x

Cirkulært byggeri

Byggeriet står i dag med et stort behov for nye løsninger og nye måder at bygge på, der kan skubbe branchen i en mere grøn og bæredygtig retning. Det er her, omstillingen til cirkulært byggeri kommer ind som en helt afgørende løftestang til at mindske byggeriets negative aftryk på miljøet.

Cirkulært byggeri

Byggesektoren er blandt verdens største producenter af affald. Hvert år produceres 1,3 milliarder tons affald på verdensplan, halvdelen kommer fra byggeriet, og tallet stiger år efter år. Og byggeriets store ressourcetræk bliver endnu større i takt med, at der bygges mere og mere. 

Af både miljømæssige og økonomiske årsager er det absolut nødvendigt at ændre den måde, branchen i dag producerer og bygger på. Verden kalder på nye løsninger, så den enorme mængde byggeri, der skal bygges over de kommende årtier, bliver opført med nye cirkulære metoder. 

Partnerskaber på tværs af værdikæden

Udvikling af cirkulære løsninger, hvor man tænker i genbrug og genanvendelse i byggebranchen i stedet for i lineær produktion, hvor man bruger materialer en enkelt gang, har dog ofte vist sig svært i praksis. Og cirkulære løsninger og forretningsmodeller er derfor stadig forholdsvist ukendt terræn i branchen.

En af de vigtigste faktorer for at accelerere den cirkulære tænkning i byggeriet er partnerskaber på tværs af hele værdikæden. Cirkulært byggeri kræver, at man fra tegning, til selve byggeprocessen og til nedrivning samarbejder om, hvordan man kan udnytte ressourcerne bedst muligt og undgår materialespild.

Derfor er det ikke nok, at kun nogle enkelte virksomheder finder nye løsninger. Hele værdikæden skal med, hvis byggebranchen skal tage et ryk i en mere bæredygtig retning. 

Det er ikke kun ud fra et miljømæssigt perspektiv, at en omstilling til cirkulært byggeri giver god mening. I en verden, hvor ressourcerne bliver færre og behovet for nye bæredygtige løsninger bliver større, er der også et enormt vækstpotentiale i denne tænkning.

Realdania har derfor igangsat en række initiativer og samarbejder, der skal fremme nye løsninger til bæredygtigt byggeri og grøn omstilling på tværs af værdikæden. 

 

Indsatser

  Sammen med Innovationsfonden investerer vi 40 mio. kr. i et Grand Solutions-program målrettet byggebranchen. Målet er at fremme grøn omstilling og vækst i Danmark ved at investere i forsknings- og udviklingsprojekter, der fremmer udviklingen af cirkulære løsninger i byggeriet. Løsningerne skal udvikles i stærke tværfaglige konsortier med både virksomheder og videninstitutioner. Midlerne søges under Innovationsfondens Grand Solutions-program, som fokuserer på at understøtte innovative løsninger på konkrete samfundsudfordringer. 

  Der var deadline for ansøgninger til Grand Solutions den 18. august 2020. Se opslaget og tidsplan her:

  Grand Solutions om byggeriets omstilling til cirkulær ressourceøkonomi

  Sammen med Innovationsfonden vil vi sætte skub i det cirkulære byggeri via en stribe nye erhvervsforskerprojekter. Initiativet skal bidrage til den grønne omstilling af byggesektoren i Danmark. Ambitionen er et markant og gennemgribende, praksisorienteret forskningsboost til byggeriet, som skal fremme Danmarks bæredygtige omstilling. Opslaget giver plads til op til 15 erhvervsforskere, og der var ansøgningsfrist den 30. april 2020.

  Se opslaget her: 

  Erhvervs-ph.d.: Cirkulært byggeri (Private sektor)

  I vores innovationskonkurrence Circular Construction Challenge konkurrerede danske virksomheder sammen med innovatører fra hele verden om at opfinde løsninger, der genanvender affald til byggeriet. Visionen bag Circular Construction Challenge var at gøre affald til en åbenlys ressource for byggeriet, når fremtidens byer skal tage form.   

  Innovationskonkurrencen bestod af fire faser og løb fra 2018-2019. Målet med konkurrencen var at fremme nogle radikalt nye ideer for at løfte barren for, hvad der er muligt for at skabe et samfund uden affald. Konkurrencen resulterede i 39 innovative ideer, hvoraf seks finalister blev udvalgt til at udvikle videre på deres ideer – heraf blev tre vindere fundet. 

  De tre vinderløsninger var From Waste to Biomaterial, svampesporer dyrket i affald, der kan udvikles til isolering, akustikplader eller konstruktionsmateriale, GENTRÆ, renset affaldstræ fra byggepladser til salg i byggemarkeder og NÆSTE, et byggesystem til skure af affald fra tagrenovering.

