x

Store bevillinger sikrer gennemgribende restaurering af Børsen

Pressemeddelelse 30. november 2022

En række af Danmarks største fonde bidrager til en gennemgribende restaurering af en af Danmarks mest kendte bygninger.

Med en donation på 40 mio. kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond, 25 mio. kr. fra hhv. Augustinus Fonden, Aage og Johannes Louis-Hansens Fond, Novo Nordisk Fonden og den filantropiske forening Realdania samt yderligere bidrag kan restaureringen af Børsen nu begynde. 

Christian IV’s Børsbygning i København er en af landets mest kendte bygninger. Nu står den markante renæssancebygning overfor en omfattende restaurering. Restaureringen skal rette op på en uhensigtsmæssig renovering af bygningen i 1800-tallet og føre facaden tilbage til dens oprindelige udtryk. I den forbindelse bliver Børsens nedslidte sandstensudsmykninger også sat i stand.

Som en del af projektet vil Dansk Erhverv aktivt fortælle om, hvordan man restaurerer og vedligeholder en bygning som Børsen. Formidlingsindsatsen har til formål at øge interessen for at tage en uddannelse indenfor de klassiske håndværk.

For Den A.P. Møllerske Støttefond har det været afgørende at bidrage til, at et af landets mest ikoniske og signifikante bygninger føres tilbage og sikres for eftertiden. Og ikke mindst, at anledningen bruges til at skabe opmærksomhed om de gamle håndværk.  

Augustinus Fonden støtter Børsens omfattende restaurering og herunder tilbageføring af facade og sandstensudsmykning til originalt udtryk fra 1600-tallet. Restaureringsindsatsen bidrager til at bevare den rige samling af figurativ udsmykning, hvor ingen figurer, hoveder eller masker er ens.

”Børsen er en særlig bygning, som mange børn og voksne kender og har et forhold til. Det er bygningsarv med stor betydning ikke kun for københavnerne, men for alle danskere. Vi er meget glade for at bidrage til den store istandsættelse, og for både at formidle viden om – og give mulighed for – at få indblik i traditionelle metoder og materialer til gavn for både dig og mig, de yngre håndværkere og andre fagfolk,” siger filantropidirektør i Realdania, Nina Kovsted Helk.

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond støtter den udvendige restaurering af den fredede renæssancebygning Børsen. Taget udskiftes og tilbageførelsen af den endeløse facades ydre murværk, som i dag består af industrielt fremstillet teglskaller og et væld af sandstensudsmykninger, vil bidrage til et mere levende og oprindeligt udtryk, som vil fastholde bygningen som en af Københavns særlige kulturskatte.

”Vi er i Salling Fondene glade for at kunne bidrage til, at det ikoniske tag på Børsen restaureres og herefter igen tydeligt vil fremstå, som det landmark, det er”, siger Jens Bjerg Sørensen, bestyrelsesformand i Købmand Herman Sallings Fond.

Foruden støtten fra disse fonde og den filantropiske forening Realdania finansieres projektet af Dansk Erhverv, A/S Dampskibsselskabet Orient’s Fond, Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond samt Slots- og Kulturstyrelsen.

Restaureringen er alene udvendig og består af tre hoveddele: Et nyt kobbertag på hele bygningen, udskiftning af facadens mursten og restaurering af bygningens omfattende sandstensudsmykninger. Det verdensberømte dragespir kan holde mange år endnu og skal blot eftergås.

Christian IV’s Børsbygning blev opført i årene 1619-24 og er siden blevet ombygget og restaureret i flere omgange. Ved en omfattende renovering i 1879-1883 blev det originale murværk fjernet, og i tidens mode erstattet af maskinstrøgne teglskaller opmuret i cementmørtel. Det svækker bygningens renæssanceudtryk og gav Børsen et alvorligt fugtproblem, fordi den naturlige fugt i muren ikke kan komme gennem det vandtætte murværk. Det trænger i stedet ud gennem sandstensudsmykningerne og ødelægger dem langsomt. 

Ejeren af den fredede bygning, erhvervsorganisationen Dansk Erhverv, ønsker med udskiftningen af murværket at sikre en varig løsning af fugtproblemet.

I spidsen for projektet står Dansk Erhvervs adm. direktør Brian Mikkelsen:

”Som ejer af Børsen har vi et stort ansvar for at bevare et af Danmarks største bygningsklenodier. Dansk Erhverv finansierer en stor del af projektet, men uden fondsstøtte havde det ikke været muligt at gennemføre restaureringen i den form, der nu er lagt op til. De medvirkende fondes interesse for Børsen vidner om en stærk interesse for at bevare unik kulturarv,” siger Brian Mikkelsen.

Restaureringsarbejdet forventes at vare i 5-6 år og går i gang nu.