokalt oplever mange beboere, at projekterne i Stedet Tæller har været med til at styrke livskvalitet og sammenhold i et område. Når projekterne fungerer godt, er det blandt andet fordi, de er realiseret i et tæt samarbejde mellem kommune og forskellige lokale aktører – fra ildsjæle til private virksomheder og erhvervsorganisationer. De vellykkede projekter har samtidig lagt sig i slipstrømmen af lokale og kommunale strategier og udviklingsplaner. Desuden har de haft fokus på at skabe høj arkitektonisk kvalitet.

Dét er blandt andet de pointer, vi viderefører i Stedet Tæller X, som med Ny Carlsbergfondet får tilført nye vinkler og kreative muskler. Kunsten bliver ikke en del af alle projekter – men kunsten sættes i spil på steder, hvor det tilføjer en ekstra dimension. Kunst i projekterne finansieres af Ny Carlsbergfondet. Realiseringsstøtte til indsatser i det byggede miljø finansieres af Realdania – på den måde gør vi, hvad vi hver især gør bedst.

Vi ved netop fra Stedet Tæller, at bidrag fra kunstnere kan løfte et fysisk projekt. Det er Solnedgangspladsen i Skagen et godt og stemningsfyldt eksempel på. Pladsen er formet som en stor solskive på stranden i Gammel Skagen og rummer hele 1788 små sole, som er poleret ind i den bornholmske granit. Når dagens sidste solstråler rammer pladsen, kan man ane en dansende stjernehimmel i tusmørket. Solnedgangspladsen viser, at kunst og arkitektur til sammen kan styrke det særlige på et sted. Og det er også derfor, at Stedet Tæller X i endnu højere grad giver plads til kunsten i samarbejdet med Ny Carlsbergfondet. Solnedgangspladsen åbnede i 2019, og den er udformet af kunstner Ingvar Cronhammar, arkitekt Kristine Jensens tegnestue og Bjarne Frost Design Office.

Sæt X og søg

Stedet Tæller X henvender sig til kommuner, foreninger og andre bygnings- og lodsejere i de 31 landkommuner, der har lyst til at udvikle et særligt sted til glæde for alle, der bor i eller besøger området. Lige nu kan der søges om prækvalifikation frem til den 23. september 2022, og udvalgte idéer vil herefter indgå i et projektudviklingsforløb.

Udvikling i landkommunerne kan ske med udgangspunkt i de kvaliteter og potentialer, der findes lokalt. De stedbundne potentialer. Dét var en af de væsentlige grunde til, at Realdania tilbage i 2011 startede Stedet Tæller. Nu er Ny Carlsbergfondet med i initiativet Stedet Tæller X, der bygger på erfaringer fra tidligere, men samtidig tilføjer noget nyt og ukendt. Sammen vil vi i de kommende år opdage nye sider af Danmark gennem kunst og arkitektur. Vi håber, at aktører på landet vil byde ind med kreative og nytænkende projektideer, der kan få det bedste frem på et særligt sted. Og vi håber dermed at kunne bidrage til at forløse det uforløste på spændende og smukke steder.

Hør mere om Stedet Tæller X og ansøgningsprocessen til et webinar den 20. juni 2022 – her kan du også møde repræsentanter fra Realdania og Ny Carlsbergfondet

Læs mere om Stedet Tæller X på Ny Carlsbergfondets hjemmeside