x

Realdania starter jagten på de bedste pandemi-løsninger

Pressemeddelelse 7. juni 2022

Under corona-pandemien piblede det frem med nye løsninger til, hvordan vi kan bo, arbejde og leve på nye måder. Nu støtter Realdania som en del af indsatsen ’RESPOND – rammerne for den nye hverdag’ de bedste kommercielle, skalerbare ideer inden for det byggede miljø, som er skabt under pandemien. Målet er at hjælpe løsningerne ud på markedet.

’RESPOND - rammerne for den nye hverdag’ sætter fokus på, hvordan vi kan udvikler nogle mere robuste fysiske rammer for vores hverdag i kølvandet på pandemien. Som en del af indsatsen ønsker Realdania at fastholde corona-periodens bedste ideer til nye løsninger inden for det byggede miljø. Løsninger, der har potentiale til at udvikle sig til en blivende, positiv forandring af vores hverdag. Derfor afsætter den filantropiske forening nu med en ansøgningsrunde midler til færdigudvikling af nogle af de bedste løsninger.

Det kan f.eks. være løsninger, der skaber et sundere indeklima i vores bygninger, styrker vores arbejdspladser og arbejdsmiljø, udvikler bynatur og grønne byrum med plads til alle og skaber nye og bedre rammer for vores mødesteder og fællesskaber. Kriterierne for en god løsning er, at den skal gøre vores hverdag mere modstandsdygtige over for kommende pandemier, være bæredygtig og samtidig forbedre det byggede miljø og/eller højne vores livskvalitet generelt.

”Corona tvang os til at tænke nyt, og ud af nød opstod både gode og dårlige løsninger. Vi skal undgå, at vi – uden at tænke os om – falder tilbage til hverdagen, præcis som vi kendte den før. Indsatsen her har en Build Back Better-tilgang, hvor vi ønsker at lære af de positive og vellykkede ideer fra corona-perioden, når det handler om vores brug af de fysiske rammer for hverdagen. Derfor vil vi nu identificere de gode løsninger, der er så godt som færdigudviklede og afprøvet i en lille skala – og som har potentiale i forhold til udbredelse og gøre gavn for flere,” siger projektchef i Realdania, Anne Gade Iversen.

Ansøgningsrunden gennemføres for Realdania af Smith Innovation og er rettet mod alt fra adfærdsdesignere, softwareudviklere, materialeproducenter, teknikere og byplanlæggere til biologer, rådgivere og ingeniører. Fælles for alle ansøgere er, at deres løsninger og produkter skal være udviklet som en respons på pandemien – og rummer potentiale i forhold til at gøre noget anderledes og bedre bagefter. For at komme hele vejen rundt om nye løsninger kan der ansøges inden for fem temaer og et såkaldt wildcard. Realdanias støtte er målrettet til at bringe færdigudviklede og skalerbare produkter ud på markedet og kan altså ikke benyttes til selve produktudviklingen. 

Ansøgere kan søge inden for temaerne:

  • Det hybride arbejdsliv - løsninger, der skaber et varieret, trygt og sundt arbejdsmiljø, fysisk og digitalt.
  • Det sunde indeklima - løsninger, der muliggør en ny tilgang til indeklima med fokus på helbred fremfor komfort, og som tager hensyn til energiforbruget
  • Bynatur og grønne byrum - løsninger, der gør vores byer sundere, grønnere og med plads til alle.
  • Nye rammer for mødesteder og fællesskaber - løsninger, der kan skabe rammerne for fremtidens nabo- og beboerfællesskaber i tætte bebyggelser.
  • Det gode arbejdsmiljø i udførelsen - løsninger, der højner arbejdsmiljøet i selve byggeriet og herigennem opnå højere produktivitet og kvalitet
  • Wildcard – overrask os med din løsning - løsninger, der på andre måder bidrager positivt til byggeriets modstandskraft, bæredygtighed og livskvalitet

Det er muligt at søge om op til 500.000 kr. i støtte til at færdigudvikle den enkelte løsning og få den på markedet. Ansøgningsfristen er den 1. september 2022, hvorefter et ekspertpanel vurderer og indstiller de bedste løsninger til Realdania. De udvalgte projekter bliver sat i gang ved årsskiftet 2022/2023.

Her kan der søges om støtte
Senere på året kommer der endnu en ansøgningsrunde for løsninger udviklet i civilsamfundet, hvor f.eks. borgere og foreninger kan søge. Puljerne til de bedste løsninger fra pandemiperioden er en del af løsningssporet i ’RESPOND – rammerne for den nye hverdag’. Indsatsen indeholder også et ambitiøst forsknings- og vidensspor, som BUILD på Aalborg Universitet stå i spidsen for, og som vil følge pandemiens blivende aftryk i brugen og indretningen af det byggede miljø i de kommende år. 


Realdania har afsat 50 mio. kr. til indsatsen ’RESPOND – rammerne for den nye hverdag’. Med indsatsen, der løber i et videns- og et løsningsspor, ønsker Realdania sammen med en lang række samarbejdspartnere at opsamle viden om COVID-19-pandemiens effekt på vores adfærd og fysiske rammer samt at inspirere til og igangsætte nye løsninger for et mere modstandsdygtigt byggeri med bedre livskvalitet for alle.

RESPOND – rammerne for den nye hverdag