x

Siden 1970’erne har vi i Danmark i høj grad haft fokus på vores bygningers energiforbrug. I takt med at energiforbruget i den danske bygningsmasse er blevet mindre, og energiforsyningen er blevet grønnere, retter byggebranchen nu i stigende omfang sit blik mod byggematerialernes C02-aftryk. Det skyldes, at C02-udledningen fra byggematerialer udgør en væsentlig del af verdens og Danmarks samlede C02-udledning.

Træ er et bæredygtigt alternativ til traditionelle byggematerialer, og træhuse oplever en stigende interesse. Også etagebyggeri i træ er i vækst - dog primært i udlandet.

Med udviklingsbyggeriet MiniCO2 Etagehus TRÆ ønsker Realdania By & Byg at bidrage med øget viden om, hvordan det er muligt at bygge et etagehus i i træ til boligformål med mindst mulig CO2-udledning. Herunder er det blevet kortlagt, hvor meget CO2 de enkelte bygningsdele udleder. På den måde kan man sammenligne træhuset 1:1 med de to andre materialehuse, der bygges i samme gade i hhv. beton og tegl.

 

Derudover bliver der udført transparente og fuldt omfattende levetidsberegninger, ligesom træ som materiale bliver vurderet ud fra en række kvalitetsparametre som for eksempel konstruktion, arkitektur, indeklima, fleksibilitet, brand, råd, tilgængelighed af ressourcer og byggetid.

For at kunne sammenligne med tilsvarende byggerier i andre materialer som beton og tegl, er der blevet stillet krav til træbyggeriet, som matcher de øvrige materialers styrker. Et eksempel er et skærpet krav til trinlyd, hvor træbyggeri kan være lidt udfordret.

Udviklingsbyggeriet udspringer af Realdanias filantropiske mål om at fremme et sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri.
 
MiniCO2 Etagehus TRÆ blev færdigopført i januar 2024. I løbet af 2024 udgiver Realdania By & Byg en publikation med alle de vigtigste resultater fra arbejdet med huset.

 

En gade med byggeeksperimenter

Ud over MiniCo2 Etagehus TRÆ opfører Realdania By & Byg to andre materialehuse i hhv. TEGL og BETON i samme gade i Fredericia. MiniCO2 etagehusene skal vurderes i forhold til hinanden via et fælles forsøgsdesign, der gør det muligt med C02-brillen på at teste materialernes styrker og svagheder i forhold til hinanden. Byggerierne evalueres - dels samlet, dels sektionsvist i forhold til tag, primære og sekundære bygningsdele, elevatorskakt, fundament m.v.

Derudover opfører Realdania By & Byg to MiniCO2 Etagehuse med fokus på byggeprocessen, hvor det undersøges, hvordan digitalisering og præfabrikation kan minimere ressourceforbruget - både tid, penge og materialespild. 

Alle fem huse bliver identisk udformet, og det vil derfor være muligt at lave komparative analyser på tværs af husene.

Følg projektet

Projektet kan også følges på en særskilt LinkedIn side.

 

Udlejning

Hvis du gerne vil bo i MiniCO2 Etagehus TRÆ, skal du kontakte Home Fredericia på tlf. 75 93 02 66 eller e-mail fredericia@home.dk

Du kan læse meget mere om boligerne, se plantegninger og se fotos på home.dk