x

De genanvendte huse 30 år efter -
Sammenfatningsrapport

Rapport

Udgivelsesdato
2022

Sideantal
11 sider

Forfatter(e)
WSP med hjælp fra Maria Ekblad, TRE

Download

Er genbrugsmaterialer lige så holdbare som nye materialer?

Der er i dag stort fokus på genbrug og genanvendelse af byggematerialer, da det er et oplagt område til at fremme den cirkulære økonomi i byggeriet. Dog er der udbredt usikkerhed omkring materialernes holdbarhed, og det skaber en af de væsentligste barrierer for genbrug og genanvendelse af byggematerialer i større skala.

Denne rapports formål er at komme med anbefalinger der bidrager til konsolidering af tilliden til genanvendte byggematerialer og dermed inspirere bygherrer og deres rådgivere til byggeri med genbrugte/genanvendte materialer. 

Rapporten dokumentere genanvendte materialers holdbarhed og egenskaber efter 30 års indbygning.