x

Børsen er opført af Christian IV og stod færdig i 1624. Siden da har bygningen undergået en del forandringer og er løbende blevet restaureret og vedligeholdt af ejerne, der siden 1855 har været private, i dag Dansk Erhverv. I dag er bygningens facader imidlertid så slidte, at en restaureringsindsats er nødvendig, hvis Børsen som enestående nationalt klenodie skal bevares forsvarligt for eftertiden.

Restaureringen er alene udvendig og består af tre hoveddele: Et nyt kobbertag på hele bygningen, udskiftning af facadens mursten og restaurering af bygningens omfattende sandstensudsmykninger. Det verdensberømte dragespir kan holde mange år endnu og skal blot eftergås.  

At facaden er i så dårlig fatning, skyldes hovedsageligt en omfattende renovering i 1879-1883, hvor det originale murværk blev fjernet, og i tidens mode erstattet af maskinstrøgne teglskaller opmuret i cementmørtel. Det svækkede bygningens renæssanceudtryk og gav Børsen et alvorligt fugtproblem, fordi den naturlige fugt i muren ikke kan komme gennem det vandtætte murværk. Det trænger i stedet ud gennem sandstensudsmykningerne og ødelægger dem langsomt. 

Traditionelt bygningshåndværk og formidling

Udover ønsket om at bevare Børsbygningen og styrke både den arkitektoniske og kulturhistoriske værdi af Børsen, vil der også blive arbejdet bevidst med at gøre det omfattende projekt til en del af arbejdet for at bevare traditionelt bygningshåndværk. Med projektets behov for håndværksmæssig udførelse på særligt højt niveau bliver der beskæftigelse til specialiserede håndværkere inden for flere fagområder. 

Den håndværksmæssige proces vil desuden danne grundlag for en større formidlingsindsats. Dette vil ske bl.a. ved at opstille et arbejdende værksted ved Børsen, så forbipasserende kan kigge ind gennem store vinduer og følge arbejdet. Der vil derudover blive arrangeret byggepladsbesøg, afholdt kurser, faciliteret rundvisninger og produceret film om restaureringen. 
På den måde kan alle interesserede såvel fag- som lægfolk få et indblik i en omfattende restaureringsproces på et dansk bygningsklenodie, hvor materialer og håndværksmæssig udførelse skal være af særlig høj kvalitet.

Historien om Børsen

Børsbygningen er et af både Københavns og hele Danmarks mest betydningsfulde bygningsværker og en af forholdsvis få bevarede bygninger fra renæssancen. Bygningen er opført i nederlandsk renæssance i 1618-1624 med brødrene Lorenz og Hans van Steenwinckel som arkitekter. Kulturhistorisk har den spillet en betydelig rolle i Københavns udvikling som handelsby.

Da Christian IV anlagde Christianshavn, blev den nye bydel gjort landfast med København med en smal dæmning (Knippelsbro). På denne dæmning, med bolværk til begge sider, blev Børsbygningen placeret, således at så mange skibe som muligt kunne lægge til på samme tid. Bygningen indgik som en vigtig brik i Christian IV’s vision for København som Nordens store handelsstad, og fungerede på det tidspunkt som handelsstrøg og var samlingssted for finansmænd, redere, købmænd og borgere. Mange af de butikker og funktioner, som byer rummer i dag, opstod og udviklede sig i Børsbygningen, f.eks. det første posthus og den første boghandel.

Varehandelen stoppede i 1855, da bygningen blev overtaget af Grosserer-Societetet Børsen. Ved overtagelsen renoverede Grosserer-Societetets komité bygningen. Den store sal blev ændret fra rå markedshal til den prominente sal, vi kender i dag, da handlen med naturalier blev ændret til handel med værdipapirer, børshandel. I 1913 flyttede A.P. Møller selskabernes administration til kontorer i Børsbygningen. 
Senere skiftede Grosserer-Societetet Børsen navn til Handelskammeret og senere igen til Dansk Erhverv. Efter fondsbørsen flyttede i 1974, rummer bygningen nu kontorer til Dansk Erhvervs medarbejdere. Den store sal bruges til generalforsamlinger, vinsmagning, antikmesser, modeopvisninger, og lejes ud til bryllupper og andre festlige arrangementer.