x

Bymidten i Rudkøbing bliver styrket med nye stiforbindelser og formidlingscenter

Pressemeddelelse 13. juni 2022

Langeland kommune ønsker at styrke Rudkøbing som hovedby. Kommunen får nu støtte fra den filantropiske forening Realdania på i alt 10 millioner kroner til at realisere et stort projekt i bymidten under indsatsen "Hovedbyer på forkant". Projektet løfter et vigtigt kulturmiljø og skaber nye forbindelser i byen.

Befolkningen i Danmark vokser, men yderområderne som helhed får ikke andel i befolkningstilvæksten. Til gengæld vokser mange hovedbyer i yderområderne, og en række kommuner har fokus på at styrke deres hovedbyer for at gøre byen til vækst- og udviklingsmotor. Særligt at genskabe liv og aktivitet i bymidterne. Realdanias initiativ ”Hovedbyer på forkant” sigter bl.a. på at styrke bymidten i byer som Rudkøbing. Og med afsæt i en forundersøgelse er der arbejdet videre med ønsket om at etablere et kulturelt kraftcenter i Rudkøbing, hvor der etableres en formidlingsfunktion og et museumsudstillingsrum. Samtidig skaber man bedre forbindelse mellem byliv og kulturmiljø.

”Jeg er utrolig glad for, at Realdania med denne bevilling i endnu højere grad sikrer, at vi kan få skabt noget særligt i den bygning, som stifteren af Langelands Museum lod opføre og drev sin forretning og sine første arkæologiske studier fra. Men også at vi med bevillingen kan understøtte en god og spændende bygningskultur som vil rumme både bevarende og formidlende elementer i forhold til kultur, natur og bevarelse,” siger Tonni Hansen, Borgmester i Langeland Kommune.

”I Realdania arbejder vi for at styrke landets hovedbyer, så de også i fremtiden er attraktive for både lokale og besøgende. I Rudkøbing får det samlede kulturmiljø omkring museet et løft, og der bliver skabt nye forbindelser mellem havnen, museet og byens handelsliv. Kulturarven er vigtig for både bosætning og turisme i Langeland Kommune, og vi håber, at projektet vil kunne være med til at løfte Rudkøbing, skabe sammenhæng i byen og give nye oplevelser.”, siger Astrid Bruus Thomsen, programchef i Realdania.

Om det konkrete projekt

Det er de to ejendomme Østergade 23-25 som i dag huser Langeland Museum der renoveres og nyindrettes. Der etableres en ny indgang til museet samt blandt andet turistinformation i Østergade 23. Her bliver der gode og lettilgængelige adgangsforhold fra hovedgaden, men også til den unikke og idylliske museumshave, som ligger mellem museets bygninger og byrumsarealet Grønnegården. Museumshaven vil efter ombygningen indgå i de allerede etablerede stier mellem bymidten og havnen. Uden for åbningstid vil man kunne gå via den oprindelige portåbning gennem haven til Grønnegården. I museumshaven ligger endvidere den gamle bagbygning ”Loen”, som nu indrettes til selvbetjent formidlingsrum. Bygningernes tage og facader renoveres samtidig.

Realiseringen er allerede i gang. Tidligere på året blev der etableret en formidlingsfunktion i det gamle portrum. Her kan turister og andre interesserede få viden om Langeland, bl.a. som en del af Geopark Det Sydfynske Øhav. På sigt skal bagbygningen Loen rumme Geopark besøgscenter og formidling af SHORES Langeland, Øhavets hotspot for vandaktiviteter. 

Arbejdet i det tidligere butikslokale, der skal rumme turistinformation, museum med udstilling og museumsbutik er også igangsat. Selve ombygningsarbejdet er planlagt til udførelse i 2023. Realdania støtter endvidere særlige bæredygtighedstiltag i projektet.