  Vi støtter VCØB, som samler, udvikler og formidler uvildig og konkret viden om cirkulær økonomi i byggeriet. Bygningsejere, entreprenører, håndværkere, rådgivere, arkitekter, producenter og kommuner kan hos VCØB få gratis vejledning om håndtering af bygge- og anlægsaffald og om mulighederne for genbrug og genanvendelse.

  VCØB – Videnscenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet
   
  En række af landets almene boligorganisationer og kommuner står i de kommende år overfor at skulle rive bygninger ned i de hårdest udfordrede udsatte boligområder som en konsekvens af den såkaldte Ghettoplan. Projektet ’Fra elementbyggeri til materialebank’ vil sikre, at materialerne fra disse nedrivninger bliver udnyttet og ikke blot destrueret. 

  Boligforeningen Ungdomsbos byggeri på Stengårdsvej i Esbjerg danner grundlag for projektets undersøgelser. Formålet er at øge genanvendelse af både betonkonstruktioner og øvrige materialer, så de nye fortættede boligtypologier ideelt set kan konstrueres med udgangspunkt i materialerne fra de nedrevne blokke.

  Projektet vil desuden sikre koordinering af viden, værktøjer og løsninger på tværs af boligforeninger, kommuner og byggebranche. Det vil reducere et enormt ressourcespild fra nedrivning af bebyggelser, der fra et materialeperspektiv endnu har stor værdi.

  Vi har støttet projektet som led i vores arbejde med cirkulært byggeri og innovation i byggeriet. 
   

  Hvor meget er materialerne i en bygning værd, hvis de skal genbruges? Og kan de holde til det samme, som dengang de var nye? Spørgsmål som disse er afgørende at have svar på, hvis byggebranchen skal omstilles fra lineær produktion, hvor man bruger materialer en enkelt gang, til cirkulær økonomi, hvor man tænker i genbrug og genanvendelse. Circle House Lab analyserer værdikæder, forretningsmodeller, businesscases og rammevilkår og deler resultaterne af deres undersøgelser. 

  Over 100 virksomheder har sluttet sig sammen i partnerskabet Circle House Lab, der med støtte fra os og Miljøministeriets Udviklingspulje (MUDP) over de næste to år (2019-2021) skal skubbe på udviklingen og gøre industrien mere cirkulær. Partnerskabet er åbent for alle, der ønsker at bidrage til, at dansk byggeri bliver førende inden for cirkulære løsninger.

  Circle House Lab drives af 3XN/GXN og Responsible Assets, i samarbejde Dansk Standard. Projektet er fysisk og digitalt forankret i BLOXHUB.

  Følg med på Circle House Labs hjemmeside, hvor du også kan downloade en række Green Papers:

  Circle House Lab

   

  Circle House er Danmarks første cirkulære boligbyggeri og har til formål at udbrede viden om cirkulært byggeri i hele byggebranchen, som et skalerbart fyrtårnsbyggeri der udbydes og opføres efter markedsvilkår. 

  Circle House består af 60 almene boliger i Lisbjerg udenfor Aarhus og har en målsætning om at blive verdens første cirkulære byggeri, hvor minimum 90% af bygningens materialer kan genbruges uden at miste afgørende værdi. Bag projektet står blandt andet Lejerbo, GXN og MT Højgaard. Boligerne ventes at stå færdige i 2022 og skal fungere som en demonstrationsmodel, der undervejs kan give indblik, viden og erfaringer inden for cirkulært byggeri.

  Vi har støttet Circle House sammen med Miljøministeriets Udviklingspulje (MUDP).

  Læs mere om Circle House: 

  Circle House
  Download publikation om Circle House:

  Circle House - Danmarks første cirkulære byggeri

   

Baggrundsmateriale

  Teknologisk Institut har udarbejdet en rapport, som tager udgangspunkt i interview af 62 danske bygherrer samt cases om bygherrer, der har erfaringer med at stille krav om genbrug og genanvendelse i forbindelse med byggeri, renovering eller nedrivning. Læs rapporten her: 

  Bygherrens rolle i den cirkulære økonomi

   
  Med 116 mio. kr. fordelt på 15 initiativer sætter regeringen skub i omstillingen til et mere bæredygtigt samfund, hvor man recirkulerer materialer og produkter, udnytter deres værdi til fulde og minimerer spildet. Omstillingen rummer potentielt store gevinster for både miljø og økonomi.

  Strategi for cirkulær økonomi (september 2018)

Kontakt

Projektchef
Simon Kofod-Svendsen

Simon Kofod-Svendsen, Realdania

E-mail: sks@realdania.dk
Mobil: +45 20 94 89 95
Twitter: @KofodSimon