x

Medlemsreportage: Mere end 900 medlemmer til valgmøde med fokus på bæredygtighed

Reportage 30. november 2022

I Realdania er det de 175.000 medlemmer, som vælger, hvem der skal sidde i repræsentantskabet, foreningens øverste myndighed. I november var der valgmøde i København.

”Vi vil da ikke gå glip af det her”, griner Joy Rismer fra Amager. Hun er sammen med veninden Anne-Marie Tullin mødt op i Tivoli Hotel & Congress Center i København. De er i god tid og sidder over kaffe og kryds og tværs, mens herrelandsholdet spiller deres første fodboldkamp i Qatar. VM må vente. 

Joy Rismer kan i aften være med til at stemme syv kandidater ind i Realdanias repræsentantskab. Men hun er her også for at høre mere om foreningens filantropiske arbejde:

”Man føler et vist ejerskab, når man sidder og læser avisen, og de i en artikel nævner et projekt, som Realdania har støttet. Det gør man da. Vi vil gerne følge med i, hvad der sker, og hvad pengene går til – og jeg håber at få viden om nye projekter fra hele landet,” siger Joy Rismer. 

Byggeriet kræver meget af os. Af vores klode og af klimaet. Vi lever i et vækstparadigme, og Realdania har en vigtig rolle i at sikre fokus på bæredygtige løsninger og grønne standarder.

Gitte Meltofte Medlem, København

Joy Rismer var også til valgmøde i København for fire år siden, så det er så godt som en tradition. Ledsager Anne-Marie Tullin er også medlem, men kan ikke stemme i aften, da hun bor i en anden by: 

”Jeg har til gengæld benyttet mit medlemskab af Realdania til at besøge rockmuseet Ragnarock i Roskilde med rabat, fortæller hun.

Joy og Anne-Marie er ikke de eneste, som har trodset VM og strid vind denne efterårsdag. I alt er 934 medlemmer og gæster mødt op i Tivoli Hotel & Congress Center til valgmøde i dét område, som dækker Dragør, Frederiksberg, København og Tårnby. Realdania har delt Danmark op i ti geografiske valgrupper, og valggruppen, der er samlet til møde denne novemberaften, er område 1.

Viden skal bruges aktivt

Salen bliver langsomt fyldt. Det summer ved de mange langborde, der står i snorlige rækker. Mange ankommer parvis, men småsnakker med dem, der sidder ved siden af eller overfor. Nogle mødedeltagere bladrer i Turen går til Realdania, andre sidder klar til at tage noter. 

Bestyrelsesformand Lars Krarup og adm. direktør Jesper Nygård er gået på scenen. De taler på skift. Om strategien, om lokale projekter som Børneuniverset på Det Kongelige Teater og om Realdanias arbejde med bæredygtighed. Medlemmerne længst væk i salen kan følge talerne på en storskærm:

”For os er det vigtigt, at den viden, vi har fra et projekt i går, anvendes i et projekt i dag. Og at den viden, vi opnår her og nu, anvendes i projekter i morgen. Så vi hele tiden bruger vores viden aktivt,” siger bestyrelsesformand Lars Krarup. Adm. direktør Jesper Nygård adresserer Realdanias brede indsats for bæredygtighed:

”Økonomisk, social, klimamæssig og kulturel bæredygtighed går hånd i hånd. Men der skal ikke herske tvivl om, at klimaet er en hasteopgave. Og vi arbejder på mange fronter med at fremme den grønne dagsorden i byggeriet – f.eks. ved at stille krav til klimaaftryk i alle nye projekter”.

Realdania har en særlig position

Gitte Meltofte er til valgmøde for første gang. Hun er flyttet fra en ældre villa i Valby til en nyere lejlighed på Frederiksberg, og er derfor glad for de gode råd til boligejere i magasinet Bolius. Gitte Meltofte interesserer sig for arkitektur og ikke mindst for bæredygtigt byggeri.

”Byggeriet kræver meget af os. Af vores klode og af klimaet. Vi lever i et vækstparadigme, og Realdania har en vigtig rolle i at sikre fokus på bæredygtige løsninger og grønne standarder”, siger Gitte Meltofte. 

Mange af de fremmødte medlemmer har som Gitte Meltofte fokus på klima og bæredygtighed, da der er plads til spørgsmål og kommentarer fra salen.

”Situationen med klimaforandringer er usædvanlig, og Realdania har en særlig position og økonomiske midler, der gør, at I virkelig kan rykke effektivt og skabe forandring,” lyder en kommentar fra salen.

Efter spørgsmål og svar er det tid til valg. De 16 kandidater holder efter tur en kort tale. Nogle er opstillet af Realdanias bestyrelse, der benytter sig af denne mulighed i vedtægterne for bl.a. at sikre et bredt felt, og at der er kandidater nok til de ledige pladser. Andre kandidater er selvopstillere. Det betyder, at de har fundet opbakning fra 10 medlemmer til deres kandidatur. Fra scenen fremhæver de fokusområder og faglige kompetencer. Langt de fleste er også her optaget af Realdanias engagement i klima og bæredygtighed.

”En stemme på mig er en stemme på klimaet,” som Jacob Rønnoe Rask konstaterer. Han bliver valgt sammen med Camilla Gregersen, Helga Mathiassen, Jon Vesterby, Mette Kynne Frandsen, Rikke Rohr og Sara Line Bohn.

Mødets formelle del er forbi. Nu er der aftensmad og underholdning fra Jan Gintberg på programmet.

Joy Rismer fik det, hun kom for.

”Jeg synes, det var spændende at se billeder af alle projekterne og høre Realdanias ledelse svare på spørgsmål. Og det var rigtig dejligt at komme lidt ud og mærke fællesskabet med så mange andre mennesker efter corona.”