x

Ny pulje til fællesskaber i bymidterne

Pressemeddelelse 17. januar 2023

I mange mindre og mellemstore byer er bylivet i det historiske centrum under pres og præget af afmatning. Den filantropiske forening Realdania støtter med en bymidtepulje nu lokale, fællesskabsbaserede, fysiske projekter, som kan bidrage til at modvirke tendensen. Puljen kan søges af alle, som arbejder med at skabe nye fællesskaber og funktioner i bymidterne.

De blandede bymidter, som vi kender dem, er under forandring. Skoler, uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser, fritidsfaciliteter og butikker rykker mod byernes periferi - eller flyttes til større byer. Konsekvensen er en afmatning af bymidterne i de mindre og mellemstore byer, hvor de tilbageværende butiksdrivende og handelsstandsforeningerne kæmper for at sikre byliv og omsætning.

De lokale forhold har stor betydning for, hvilke løsninger, der kan vende udviklingen, dog peger undersøgelser og erfaringer på, at noget af dét, som har betydning, netop er, at bymidterne ikke kun har butiksliv, men også et miks af andre funktioner og tilbud. Det kan f.eks. være foreningsliv, uddannelsestilbud, kulturinstitutioner, rekreative områder, byrum med flere funktioner, arbejdspladser og en levende bygningskultur. For, at det kan lykkes, skal flere typer aktører på banen. 

Flere byer har allerede arbejdet med at forny deres bymidter. F.eks. i Thisted, hvor en gammel smedje i bymidten er blevet genopført og omdannet til nyt mødested. I Ry har en gruppe frivillige ildsjæle skabt et populært spillested i byens gamle varmecentral. Og i Årslev på Fyn er en tidligere polymerfabrik omdannet til et fleksibelt kultur- og idrætshus.

”Noget af det, som kan styrke bymidterne er netop at placere flere funktioner end alene butikker og handel i centrum. Og med flere forskellige funktioner i bymidterne, er der også større mulig-hed for at bevare og udvikle bymidternes historiske bygningsmasse. Vi glæder os meget til at modtage en masse idéer til spændende rammer om fællesskaber og mødesteder i de små og mellemstore byer rundt om i landet,” siger projektchef i Realdania, Ditte Marquard Jessen.  

Hvem kan søge? 

Man skal eje bygningen eller have bygningsejers tilladelse for at kunne søge. Ansøgere kan fx være ejendomsejere, kultur- eller fritidsforeninger, interesseorganisationer, uddannelses- og kulturinstitutioner, bolig- og grundejerforeninger eller erhvervsdrivende – eller kommunen, hvis et projekt for eksempel skal realiseres på en kommunal grund eller i en kommunal ejendom. 

Hvad kan man søge til?

Man kan søge støtte til fysiske projekter. I vurderingen af projekterne bliver det vægtet, at projekterne har eksempelværdi, og at de har strategisk betydning for livet i bymidten. 

Bymidtepuljen støtter også projekter, som viser eksempler på, hvordan man kan omdanne og udvikle lokale, historiske ejendomme til ny brug, og som sikrer, at bygningerne vedligeholdes.

Man kan også søge støtte til at gennemføre en forundersøgelse, før man kan beslutte sig for et færdigt projekt. Realdania dækker typisk maksimalt 50 procent af den samlede projektsum.