x

At Bo i Ro: Tiny house-inspirerede boliger på vej til anbragte unge

Nyhed 20. december 2022

Behandlingsstedet Egedal opfører tre små boliger og et fælleshus, som skal give anbragte unge med alvorlige psykiske udfordringer bedre mulighed for ro i en svær og turbulent tid. Projektet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond og den filantropiske forening Realdania.

Behandlingsstedet Egedal ved Vallekilde i Odsherred er et behandlingssted for anbragte unge med alvorlige psykiske udfordringer. Her opføres nu tre tiny-house-inspirerede boliger og et fælleshus, der vil skabe trygge rammer og rolige omgivelser for de unge, mens de indgår i behandling på Egedal. Projektet har fået titlen At bo i Ro.

Forskning viser, at små fællesskaber, med overskuelige og rolige rammer, kan berolige et nervesystem på overarbejde. Det giver dermed bedre mulighed for at vælge fællesskabet til og indgå i det vigtige behandlingsarbejde.

”Alle boliger har udsigt til uforstyrret natur, men også fællesskabet på gårdspladsen mellem boligerne og fælleshuset. Det giver de unge mulighed for at vælge det sociale liv til. Med At Bo i Ro får vi endelig mulighed for at skabe endnu bedre rammer for de unges behandling - og vi får samtidig ny viden, som kan bruges i fremtidens behandlingstilbud,” siger Sidse Ravn, der er leder af behandlingsstedet Egedal.

Det er Tegnestuen Stedse, der er arkitekter på projektet, og både unge og ansatte har været involveret i designprocessen. De har blandt andet deltaget i workshops og interviews, hvor tryghed i hverdagen og den optimale helingsproces har været omdrejningspunktet. Brugerinddragelsen har givet vigtig viden om, hvad de unge opfatter som et tryghedsskabende rum, og hvilke overflader – og ikke mindst materialer – der skaber ro.

Sovealkove, siddevinduer og indtrukne verandaer er nogle af de rumlige virkemidler, der skal være med til at skabe et overskueligt og trygt rum for de unge. En daybed i stuen giver desuden mulighed for, at personalet kan overnatte i bo-enhederne sammen med den unge i de særligt sårbare perioder, eller at den unge kan skifte base i boligen.

At bo i Ro er et pilotprojekt og Behandlingsstedet Egedal vil efterfølgende undersøge oplevelsen og effekten af byggeriet med henblik på at evaluere, om  projektet kan kopieres et andet sted i en anden skala. Der er derfor sammensat et forskerteam, der vil indsamle data og interviewe både de unge og behandlingspersonale før og efter boliger og fælleshus er taget i brug.

Behandlingsstedet Egedal

Tegnestuen Stedse

 

Byggematerialer og overflader er nøje valgt ud fra deres CO2-aftryk, men i høj grad også ud fra egenskaber i forhold til at etablere et tryghedsskabende rum for de unge; de unge og personalets tilbagemeldinger på tegninger, modeller og materialer har undervejs i projektet haft stor betydning for alle valg og fravalg.

Projektet der er tilmeldt testen af ”Den frivillige Bæredygtighedsklasse” har en bærende konstruktion i massivtræ (CLT), facader beklædt med thermobehandlet træ og sedumtag.

Den bærende konstruktion er blotlagt indvendigt, hvor de massive trævægge skaber en hjemlig følelse, samt et behageligt indeklima, både akustisk og termisk. 
Indvendige gardiner og udvendige skodder, giver beboerne mulighed for at balancere og tilpasse boligens rum efter lysten til socialt fællesskab eller behov for ro.