x

Lovende resultater kan bane vejen for grønnere lydisolering

Nyhed 13. januar 2023

Nye akustikmålinger viser, at biobaserede etagedæk kan designes, så de både overholder lydkravene og opnår et meget lavt klimaaftryk. Det tænder grønt håb for en bygningsdel, der ofte vejer tungt i CO2-regnskabet.

Adskillelsen mellem etager i byggerier bliver nemt en stor klimasynder. Etagedækkene udgør en væsentlig del af bygningsmassen, og ofte er det ikke her, man vælger at bruge biobaserede materialer med et lavt CO2-aftryk. Det skyldes dels brandsikkerhed og hensynet til akustik. 

De akustiske egenskaber er en nøgleparameter i projektet om fremtidens biobaserede etagedæk, der er sat i søen af Realdania, og som er et led i foreningens arbejde med at undersøge nye veje til mere bæredygtigt byggeri. Projektet udspringer af Realdania By & Bygs forsøgsbyggeri ”Mini CO2 Etagehus Træ”, hvor etagedækket er et vigtigt udviklingsområde. Formålet er at vise, hvor langt det er muligt at minimere klimabelastningen i etagedæk, hvis de samtidig skal efterleve Bygningsreglementets krav. Parametre som bygbarhed og økonomi berøres også i projektet. Samtidig belyser projektet en række helt nye kombinationsløsninger med både utraditionelle komponenter og konstellationer.

Læs mere om MiniCO2 Etagehus TRÆ

Lovende resultater 

I løbet af efteråret 2022 er 23 primært biobaserede etagedæksopbygninger blevet testet i akustiklaboratoriet på Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby (14 ribbedæksløsninger og 9 CLT-løsninger). Her foretog MOE akustikmålinger af de to lydmæssige parametre – luftlydsisolation og trinlydniveau – der er angivet i bygningsreglementets krav til etageadskillelser. Og med særdeles lovende resultater til følge: Ved de fleste CLT- og ribbedæksløsninger kan træfiberisolering og sand gøre det muligt at overholde lydkravene i bygningsreglementet og samtidig reducere CO2-aftrykket med 55-70% i forhold til en typisk huldæksløsning i beton. 

Specifikke EPD’er giver de grønneste løsninger 

Et andet væsentlig fund i projektet er vigtigheden af at benytte produktspecifikke EPD’er (miljøvaredeklarationer) frem for generiske og branchemæssige miljødata, når man skal fastlægge CO2-aftrykket for de biobaserede etagedæk. Det skyldes, at det generiske datagrundlag for biobaserede materialer og andre alternative materialer både er stærkt begrænset og samtidig angiver et højere gennemsnitligt CO2-aftryk for at være på den sikre side. Derimod kan de produktspecifikke EPD’er vise vej til produkter, der reelt har et dokumenteret lavt aftryk. 

Læs mere om akustikmålingerne og resultaterne