x

Siden 1970’erne har vi i Danmark i høj grad haft fokus på vores bygningers energiforbrug. I takt med at energiforbruget i den danske bygningsmasse er blevet mindre, og energiforsyningen er blevet grønnere, retter byggebranchen nu i stigende omfang sit blik mod byggematerialernes C02-aftryk. Det skyldes, at C02-udledningen fra byggematerialer udgør en væsentlig del af verdens og Danmarks samlede C02-udledning.

Etagehus i træ

Træ er et bæredygtigt alternativ til traditionelle byggematerialer, og træhuse oplever en stigende interesse. Også etagebyggeri i træ er i vækst - dog primært i udlandet. Med udviklingsbyggeriet MiniCO2 Etagehus TRÆ ønsker Realdania By & Byg at bidrage med øget viden om, hvordan det er muligt at bygge et etagehus i i træ til boligformål med mindst mulig CO2-udledning. Samtidig skal projektet vise, hvordan CO2-aftrykket kan reduceres ved at udvikle nye løsninger, der optimerer træs forskellige egenskaber. 

 

Monomaterielt hus

Etagehuset opføres som et ”monomaterielt hus” – dvs. træ benyttes som materiale i så mange af etagebyggeriets dele som muligt. Derudover bliver der udført transparente og fuldt omfattende levetidsberegninger, ligesom træ som materiale bliver vurderet ud fra en række kvalitetsparametre som for eksempel konstruktion, arkitektur, indeklima, fleksibilitet, brand, råd, tilgængelighed af ressourcer og byggetid.

For at kunne sammenligne med tilsvarende byggerier i andre materialer som beton og tegl, vil der blive stillet krav til træbyggeriet, som matcher de øvrige materialers styrker. Et eksempel kunne være et skærpet krav til trinlyd, hvor træbyggeri kan være lidt udfordret.

Udviklingsbyggeriet udspringer af Realdanias filantropiske mål om at fremme et sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri.

Det bliver opført i Kanalbyen sammen med Realdania By & Bygs andet udviklingsbyggeri "Det effektive byggeri", som har fokus på at skabe mere effektive byggeprocesser og mere bæredygtighed i byggeriet via digitale værktøjer, så ressourceforbrug og -spild i byggeprocessen nedbringes. Ved at opføre de to byggerier på samme tid og sted bliver det blandet andet nemmere for byggebranchen at besøge byggerierne undervejs og til slut.

Videndeling og showcases

MiniCO2 Etagehus TRÆ skal aktivere viden fra forskningsmiljøer, byggebranchen, rådgivere og entreprenører ud fra en målsætning om at minimere CO2-aftrykket i nybyggeri og gøre byggeprocesserne mere effektive, og begge projekter skal fungere som showcases for nye måder at gøre byggeri mere bæredygtigt og effektivt på. 

Erfaringerne og de nye løsninger stilles til rådighed for alle interesserede, så de nemt kan bruges i andre byggerier. Undervejs i projektet vil det også være muligt at besøge byggeriet og høre mere om projektet og de hidtidige erfaringer.

Frem til igangsættelsen af byggeriet i efteråret 2022 vil projektet have fokus på at udforme projektprogram og forsøgsdesign samt rådgivervalg.

Byggeriet forventes færdigopført i 2023, hvorefter det vil blive solgt.

Følg projektet

Projektet kan også følges på en særskilt LinkedIn side.