x

Familien Jensens gård var andelstidens ideal

7. oktober 2022

Cementtagsten, maskinfremstillede mursten og tapet i metermål: Familien Jensens gård i Korup på Fyn er en idealgård fra andelstiden. Realdania By & Byg har restaureret gården, så den i dag står lige så helstøbt og gennemført som i 1901, da familien Jensen trådte ind i fremtiden.

Da et lynnedslag en sommerdag i år 1900 slog ned i familien Jensens bindingsværksgård i den fynske landsby Korup, var det ikke blot slægtens hjem og levebrød gennem 300 år, der gik op i røg. Det var også fortiden! Og som en Fugl Føniks rejste sig ud af asken en moderne gård i tidens nye stil, opført af industrielle materialer og med nye produktionsmetoder. I dag står gården ligesom ved opførelsen, og i Realdania By & Bygs samling af unikke historiske ejendomme, der spænder over 500 år, indtager familien Jensens idealgård pladsen som et meget velbevaret arkitektonisk vidnesbyrd om en brydningstid, der for alvor ændrede det danske landbrugsland.

 

Gården som brændte

Familien Jensens oprindelige gård, som siden 1600-tallet havde ligget på sin tomt i Korup, ca. otte kilometer fra Odense, var en typisk firelænget bondegård præget af den lokale egnsbyggeskik. Gården var selvforsynende i en grad, vi næsten ikke kan forstå i dag. Den var et komplet økosystem, hvor mennesker såvel som ressourcer fandt anvendelse fra vugge til grav.

Gården var opført i bindingsværk med stråtag, og den blev løbende vedligeholdt med byggematerialer som tømmer, ler, strå og grene hovedsageligt fra egen jord. Sådan havde familien levet i generationer. Men tiden var ved at løbe fra de gode gamle dage. Den industrielle revolution tromlede ind over landet og ændrede så at sige alt!

For at følge med udviklingen blev mange af de gamle gårde ombygget og tilbygget i større eller mindre grad. På Jensens gård var situationen imidlertid en anden. På grund af den voldsomme sommerbrand, som raserede hele gården, startede familien helt forfra og opførte en spritny gård.

 

Den nye gård

Det nye gårdanlæg kom til at bestå af en trelænget sammenbygget avlsgård med stald, lade og tærskelade samt et stuehus. Bygningerne blev grundmuret i røde, maskinfremstillede mursten på et fundament af beton, med støbte formsten og sålbænke af cement. Avlsgården fik cementtagsten på taget og monierhvælv i etageadskillelsen, mens det fornemme stuehus blev belagt med tagskiffer.

Materialerne var industrielt fremstillede og præfabrikata uden tilknytning til egnen. Også stilen var hentet udefra. Stuehuset blev ude som inde præget af den fælleseuropæiske historicisme med hang til kraftige farver og ornamentik eklektisk opsamlet fra historien.

Det hjem, som familien Jensen kunne tage i brug i maj 1901, havde højt til loftet, adskilte soveværelser til forældre, børn og tyende samt tapet og gardiner i metermål, ådret træværk og jernkomfur. I dag står stuehuset stort set som den majdag i 1901 og afspejler tidens stil og forestillingen om det gode familieliv.

Avlsgården blev opført efter de nye principper for produktion, som 1800-tallet havde affødt, og som stillede ændrede krav til sine landbrugsbygninger.

Det gamle pigstensgulv blev erstattet af et støbt cementgulv, der bedre kunne opsamle ajle og møg. Murede monierhvælv i etageadskillelsen mindskede risikoen for brand, og støbejernsvinder gav bedre dagslys til arbejdet.

Den nye gård blev opført som et moderne landbrug i tidssvarende rammer. Gamle skikke blev udkonkurreret af standardisering og nye teknikker, der gjorde det billigere at bygge nyt, og rationaliserede arbejdsgange. 

Oplev gården som den stod i 1901

Familien Jensens gård tilhører andelstiden. Den er bygget på den velstand som andelsbevægelsen medførte for flittige bønder, der opgav traditionen til fordel for en rationel og fællesskabsorienteret drift bygget på uddannelse, viden og ny teknologi.

Og det må have passet familien godt, for siden blev intet ændret. Forstuens bemalede landskabsmotiver, stuernes ådrede træværk, køkkenets jernkomfur og staldenes hestebokse stod endnu som ved opførelsen, da Realdania By & Byg i 2019 erhvervede gården.

Siden overtagelsen har gården undergået en gennemgribende restaurering for at sikre den en brugbar fremtid og samtidig bevare fortællingen om en afgørende epoke i dansk landbrug.

Har du lyst til at opleve gården, så tag med Realdania By & Byg Klubben på omvisninger – enten fysisk eller online.