x

Stedet Tæller X er for alle, der vil dyrke det særlige ved det lokale sted. For bygningsejere og lodsejere, foreninger og ildsjæle, der vil styrke de lokale kendetegn. Dét, der ikke lige kan flyttes. Dét, som er tæt på umuligt at kopiere. Dét, der giver stedet X-faktor.

Disse ni projekter får støtte til at blive realiseret

Grenen er en af de største naturattraktioner i Danmark. Her er ideen at binde bunkere i klitlandskabet sammen i en helhedsoplevelse, så besøget i Skagen handler om andet og mere end at nå ud til hovedattraktionen, Grenens spids. Bunkerne skal transformeres til nye opholds- og mødesteder og på bedste vis forene kunst, kulturarv, arkitektur og natur i nye fortællinger, henvendt til både lokale og Grenens mange besøgende. 

Adresse: Fyrvej 59, 9990 Skagen
Projektejer: Frederikshavn Kommune
Støttebeløb: 4.000.000 kr.

Hadsund ligger ved den smukke fjord med sin natur og historie, men vandet synes langt væk, når du er i byen. Derfor skal der nu skabes en havnepark, der trækker fjordlandskabet ind i byen og binder by og fjord bedre sammen. Det nye landskab skal tilbyde borgere og besøgende et oplevelses- og læringsrum, hvor vandet, vinden og fjordens dyreliv opleves tæt på. Et fysisk sted, der kan formidle byens identitet og styrke stoltheden over at bo i Hadsund.

Adresse: Brogade, 9560 Hadsund
Projektejer: Mariagerfjord Kommune
Støttebeløb: 5.000.000 kr.

Flyndersø Mølle og landskabet omkring er et dragende sted få kilometer fra Skive. Møllen ligger ved bredden af Danmarks største hedesø i et af Danmarks flotteste eksempler på istidslandskaber. Området er valgt som en af Danmarks 15 naturparker. Ideen er at nytænke og transformere Flyndersø Mølle og arealet omkring, så folk bliver ledt videre ud i landskabet. Naturen og landskabet skal samtidig formidles til de besøgende i Naturparken. 

Adresse: Flyndersøvej 24, 7800 Skive
Projektejer: A/S Estvadgaards Plantager v. Peter Neergaard
Støttebeløb: 4.500.000 kr.

Ved smukke Ringkøbing Fjord ligger det internationalt anerkendte kitesurfspot i Holmsland. Projektet skal gennem kunstnerisk intervention skabe et nyt lokalt mødested omkring spottet ved en ny dagligvarebutik. Ønsket er at få skabt en stærk identitet og anderledes ramme om mødet mellem lokale, surfere og de mange gæster og turister, der året rundt besøger Holmsland Surfspot. 

Adresse: Klostervej, 6950 Ringkøbing 
Projektejer: Holmsland Sogneforening og Holmsland Brugsforening
Støttebeløb: 4.825.000 kr.

På Langeland ligger Lindelse Mølle – i folkemunde kaldt Phoenix Mølle på grund af den hurtige genopførsel efter en brand i 1826. Omkring møllen ligger en staldruin, som er omdrejningspunkt for projektet. Ruinen skal nemlig danne ramme om et levende, frivilligdrevet mødested for lokalbefolkningen og samtidig virke som en turistmagnet for øens besøgende. Projektet vil åbne stedet og forvandle et ’ikke-sted’ til et sted, de lokale kan være stolte af.

Adresse: Møllebanken 1, Lindelse, 5900 Rudkøbing 
Projektejer: Lindelse Møllelaug
Støttebeløb: 4.838.000 kr.

Langs motorvejen ved Rødby, skal der skabes et landskabsværk i stor skala i krydset mellem den lineære, larmende infrastruktur, der bevæger folk, og et nyt areal udlagt til vild natur og rekration. Værket skal være et vartegn og tilbyde en naturfyldt pause for både lokale og de rejsende mellem Tyskland og Danmark. Infrastruktur X Rå natur skal kunne ses på afstand i høj fart på motorvejen og samtidig også kunne opleves tæt på. 

Adresse: Ottelundevej, 4970 Rødby
Projektejer: Naturstyrelsen Storstrøm
Støttebeløb: 3.750.000 kr.

Samsø ligger midt i indsejlingen til de indre danske farvande og har til alle tider haft stor strategisk betydning. Allerede omkring år 726, næsten 100 år før vikingetiden, blev Kanhavekanalen gravet tværs gennem øens smalleste sted. Herved kunne skibe opankret i Stavns Fjord hurtigt komme ud i Aarhusbugten. Nu skal der skabes et oplevelsesmiljø i Langør Havn ved Stavns fjord. Miljøet skal bringe kulturhistorien, naturen, det maritime miljø og den moderne havnedrift tættere på hinanden til glæde for de fastboende, lystsejlere og andre gæster. 

Adresse: Langøre 25, 8305 Samsø
Projektejer: Samsø Kommune
Støttebeløb: 4.500.000 kr.

På Sønderstrand er der grænseløse horisonter, hav og himmel, sand og skønhed så langt øjet rækker. Nu skal den eksisterende ankomstplads forvandles fra parkeringsplads og skilteskov til en destination for naturoplevelser, der samler og formidler det storslåede landskab i konstant forandring. Oplevelser, som samtidig skal være tilgængelige for alle.

Adresse: Sønderstrandvej, 6792 Rømø
Projektejer: Naturstyrelsen   
Støttebeløb: 4.275.000 kr.

