x

Siden 1970’erne har vi i Danmark i høj grad haft fokus på vores bygningers energiforbrug. I takt med at energiforbruget i den danske bygningsmasse er blevet mindre, og energiforsyningen er blevet grønnere, retter byggebranchen nu i stigende omfang sit blik mod byggematerialernes C02-aftryk. Det skyldes, at C02-udledningen fra byggematerialer udgør en væsentlig del af verdens og Danmarks samlede C02-udledning.

Etagehus i træ

Træ er et bæredygtigt alternativ til traditionelle byggematerialer, og træhuse oplever en stigende interesse. Også etagebyggeri i træ er i vækst - dog primært i udlandet. Med udviklingsbyggeriet MiniCO2 Etagehus TRÆ ønsker Realdania By & Byg at bidrage med øget viden om, hvordan det er muligt at bygge et etagehus i i træ til boligformål med mindst mulig CO2-udledning. Samtidig skal projektet vise, hvordan CO-aftrykket kan reduceres ved at udvikle nye løsninger, der optimerer træs forskellige egenskaber. 

Monomaterielt hus

Etagehuset er opført som et ”monomaterielt hus” – dvs. træ er benyttet som materiale i så mange af etagebyggeriets dele som muligt. Derudover bliver der udført transparente og fuldt omfattende levetidsberegninger, ligesom træ som materiale bliver vurderet ud fra en række kvalitetsparametre som for eksempel konstruktion, arkitektur, indeklima, fleksibilitet, brand, råd, tilgængelighed af ressourcer og byggetid.

For at kunne sammenligne med tilsvarende byggerier i andre materialer som beton og tegl, vil der blive stillet krav til træbyggeriet, som matcher de øvrige materialers styrker. Et eksempel er et skærpet krav til trinlyd, hvor træbyggeri kan være lidt udfordret.

Udviklingsbyggeriet udspringer af Realdanias filantropiske mål om at fremme et sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri.
 
MiniCO2 Etagehus TRÆ blev færdigopført i januar 2024.

 

Komparative analyser på tværs af udviklingsbyggerier

Ud over MiniCo2 Etagehus TRÆ opfører Realdania By & Byg to andre materialehuse i hhv. TEGL og BETON i samme gade i Fredericia. MiniCO2 etagehusene skal vurderes i forhold til hinanden via et fælles forsøgsdesign, der gør det muligt med C02-brillen på at teste materialernes styrker og svagheder i forhold til hinanden. Byggerierne evalueres - dels samlet, dels sektionsvist i forhold til tag, primære og sekundære bygningsdele, elevatorskakt, fundament m.v.

Derudover opfører Realdania By & Byg to MiniCO2 Etagehuse med fokus på byggeprocessen, som også ligger i Kongensstræde i Kanalbyen i Fredericia - hvordan digitalisering og præfabrikation kan minimere spild og dermed nedbringe ressourceforbruget i byggeriet. 

Alle fem huse bliver identisk udformet, og det vil derfor være muligt at lave komparative analyser på tværs af husene.

Følg projektet

Projektet kan også følges på en særskilt LinkedIn side.

 

Udlejning

Vi har ikke en interesseliste, som du kan blive skrevet på nu, hvis du er interesseret i at bo i MiniCO2 Etagehus TRÆ. Udlejningen af boligerne vil ske gennem en mægler på et passende tidspunkt ift. opførelsen af ejendommene. Til den tid er det mægleren, der registrerer interesserede lejere og står for udlejningen. 
 
Hvis du gerne vil være blandt de første, der får besked, når udlejningen går i gang, skal du melde dig ind i Realdania By & Byg Klubben. Så får du besked gennem vores klubnyhedsbrev. Som medlem af klubben har du også mulighed for at komme på rundvisninger i byggeriet under opførelsen sammen med vores projektleder – samt adgang til mange andre spændende arkitekturoplevelser. 
 
Du kan læse mere om Realdania By & Byg Klubben og hvordan du bliver medlem på: https://www.realdaniabyogbygklubben.dk
 
Hvis du gerne vil følge udviklingen af byggeriet generelt, har du også mulighed for at tilmelde dig Realdania By & Bygs almindelige nyhedsbrev.

Du kan se de foreløbige plantegninger for lejlighederne her:

3 lejelejligheder på ca. 120 m2 (brutto), 1. - 3. sal
1 lejelejlighed på ca. 120 m2 (brutto), 4. sal med hems

1 lejelejlighed på ca. 60 m2 (brutto) i stueetagen