x

Kirkens Korshær åbner nybygget værested i Esbjerg

Pressemeddelelse 27. februar 2023

Det er socialt arbejde på en helt ny måde, når Kirkens Korshær slår dørene op for sit nye værested i Esbjerg. Brugerne har deltaget i udformningen, og det har givet en anderledes varmestue.

Kirkens Korshær åbner det nye værested d. 2. marts 2023, som en del af projektet ”Fra væresteder til håbssteder”, der er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond, den filantropiske forening Realdania og Kirkens Korshær.
 
Projektet omfatter udover værestedet i Esbjerg, Kirkens Korshærs væresteder i Holbæk og Nykøbing Falster. Der er fokus på, at de fysiske rammer på værestederne for socialt udsatte indrettes, så de understøtter den socialfaglige indsats optimalt. Konkret ved, at der f.eks. er plads til, at man kan være fælles om forskellige aktiviteter, men også til at være sig selv.  

Det glæder Chef i Kirkens Korshær, Jeanette Bauer, at man tænker brugerne ind i indretning af en varmestue: ”Vi er først og fremmest til for at gøre livet bedre for de mennesker, der har det allersværest. Nu har vi i samarbejde med fonde og brugerne bygget en spritny varmestue. Noget der ikke havde været muligt uden støtten fra fondene.” 

Direktør Mads Lebech fra Den A. P. Møllerske Støttefond er glad for de kan bidrage til, at socialt udsatte og sårbare mennesker får bedre rammer, der imødekommer deres behov: ”Med det nye værested får nogle af de mennesker i Esbjerg, der har det allersværest, nogle trygge rammer at være i. I et bredere perspektiv bidrager projektet med ny viden om, hvad der skal til for, at de fysiske rammer kan understøtte ro, håb og værdighed for den enkelte.” 

Også administrerende direktør, Jesper Nygård fra Realdania, er glad for at se det færdige resultat: ”Kirkens Korshær udfører et vigtigt arbejde for de allermest udsatte medborgere i Danmark. Vi håber, at det nye værested kan være en form for ”hjemme” i den tid, man er her. Og at det samtidig generer ny viden om, hvordan også de fysiske rammer kan gøre en forskel i det sociale arbejde.” 

Sociale Mursten

Projektets fokus på de fysiske rammers betydning for brugernes velbefindende og sindsstemning kombineret med den socialfaglige indsats, spiller fint ind i ønsket om at møde socialt udsatte med værdighed. I Kirkens Korshærs væresteder indtænkes rammerne i stigende grad som et socialfagligt redskab, der understøtter relationsarbejdet. Ved nyindretning er der fokus på, hvordan brugerne kan finde ro, og hvordan basale behov for mad, hvile og et bad kan dækkes på en værdig måde i trygge rammer. Betydningen af dette understreges af forskningsresultater, der viser, at en bygnings arkitektur påvirker stresshormonet kortisol. 

Jeanette Bauer mener, at dette projekt kan være en inspiration til, hvordan man indretter socialt arbejde i fremtiden: ”En varmestue er så meget mere end fire vægge. Vi er omsorg, nærvær og respekt. Et fast holdepunkt i et til tider kaotisk liv. Vi er netværk og familie. Alt det understøtter de smukke, nye rammer i Esbjerg. Jeg håber, at dette projekt kan inspirere bredt i arbejdet med socialt udsatte mennesker i Danmark.”

På åbningsdagen d. 2. marts 2023 er repræsentanter fra fondene bag projektet, Kirkens Korshær samt brugere til stede. 

Arrangementet er åbent for pressen. Tilmelding og spørgsmål til pressekonsulent ved Kirkens Korshær Tobias Sonne på 29 32 13 72 eller tso@kirkenskorshaer.dk