x

Plan22+: Informationswebinar om første ansøgningsrunde

Nyhed 11. januar 2023

Se med, når vi holder informationswebinar 24. januar om første ansøgningsrunde til Plan22+ hvor landets kommuner kan byde ind med pilotprojekter, som kan understøtte arbejdet med at indfri klimamål gennem fysisk planlægning.

Netop nu har landets kommuner mulighed for at søge støtte gennem Plan22+ til at udvikle nye redskaber og metoder, der kan styrke den fysiske planlægnings rolle i den grønne omstilling og medvirke til at sikre kvalitet og helhedssyn i udviklingen. I denne ansøgningsrunde kan kommuner søge om op til 0,5 mio.kr. til medfinansiering af projekter - enten alene eller sammen med andre kommuner, bygherrer, organisationer m.fl. 

På informationswebinar d. 24. januar fra 12:30-14:00 vil der være oplæg til inspiration og rig mulighed for at stille spørgsmål samt at få uddybet ansøgningsvejledningen. 

Se program og meld dig til på plan22.dk

Om Plan 22+

Plan22+ er en femårig indsats, som frem mod 2027 skal udvikle ny viden og redskaber til at indfri klimamålsætninger gennem den fysiske planlægning. Formålet er at understøtte kommunernes klimaarbejde ved at udvikle det faglige grundlag for at vurdere, prioritere og diskutere, hvordan klimahensyn kan indarbejdes i den helhedsorienterede fysiske planlægning for velfungerende byer og landområder. Plan22+ virker igennem et selvstændigt sekretariat, forankret i Dansk Byplanlaboratorium. Den filantropiske forening Realdania står sammen med staten bag indsatsen Plan22+. 
 
19. december 2022 åbnede første ansøgningsrunde for ansøgninger for pilotprojekter fra kommuner. Frist for ansøgninger er 28. februar 2023, kl. 12. Ansøgningsrunden i vinteren 2022/2023 er den første af to-tre planlagte ansøgningsrunder, målrettet kommunerne frem mod 2027. 

Spørgsmål om ansøgningerne kan rettes til Plan22+ sekretariatet på plan22@plan22.dk eller ved kontakt til sekretariatschef Britt Vorgod Pedersen tlf. 30 21 49 74 eller projektleder Rasmus Blindum tlf. 30 21 49 72.

Vejledning og ansøgningsskemaer kan ses på www.plan22.dk