x

Boliglaboratorium støtter boliger til singleforældre

Nyhed 1. november 2022

Realdania og Statens Kunstfond støtter stort eksperimenterende boligbyggeri i Carlsberg Byen, der skal tilbyde fleksible boliger til enlige forældre med hjemmeboende delebørn.

En stor del af de boliger, der bygges i dag, følger samme opskrift: Bolig til mor og far og to børn. Et samtalekøkken og en privat altan. Etagebyggeri med elevator direkte til sin hoveddør. Men samfundet og den måde, vi lever på i dag, har ændret sig markant. Familier er sat sammen på vidt forskellige måder, flere og flere bor alene eller med delebørn og undersøgelser viser, at et godt fællesskab med dem, vi bor ved siden af, har afgørende betydning for vores livskvalitet.  Danske Funktionærers Boligselskab og administrations- og rådgivningsvirksomheden Domea.dk står bag et nyt boligprojekt i Carlsberg Byen i København, der skal vise, hvordan fremtidens almene boliger kan bygges og indrettes. Projektet udmærker sig ved at indeholde både familieboliger, ungdomsboliger, små billige boliger samt særlige boliger til unge hjemløse. Og et af målene for projektet i Carlsberg Byen er at udvikle nye fleksible og fælleskabsunderstøttende boligformer til enlige forældre med hjemmeboende delebørn. 

Et laboratorium for nye boligformer 

Boliglaboratorium er sat i verden for sammen med byggebranchens aktører at gentænke fremtidens boligbyggeri. Fra generationsboliger og naboskabsboliger til midlertidige livsfaseboliger, boliger til enlige, børnefamilier og nye kollektivformer. Udviklingen og realiseringen af de 44 boliger til enlige forældre med hjemmeboende delebørn er ét ud af syv projekter, der har fået udviklingsstøtte fra det Boliglaboratorium, som Realdania sammen med Statens Kunstfond igangsatte i 2020. Ambitionen med Boliglaboratorium-projektet i Carlsberg Byen er at undersøge, udvikle og realisere attraktive boformer og boligindretninger, der afspejler en helt normal, men boligmæssigt fraværende boligform: Den fællesskabsunderstøttende bolig til enlige forældre med hjemmeboende delebørn.

”Der er registreret 37 forskellige familieformer i Danmark. En klimakrise, der kalder på mere bæredygtige boliger. Og en meget stor efterspørgsel efter at bo et sted, der understøtter et større fællesskab med naboerne. Alt sammen stiller det store krav til udviklingen af vores boliger. Forhåbentlig kan projektet i Carlsberg Byen sammen med de øvrige seks byggerier i Boliglaboratorium inspirere alle, der bygger boliger i fremtiden”, siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania. 

De 44 boliger til enlige forældre med hjemmeboende delebørn kommer i to størrelser, dels nogle på cirka 50 kvadratmeter dels nogle på cirka 70 kvadratmeter. Beboerne får derudover adgang til en stor fælles dagligstue på samme etage, som de deler med beboerne i 8-15 andre boliger. Hertil er der adgang til fælleslokale på tagterrassen og værksteder i stueetagen. Boligerne bliver fleksible boliger, der kan indrettes på flere forskellige måder alt efter, hvor mange værelser, senge og privatliv, man har behov for. 

Boliglaboratorium er både et netværk for byggebranchen, en videns- og formidlingsplatform og mere konkret et laboratorium, der har som mål at udvikle syv eksperimentprojekter, som skal realiseres rundt omkring i landet og demonstrere nye løsninger på de udfordringer, vi står overfor. I foråret 2023 udstilles koncepterne og ambitionerne i Boliglaboratoriums syv eksperimenterende boligbyggerier. Det finder sted i Velux’ boligprototyper Living Places i Jernbanebyen i København. 

Boliglaboratorium – et rum for nye boligeksperimenter

Boliger til unge hjemløse

I det eksperimenterende boligbyggeri i Carlsberg Byen støtter Realdania ikke kun boliger til enlige forældre. Op mod hver 10. af boligerne bygges særligt til unge på vej ud af hjemløshed. Men hvordan bygger og designer man en bolig på en måde, så den rent faktisk støtter den unge i at bryde ud af hjemløshed? 

Realdania har støttet udviklingen af fire designværdier med fokus på at opnå ny viden om, hvordan boligmiljøer kan understøtte en housing first-indsats: Boligerne skal være til at betale. De skal ikke skille sig ud ift. de øvrige boliger i byggeriet. Selvom de er små, skal de fremstå moderne og i god kvalitet med eget køkken og bad. Og så skal fællesarealer og fællesrum placeres på en måde, så man kan vælge dem til, når man har lyst og overskud. De fire værdier kan benyttes af alle, der designer gode boliger til unge i hjemløshed. Boliger, som både giver de unge adgang til et socialt ungdomsfællesskab, og som giver dem de bedste forudsætninger for et godt liv ude af hjemløshed.   

Boliger i Carlsberg Byen giver nyt bud på, hvordan man bygger til unge i hjemløshed