x

Realdania By & Byg nomineret til prisen som Årets Bygherre

Nyhed 11. juli 2022

Bygninger, der holder længe, bidrager positivt til klimaregnskabet, og i forhold til CO2 er det bedre at istandsætte end at bygge nyt. Sådan lyder konklusionen hos Realdania By & Byg efter CO2-beregninger af istandsættelserne af selskabets historiske ejendomme. På baggrund af arbejdet med CO2 og livscyklusvurderinger (LCA) er Realdania By & Byg nu indstillet til prisen som Årets Bygherre.

I alt 36 kandidater er i år nomineret til prisen Årets Bygherre, som hvert år uddeles af Bygherreforeningen og Boligfonden Kuben. I år gives prisen til en bygherre, der har arbejdet ambitiøst og langsigtet med bæredygtighed; en af disse bygherrer er Realdania By & Byg.

I pressemeddelelsen skriver Bygherreforeningen, at ”Realdania By & Byg er indstillet for deres indsats i at arbejde med LCA-beregninger på alle deres byggerier og for at restaurere gamle og historiske bygninger, så de ikke belaster nutidens CO2-regnskab”. Vinderen af Årets Bygherre 2022 kåres den 4. november. 

Nye veje til at nedbringe CO2-aftrykket

At restaurere en historisk bygning er en balancegang, hvor bevaringsværdier, æstetik, nutidig anvendelse, økonomi og klima- og miljøhensyn skal vejes op mod hinanden på et kvalificeret grundlag.

Som led i Realdania By & Bygs handlingsplan for samfundsansvar blev der i 2019-2021 iværksat en række initiativer, hvoraf flere har haft til formål at afsøge veje til at nedbringe CO2-aftrykket i arbejdet med selskabets portefølje af historiske ejendomme. Missionen og det primære formål er fortsat at sikre bevaringsværdierne i ejendommene; fremadrettet med et så lille CO2-aftryk som muligt.

Som en del af dette arbejde er der indenfor de seneste par år gennemført en livscyklusvurdering, en såkaldt LCA (Life Cycle Assessment), af de fleste af selskabets istandsættelser, dvs. en beregning af den CO2-belastning, som er en følge af hver enkelt restaurering. Den gennemgående konklusion er, at bygninger, der holder længe, bidrager positivt til klimaregnskabet, og at det klimamæssigt er bedre at restaurere eller transformere en gammel bygning end at bygge nyt. 

Læringer og erfaringer

Læringerne og erfaringerne fra gennemgangen af de mange istandsættelser er netop samlet i en ny publikation, ”Livscyklusvurderinger for historiske ejendomme”. 

Via tre interviewartikler og otte konkrete cases sættes der i publikationen fokus på, hvordan Realdania By & Byg med LCA-arbejdet har fået tilbundsgående overblik over klimaaftrykket ved selskabets restaureringer og transformationer, og hvordan læringen fra dette arbejde kan indgå i kommende istandsættelser.

Også i publikationen ”Energiforbedringer i historiske huse” - der udkom sidste år - er der samlet læringer og erfaringer fra Realdania By & Bygs arbejde med de historiske og fredede ejendomme. I denne publikation gives der konkrete eksempler på de mange energiforbedringer, som Realdania By & Byg gennem tiden har indarbejdet i selskabets vidt forskellige historiske ejendomme, særlig i forhold til vinduer, loft og tag, ydervægge, terrændæk samt forsyning og installationer.