x

Siden 1970’erne har vi i Danmark i høj grad haft fokus på vores bygningers energiforbrug. I takt med at energiforbruget i den danske bygningsmasse er blevet mindre, og energiforsyningen er blevet grønnere, retter byggebranchen nu i stigende omfang sit blik mod byggematerialernes C02-aftryk. Det skyldes, at C02-udledningen fra byggematerialer udgør en væsentlig del af verdens og Danmarks samlede C02-udledning.

Etagehus i træ

Træ er et bæredygtigt alternativ til traditionelle byggematerialer, og træhuse oplever en stigende interesse. Også etagebyggeri i træ er i vækst - dog primært i udlandet. Med udviklingsbyggeriet MiniCO2 Etagehus TRÆ ønsker Realdania By & Byg at bidrage med øget viden om, hvordan det er muligt at bygge et etagehus i i træ til boligformål med mindst mulig CO2-udledning. Samtidig skal projektet vise, hvordan CO2-aftrykket kan reduceres ved at udvikle nye løsninger, der optimerer træs forskellige egenskaber.  

Monomaterielt hus

Etagehuset opføres som et ”monomaterielt hus” – dvs. træ benyttes som materiale i så mange af etagebyggeriets dele som muligt. Derudover bliver der udført transparente og fuldt omfattende levetidsberegninger, ligesom træ som materiale bliver vurderet ud fra en række kvalitetsparametre som for eksempel konstruktion, arkitektur, indeklima, fleksibilitet, brand, råd, tilgængelighed af ressourcer og byggetid.

For at kunne sammenligne med tilsvarende byggerier i andre materialer som beton og tegl, vil der blive stillet krav til træbyggeriet, som matcher de øvrige materialers styrker. Et eksempel kunne være et skærpet krav til trinlyd, hvor træbyggeri kan være lidt udfordret.

Udviklingsbyggeriet udspringer af Realdanias filantropiske mål om at fremme et sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri.
 

Komparative analyser på tværs af udviklingsbyggerier

Ud over MiniCo2 Etagehus TRÆ opfører Realdania By & Byg et søsterbyggeri i TEGL i Kanalbyen i Fredericia. MiniCO2 etagehusene skal vurderes i forhold til hinanden via et fælles forsøgsdesign, der gør det muligt med C02-brillen på at teste materialernes styrker og svarheder i forhold til hinanden. Byggerierne evalueres - dels samlet, dels sektionsvist i forhold til tag, primære og sekundære bygningsdele, elevatorskakt, fundament m.v.

Derudover opfører Realdania By & Byg udviklingsbyggerierne "De effektive byggerier" - ligeledes i Kanalbyen i Fredericia - hvordan digitalisering og præfabrikation kan minimere spild og dermed nedbringe ressourceforbrug i byggeriet. De effektive byggerier bliver identisk udformet med MiniCO2 Etagehusene, og det vil derfor være muligt at lave komparative analyser på tværs af husene.

Videndeling og showcases

MiniCO2 Etagehus TRÆ skal aktivere viden fra forskningsmiljøer, byggebranchen, rådgivere og entreprenører ud fra en målsætning om at minimere CO2-aftrykket i nybyggeri og gøre byggeprocesserne mere effektive, og begge projekter skal fungere som showcases for nye måder at gøre byggeri mere bæredygtigt og effektivt på. 

Erfaringerne og de nye løsninger stilles til rådighed for alle interesserede, så de nemt kan bruges i andre byggerier. Undervejs i projektet vil det også være muligt at besøge byggeriet og høre mere om projektet og de hidtidige erfaringer.

Byggeriet forventes færdigopført i starten af 2024.

Følg projektet

Projektet kan også følges på en særskilt LinkedIn side.

 

Udlejning

Vi har ikke en interesseliste, som du kan blive skrevet på nu, hvis du er interesseret i at bo i MiniCO2 Etagehus TRÆ. Udlejningen af boligerne vil ske gennem en mægler på et passende tidspunkt ift. opførelsen af ejendommene. Til den tid er det mægleren, der registrerer interesserede lejere og står for udlejningen. 
 
Hvis du gerne vil være blandt de første, der får besked, når udlejningen går i gang, skal du melde dig ind i Realdania By & Byg Klubben. Så får du besked gennem vores klubnyhedsbrev. Som medlem af klubben har du også mulighed for at komme på rundvisninger i byggeriet under opførelsen sammen med vores projektleder – samt adgang til mange andre spændende arkitekturoplevelser. 
 
Du kan læse mere om Realdania By & Byg Klubben og hvordan du bliver medlem på: https://www.realdaniabyogbygklubben.dk
 
Hvis du gerne vil følge udviklingen af byggeriet generelt, har du også mulighed for at tilmelde dig Realdania By & Bygs almindelige nyhedsbrev.

Du kan se de foreløbige plantegninger for lejlighederne her:

3 lejelejligheder på ca. 120 m2 (brutto), 1. - 3. sal
1 lejelejlighed på ca. 120 m2 (brutto), 4. sal med hems

1 lejelejlighed på ca. 60 m2 (brutto) i stueetagen