x

Nyt roadmap skal kortlægge den cirkulære økonomi i byggeriet i Danmark

Nyhed 11. januar 2023

Et nyt roadmap skal sikre et strategisk overblik over, hvor langt vi er i Danmark inden for omstilling til cirkulær økonomi i byggeriet. Kortlægningen skal også komme med bud på, hvilke tiltag, der er de vigtigste netop nu for at den cirkulære tilgang kan implementeres og accelereres i stor skala.

Byggeriet står for cirka 30 procent af CO2-udledningen i Danmark og udgør omkring 35 procent af al affaldsproduktion. Byggeriet og vores bygninger, der spiller en afgørende rolle i forhold til ambitionerne om at bekæmpe klimaforandringerne, står derfor i dag med et stort behov for nye løsninger og nye måder at bygge på. 

Omstillingen til cirkulært byggeri kan være en af de afgørende løftestænger til at mindske byggeriets negative klimaaftryk. Et nyt roadmap skal nu sikre et strategisk overblik over, hvor langt vi er i Danmark inden for omstilling til cirkulær økonomi i byggeriet. Kortlægningen kommer til at vise, hvilke større tiltag, der er igangsat inden for cirkulært byggeri inden for de seneste cirka 5 år. Og hvilke tiltag, der er undervejs og hvad, der fremover skal til for at understøtte en udvikling, hvor den cirkulære økonomi i byggeriet får mere og mere fat de kommende år.

Hele værdikæden 

Udvikling af cirkulære løsninger, hvor man tænker i genbrug og genanvendelse i byggebranchen viser sig ofte vanskelig i praksis. Og det er en omstilling af byggeriet, som kræver, at hele værdikæden er med. Cirkulært byggeri kræver, at man fra tegning, til selve byggeprocessen og til nedrivning samarbejder om, hvordan man kan udnytte ressourcerne bedst muligt. 

Det nye roadmap af den cirkulære økonomi i byggeriet i Danmark vil derfor blive vurderet ud fra et holistisk perspektiv, der inkluderer hele værdikæden. Samtidig vil muligheder og barrierer for yderligere cirkulær økonomi i byggeriet – tekniske, økonomiske og regulative – blive vurderet ud fra forskellige aktørers perspektiver. 

Realdania har gennem de seneste år været involveret i mange forskellige initiativer inden for cirkulær økonomi i byggeriet. I alt har Realdania støttet cirka 60 udviklingsprojekter de sidste fem-seks år. 

Roadmappet udarbejdes af We build Denmark, CLEAN og Teknologisk Institut og forventes færdiggjort til marts 2023. 

På kongressen Circular Build Forum den 17. januar er der mulighed for at høre mere om roadmap-arbejdet og bidrage med gode idéer til, hvordan vi får cirkulær økonomi i byggeriet i Danmark til at lykkes. 

Det nye roadmap forventes at blive præsenteret til et åbent formiddagsarrangement i Realdania den 18. april 2023.