x

Realdania sætter fokus på fællesskaber i jubilæumsår

Nyhed 9. december 2022

Når Realdania i 2025 fylder 25 år, markerer den filantropiske forening det med en større indsats med fokus på fællesskaber og livskvalitet. En indsats, der skal komme en lang række forskellige typer af fællesskaber rundt om i Danmark til gavn.

Mennesker, der er en del af forskellige fællesskaber, oplever en højere livskvalitet. Det viser en række undersøgelser, bl.a. Realdanias årlige undersøgelse ’Danskerne i det byggede miljø’. Fællesskaber kan være et værn mod bl.a. ensomhed, og samtidig ved vi, at nogle foreninger og andre fællesskaber i disse år oplever mindre tilslutning. Det er baggrunden for, at Realdania i de kommende år – og særligt i 2025 – sætter ekstra fokus på fællesskaber og livskvalitet. 

”Det er jo et felt, der også i de første 25 år har været vigtigt for os, men i jubilæumsåret sætter vi ekstra tryk på med en særlig indsats. Vi er i fuld gang med planlægningen, men det er for tidligt at løfte sløret for det helt konkrete endnu. Der bliver tale om en større indsats, der vil skabe ny viden om danske fællesskaber og om, hvordan de fysiske rammer kan understøtte dem. Målet er, at indsatsen gennem mange lokale nedslag vil komme en hel masse mennesker rundt omkring i Danmark til gavn,” fortæller adm. direktør Jesper Nygård.

Den samlede indsats med den foreløbige overskrift ’Rum for fællesskaber’ består dels af en klassisk filantropisk del, der understøtter fællesskabernes fysiske rammer, af undersøgelser og i selve jubilæumsåret også en større formidlingsindsats, der skal gøre andre klogere på fællesskabernes betydning for livskvaliteten.

Realdania vil løbende kommunikere delelementerne i indsatsen, som der samlet set er afsat 300 mio. kr. til.