x

Ni innovative ideer fra corona-tiden får støtte

Pressemeddelelse 19. december 2022

Behovsstyret ventilationsanlæg, on demand-arbejdsplads i provinsbyen og solcelle-belysning til brug ude i naturen. Det er nogle af de mange nye ideer og løsninger, som så dagens lys under COVID-19 pandemien, og som nu får støtte fra Realdania til videre udvikling og til at komme ud på markedet.

Corona-pandemien tvang mennesker over hele verden til at ændre adfærd og finde nye måder at indrette sig på, både derhjemme, i arbejdstiden og i fritidslivet. Med indsatsen ’RESPOND – rammerne for den nye hverdag’ er Realdania på jagt efter løsninger, der dukkede frem under nedlukninger og restriktioner, og som også fremadrettet kan bidrage til at skabe et mere robust bygget miljø og dermed øge livskvaliteten. 

Derfor efterlyste den filantropiske forening i sommer ideer og løsninger med kobling til det byggede miljø og med potentiale til at blive skaleret og komme ud på det kommercielle marked. 57 ansøgninger kom ind, og efter vurdering fra et ekspertpanel er ni nu udvalgt til at få støtte. 

”Vi vil gerne hjælpe den innovation, der skete under pandemien, på vej. De mange gode ideer, der ikke alene bar os igennem flere nedlukninger af samfundet, men som faktisk også kan gøre vores hverdag – med og uden pandemi – bedre, sundere og mere bæredygtig,” siger Anne Gade Iversen, projektchef i Realdania, der i samarbejde med rådgivningsvirksomheden Smith Innovation har stået for at indhente de mange gode bud. 

Spændvidden har været stor i både de indkomne forslag og de udvalgte løsninger, der modtager støtte. De spænder fra løsninger, der understøtter nye måder at tænke arbejdspladsen og fællesskaber på og til konkrete produkter, der kan bruges i byggeriet.  

Den samlede RESPOND-indsats har som mål at samle op på læringen fra pandemien og undersøge, hvordan vi konstruktivt kan bruge både erfaringer og ideer fra perioden til fremadrettet at skabe større robusthed i det byggede miljø. Indsatsen består dels af en større forskningsindsats forankret hos BUILD – Aalborg Universitet og så af flere puljer til at videreudvikle en række af de gode konkrete ideer og løsninger.  

Ud over de ni udvalgte løsninger, der skal hjælpes til marked, har Realdania også efterlyst NGO’er, foreninger, fællesskaber og andre i civilsamfundet, der under COVID-19 pandemien fandt på nye måder at bruge deres fysiske rammer på – f.eks. bygninger, byer, uderum og områder. Mere end 200 aktører fra civilsamfundet har meldt ind, og i starten af det nye år bliver det afgjort, hvilke af disse, der modtager støtte til videre udvikling. 

”Med indsatsen insisterer vi på at lære af den kreativitet og idérigdom, vi alle var tvunget ud i pga. corona i forhold til hvordan vi bruger vores fysiske rammer. Altså der, hvor vi bor, går på arbejde og i øvrigt opholder os. Nu glæder jeg mig i første omgang til at se de ni første udvalgte innovative løsninger bliver videreudviklet – forhåbentlig til gavn for mange flere mennesker i fremtiden,” siger Anne Gade Iversen.

Kort om de ni udvalgte løsninger

AmbiLink kan opgradere ventilationsanlæg med konstant luftskifte til et anlæg med behovsstyret luftskifte. Udluftning var vigtigt under pandemien og i forhold til indeklima helt generelt. Løsningen forventes at blive testet i en række større private virksomheder, men vil også kunne implementeres i skoler og daginstitutioner. Løsningen er udviklet af Leapcraft og modtager en bevilling på 493.000 kr. Agilitate er en digital open source-platform, der i kølvandet på pandemien og hjemmearbejdehjælper med at svare på spørgsmålet om, hvordan vi skal designe og disponere fremtidens kontorer og bruge den fysiske arbejdsplads fleksibelt. Løsningen er udviklet af Link Arkitektur og modtager en bevilling på 500.000 kr. Solcelledrevet udendørsbelysning understøtter muligheden for sikker og oplyst adgang til naturen, som under corona blev samlingssted for mange fællesskaber. Løsningen kan være afkoblet fra elnettet og er dermed en fleksibel decentral løsning. Ideen er at bringe konkrete solcellebaserede lysprodukter ud i naturen, f.eks. på cykelstier. Løsningen er udviklet af Nordic Firefly i samarbejde med Holcher Design og modtager en bevilling på 500.000 kr.  ErgoLab er et teknisk hjælpemiddel, der kan forbedre arbejdsmiljøet for den enkelte håndværker på byggepladsen. Det fjerner behovet for at indgå i tæt fysisk kontakt med medarbejderen – noget, der har været en udfordring under COVID-19-pandemien. Ideen kombinerer intelligent bevægelsesmåling og ergonomisk software med det formål at tilbyde digital screening af arbejdsmiljøet. Løsningen er udviklet af Motioncatch ApS og modtager en bevilling på 211.000 kr. ’On demand’ arbejdsliv på stationen er et skalerbart eksempel på, hvordan man kan etablere lokale fællesskaber, f.eks. hjemme-arbejdsfællesskaber, i mindre bysamfund. Løsningen beskriver et nyt mødested, som adskiller sig fra hjemmearbejde og caféer, og som går på tværs af virksomheder. Et sted, der ligger tættere på vores hjem end arbejdet, og som imødekommer lokalsamfundets behov. Løsningen er udviklet af Stationen Co ApS og modtager en bevilling på 498.000 kr.  NaboCanvas er en drejebog til nabofællesskaber, der var et af de fællesskaber, som blev styrket under pandemien, og som vi også ved betyder noget for livskvaliteten generelt. Det kan f.eks. være et formelt nabofællesskab som et decideret bofællesskab, men også uformelt organiserede grupper af naboer, der beslutter sig for at mødes til f.eks. fællesspisning. Løsningen er udviklet af HeyNabo! ApS, der er virksomheden bag NaboCanvas og modtager en bevilling på 500.000 kr.  Under pandemien blev der udviklet mange forskellige lokale løsninger i kantiner og andre frokost-lokaler rundt om på virksomhederne. Denne digitale platform holder styr på, hvor mange, der skal spise og/eller mødes i kantinen og hvor mange kvadratmeter, der er behov for. Den er afprøvet som betaversion i et kontorfællesskab under pandemien, hvor der var øgede krav om afstand i kantiner. PlanEat Aps er virksomheden bag og modtager en bevilling på 350.000 kr. Grønne markedspladser skaber livskvalitet og forbinder byens beboere til producenterne af deres mad ved at skabe nye grønne markedspladser og mødesteder, midlertidige byrum og rammer om fællesskab på byens pladser. Alt sammen steder, der oplevede øget interesse under pandemien. Løsningen er udviklet af Grønt Marked og modtager en bevilling på 500.000 kr.  LYS Connect er en løsning, der kan være med til at sikre, at belysningen inden døre har den rette kvalitet og understøtter mental sundhed og trivsel. Under pandemien har LYS Technologies arbejdet målrettet med at få deres løsning ud på engelske plejehjem, hvor mange ældre under pandemien var meget isolerede og inden døre. Producenten ønsker nu også at komme ind på det danske marked. Der er tale om en lyskilde, der kan integreres i eksisterende belysningsarmaturer, så lyskilden kan ændre lysstyrke og intensitet på en måde så det understøtter menneskets døgnrytme. Løsningen er udviklet af udviklet af LYS Technologies ApS og modtager en bevilling 500.000 kr.