Slivsø ligger som en naturperle i landskabet syd for Haderslev i Sønderjylland. Området er i dag relativt ukendt og ideen er at skabe en sammenhængende og attraktiv naturoplevelse, der visuelt og formidlingsmæssigt åbner stedet for de besøgende. Det eksisterende pumpehus og udsigtspunkt skal gentænkes med udgangspunkt i landskabet, og området skal gøres tilgængeligt for mennesker med nedsat mobilitet. Ambitionen er at skabe et attraktivt støttepunkt for det lokale og regionale friluftsliv.

Adresse: Bræråvej 48, 6100 Haderslev
Projektejer: Naturstyrelsen Sønderjylland
Støttebeløb: 3.450.000 kr.

Hvem har kunnet søge støtte?

I første runde ledte vi efter de særlige steder og de gode ideer der bygger oven på, udvikler eller gør stedets kvaliteter tilgængelige. Det kan være i en landsby eller en kystby. Det kan være ved vandet, eller inde i landet. Det kan være i en eksisterende bygning eller et sted i naturen. Blot ansøgers sted ligger i en af de 31 landkommuner. For at kunne søge, skulle ansøger eje det sted, de har søgt ind med – eller have opbakning til at søge med den der gør.

Om processen

Ansøgere med en god idé til et fysisk projekt på et særligt sted har kunnet søge om at blive prækvalificeret til at deltage i Stedet Tæller X. Et uafhængigt bedømmelsesudvalg prækvalificerede derefter en del af projekterne og indstillede dem til partnerskabet bag Stedet Tæller X. Nedenfor kan du se hvordan processen er - for hele kampagnen og for prækvalificerede projekter. 

I projektudviklingsforløbet får I tid til at videreudvikle og kvalificere jeres idé med henblik på at få lavet et stærkt og holdbart projekt, som I kan søge realiseringsstøtte til. Det er også i projektudviklingsforløbet I kan blive mere afklaret omkring, hvorvidt jeres projekt forløses bedst gennem et rent arkitekturprojekt eller i samspillet mellem kunst og arkitektur. Kun prækvalificerede projekter kan søge om realiseringsstøtte. 

Op til 15 projekter kan få støtte til realisering. De projekter, der får støtte til realisering, skal efterfølgende udbydes i konkurrencer målrettet kunstnere og nyetablerede tegnestuer. Vi hjælper med at udforme konkurrenceprogram og afvikle konkurrencen for det enkelte projekt, men det er krav for deltagelse, at projektet udbydes i konkurrence. Konkurrenceforslagene vil blive bedømt af et bedømmelsesudvalg med lokal forankring og repræsentation af projektejer.

Se lanceringswebinaret

Den 20. juni 2022 blev Stedet Tæller X lanceret på et webinar, hvor man kunne stille spørgsmål og blive klogere på ansøgningsprocessen, baggrunden for kampagnen og meget mere. Webinaret blev optaget og kan ses på nedenstående link.

Webinar: Stedet Tæller X lancering

Se spørgsmål og svar fra webinaret (PDF)

Hvordan kan kunstnere og arkitekter være med?

I sommeren 2023 lancerede Ny Carlsbergfondet et åbent call henvendt til kunstnere, som inviteres til at deltage i idékonkurrencer med fokus på fire udvalgte kunst- og arkitekturprojekter. Interesserede kunstnere kan læse mere på Ny Carlsbergs hjemmeside. 

OPEN CALL: Ny Carlsbergfondet søger kunstnere til Stedet Tæller X

Med Stedet Tæller X vil vi gerne støtte vækstlaget i arkitektbranchen. Derfor vil det være arkitektrådgivere eller nyetablerede arkitektvirksomheder, der får mulighed for at byde ind på projekter i kampagnen. 

Information om hvornår og hvordan, man kan byde ind som arkitektrådgiver, kommer løbende her på siden.

Om Stedet Tæller X - en kampagne som krydser lokale kendetegn med kunst og arkitektur

I Danmark er vi gode til at skabe lokal udvikling med afsæt i vores forskelligheder. Vi dyrker, at vinden og stranden mod vest giver andre muligheder for liv og leg end klipperne mod øst. At kulturarven i Tøndermarsken adskiller sig fra dén i Tornby. At fyrtårnet fortæller en anden historie om livet langs kysten, end remisen på kanten af landsbyen.

Når vi dyrker de lokale kendetegn, giver det grobund for lokalt liv. Fællesskab. Stolthed. Og gæster udefra. Derfor er det igen tid til at gå sammen om at styrke og dyrke vores forskelligheder i landdistrikterne - gennem projekter, der ejes, elskes og drives lokalt.

Stedet Tæller X er for stederne. Og for kunstnere og nyetablerede, talentfulde tegnestuer, der vil udvikle landets lokale skatte. Dem, der kan se potentialet i et særligt landskab, gamle traditioner eller den historiske bygning som kan noget mere. Dem, der kan bringe os nye steder hen – måske sammen. Dem der kan give os ny udsigt. Eller indsigt.

Stedet Tæller X er for alle, der bor i og besøger områderne uden for landets byer.

Sammen skal vi sætte nye krydser på Danmarkskortet. Krydser, der får flere til at opdage og opleve alle de steder, der tæller.

Hvor kan I få mere at vide?

Hvis I har spørgsmål til kampagnen eller ansøgningsprocessen for Stedet Tæller X, er I velkomne til at kontakte sekretariatet for kampagnen på stedettaellerx@b-a-r-k.dk eller sekretariatsleder Kira Maria Svankjær på telefon 22 31 59 73.