x

Ny evaluering viser, at genanvendte materialer holder lige så godt som nye

Nyhed 30. august 2022

Genbrugsmaterialer er lige så holdbare som nye materialer ved husbyggeri. Det er konklusionen i rapporten ”De genanvendte huse”, der netop er udkommet. Resultatet bygger på et tredive år langt forsøg med tre etagebyggerier, der i starten af halvfemserne blev bygget af 80-90 procent genanvendte materialer.

Husene, der primært består af genanvendte materialer, er opført i Horsens, Odense og København. Nu – efter tredive års levetid – er deres stand blevet grundigt evalueret. Det er Golder Associates A/S (i dag WSP), Øllgaard Rådgivende Ingeniører A/S og TRE Rådgivende Ingeniører og Biologer, der har koordineret og udført evalueringen, som Realdania har støttet.

Formålet med at opføre de genanvendte huse var at skabe ny dokumentation for, at nybyggeri med genanvendte materialer har lige så høj kvalitet som nybyggeri af nye materialer. Derfor opførte man de tre traditionelle boligbyggerier i fuldskala med størst mulig brug af genanvendte materialer.

Evalueringens konklusioner

Den overordnet konklusion i rapporten er, at hvis man udvælger genanvendte materialer med omhu, inden de anvendes i byggeriet, så fremstår de lige så flotte og holdbare som nye materialer efter tredive års brug. Fælles for de tre huse er, at det især er genanvendt beton, tegl, skifer og træ, der er blevet brugt. 

Rapporten har yderligere to vigtige konklusioner. Den ene er, at der ikke har været øgede udgifter til vedligeholdelse gennem årene. Og den anden er, at husenes beboere har været glade for at bo der. Flere unge udtrykker en vis stolthed over, at deres boliger er opført med genanvendte materialer. Det har man konkluderet på baggrund af interviews med både driftsansvarlige og beboere. 

Fremover skal vi bygge nyt med gamle materialer

I dag tjener husene som ny dokumentation for, at genanvendte materialers holdbarhed og egenskaber fuldt ud besidder samme kvalitet som tilsvarende nye materialer. Dermed er både husene og evalueringen et vigtigt bidrag til omstillingen til cirkulært byggeri, hvor der i høj grad mangler viden og dokumentation for holdbarheden af genanvendte materialer. 

I publikationens forord udtrykkes også et ønske om, at projektet kan bidrage til at opbygge en større tillid til genanvendte materialer, og at der derved bliver flere bygherrer, som aktivt vælger at bygge nyt med gamle materialer.

Læs hele sammenfatningsrapporten: De genanvendte huse 30 år efter