x

Stedet Tæller X er for alle, der vil dyrke det særlige ved det lokale sted. For bygningsejere og lodsejere, foreninger og ildsjæle, der vil styrke de lokale kendetegn. Dét, der ikke lige kan flyttes. Dét, som er tæt på umuligt at kopiere. Dét, der giver stedet X-faktor.

Hvem kan søge støtte?

I første runde ledte vi efter de særlige steder og de gode ideer der bygger oven på, udvikler eller gør stedets kvaliteter tilgængelige. Det kan være i en landsby eller en kystby. Det kan være ved vandet, eller inde i landet. Det kan være i en eksisterende bygning eller et sted i naturen. Blot ansøgers sted ligger i en af de 31 landkommuner. For at kunne søge, skulle ansøger eje det sted, de har søgt ind med – eller have opbakning til at søge med den der gør.

Hvad er processen?

Ansøgere med en god idé til et fysisk projekt på et særligt sted har kunnet søge om at blive prækvalificeret til at deltage i Stedet Tæller X. Et uafhængigt bedømmelsesudvalg har derefter prækvalificeret en del af projekterne og indstillet dem til partnerskabet bag Stedet Tæller X. 13 projekter er nu blevet prækvalificeret og udvalgt til et indgå i et tre måneders projektudviklingsforløb. Nedenfor kan du se hvordan processen er - for hele kampagnen og for prækvalificerede projekter. 

I projektudviklingsforløbet får I tid til at videreudvikle og kvalificere jeres idé med henblik på at få lavet et stærkt og holdbart projekt, som I kan søge realiseringsstøtte til. Det er også i projektudviklingsforløbet I kan blive mere afklaret omkring, hvorvidt jeres projekt forløses bedst gennem et rent arkitekturprojekt eller i samspillet mellem kunst og arkitektur. Kun prækvalificerede projekter kan søge om realiseringsstøtte. 

Op til 15 projekter kan få støtte til realisering. De projekter, der får støtte til realisering, skal efterfølgende udbydes i konkurrencer målrettet kunstnere og nyetablerede tegnestuer. Vi hjælper med at udforme konkurrenceprogram og afvikle konkurrencen for det enkelte projekt, men det er krav for deltagelse, at projektet udbydes i konkurrence. Konkurrenceforslagene vil blive bedømt af et bedømmelsesudvalg med lokal forankring og repræsentation af projektejer.

Se webinaret fra den 20. juni

Mandag den 20. juni 2022 blev Stedet Tæller X lanceret på et webinar, hvor man kunne stille spørgsmål og blive klogere på ansøgningsprocessen, baggrunden for kampagnen og meget mere. Webinaret blev optaget og kan ses på nedenstående link. 

Webinar: Stedet Tæller X lancering

Se spørgsmål og svar fra webinaret (PDF)

Hvordan kan kunstnere og arkitekter være med?

Information om hvornår og hvordan man kan byde ind som kunstner kommer løbende på Ny Carlsbergfondets hjemmeside.

Følg med på Ny Carlsbergfondets hjemmeside

Med Stedet Tæller X vil vi gerne støtte vækstlaget i arkitektbranchen. Derfor vil det være arkitektrådgivere eller nyetablerede arkitektvirksomheder, der får mulighed for at byde ind på projekter i kampagnen. 

Information om hvornår og hvordan, man kan byde ind som arkitektrådgiver, kommer løbende her på siden.

Om Stedet Tæller X - en kampagne som krydser lokale kendetegn med kunst og arkitektur

I Danmark er vi gode til at skabe lokal udvikling med afsæt i vores forskelligheder. Vi dyrker, at vinden og stranden mod vest giver andre muligheder for liv og leg end klipperne mod øst. At kulturarven i Tøndermarsken adskiller sig fra dén i Tornby. At fyrtårnet fortæller en anden historie om livet langs kysten, end remisen på kanten af landsbyen.

Når vi dyrker de lokale kendetegn, giver det grobund for lokalt liv. Fællesskab. Stolthed. Og gæster udefra. Derfor er det igen tid til at gå sammen om at styrke og dyrke vores forskelligheder i landdistrikterne - gennem projekter, der ejes, elskes og drives lokalt.

Stedet Tæller X er for stederne. Og for kunstnere og nyetablerede, talentfulde tegnestuer, der vil udvikle landets lokale skatte. Dem, der kan se potentialet i et særligt landskab, gamle traditioner eller den historiske bygning som kan noget mere. Dem, der kan bringe os nye steder hen – måske sammen. Dem der kan give os ny udsigt. Eller indsigt.

Stedet Tæller X er for alle, der bor i og besøger områderne uden for landets byer.

Sammen skal vi sætte nye krydser på Danmarkskortet. Krydser, der får flere til at opdage og opleve alle de steder, der tæller.

Hvor kan I få mere at vide?

Hvis I har spørgsmål til kampagnen eller ansøgningsprocessen for Stedet Tæller X, er I velkomne til at kontakte sekretariatet for kampagnen på stedettaellerx@b-a-r-k.dk eller sekretariatsleder Kira Maria Svankjær på telefon 22 31 59 73.