x

Ny indsats: Realdania vil styrke bylivet i provinsen

Pressemeddelelse 30. juni 2022

Mange steder er bylivet under pres, og bymidterne risikerer at miste deres rolle som fikspunkt for handel, kultur og lokalt fællesskab. Realdania sætter i en ny indsats fokus på at sikre og fastholde levende bymidter, så der også fremover vil være mennesker og udvikling i byerne til gavn for hverdagslivet.

En hovedgade der ligger halvdød hen, tomme butikker, nedlagte stationer. Det er billedet i flere af Danmarks mindre og mellemstore byer. Her er vigtige samfundsfunktioner rykket til større byer, og ændrede indkøbsmønstre samler handelslivet udenfor bymidten. 

Realdania sætter i en ny indsats fokus på at fastholde og udvikle bylivet i byer med 4.000-20.000 indbyggere. For eksempel ved at tænke nye funktioner eller kulturinstitutioner ind i bymidten. Eller ved at styrke historiske og bevaringsværdige kulturmiljøer. For mindre byer i Danmark rummer masser af initiativ og potentiale, der kan bruges som afsæt for øget livskvalitet og positiv udvikling.
 
”Mange mindre byer omstiller sig i disse år til en virkelighed med mindre handel. Men de mindre og mellemstore provinsbyer spiller en afgørende rolle, når det handler om at skabe et bæredygtigt hverdagsliv i hele Danmark. Bymidten skal være et attraktivt mødested, og vi vil derfor gerne være med til at skabe mere liv og aktivitet i de centrale byrum til gavn for de mennesker, der bor der,” siger programchef i Realdania Astrid Bruus Thomsen og fortsætter:

”Fra tidligere indsatser som ’Hovedbyer på Forkant’ ved vi, hvilke tiltag der virker – og vi glæder os til at samarbejde med andre faglige aktører i stat og kommuner, som også har fokus på at skabe meningsfulde rammer i de mindre byer. Sammen kan vi mere.” 

Den filantropiske forening Realdania har i første omgang afsat 50 millioner kroner til indsatsen for levende bymidter. Indsatsen består af en åben pulje uden ansøgningsfrist, der støtter realiseringen af eksempelprojekter med strategisk betydning for den lokale bymidte. 

Desuden rummer indsatsen et videnspor, der samler og formidler data og nyttig viden om bymidternes rammevilkår, lokale styrkepositioner og udfordringer samt virkemidler til positiv udvikling. Vidensporet koordineres i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Bolig- og Planstyrelsen samt Kommunernes Landsforening.

Tid: mandag den 29. august kl. 13.00-15.00

Tilmelding online via KL's hjemmeside
Erhvervsstyrelsen, Bolig- og Planstyrelsen, Realdania og KL inviterer til online informationsmøde om de aktuelle indsatser og støtteprogrammer, der har til formål at fremme levende bymidter.

I mange af landets mindre og mellemstore byer betyder ændrede indkøbs- og forbrugsmønstre, at bymidterne i stigende omfang præges af tomme butikslokaler og et manglende byliv. 

Der er et bredt politisk ønske om, at disse bymidter fortsat skal spille en vigtig rolle i forhold til at sikre alle landets borgere adgang til et attraktivt og levende byliv.

Fra nationalt hold og gennem EU's social- og regionalfondsprogram er der etableret en række initiativer og støtteordninger, som skal understøtte, at den type bymidter også i fremtiden er attraktive og værdifulde mødesteder for både borgere og besøgende. Der er et bredt politisk ønske om, at bymidterne fortsat spiller en vigtig rolle og har et attraktivt og levende byliv. 

Kom til online informationsmøde om mulighederne for at søge de aktuelle indsatser og støtteprogrammer på området. Såvel de statslige ordninger som EU-støtteordningerne og fondsmidler. Hvilke ordninger findes? Og hvordan søger man midlerne?