x

Væresteder er dét sted i Danmark, som et udsat menneske kan træde ind i fra gaden og få et måltid, et sted at sove og få socialfaglig hjælp i sin akutte situation. Et værested rummer meget sårbare mennesker og er rammen omkring et socialfagligt arbejde, som spænder vidt fra akut sundhedsfaglig indsats til dét at skabe ro og tryghed omkring et måltid mad eller en kop kaffe. 

I Esbjerg ligger nu et bud på fremtidens værested, som er udviklet med stor inddragelse af brugere, medarbejdere og landets førende eksperter på udsathed og det vi betegner ’social mursten’ – altså arkitektur, som er udviklet målrettet til at understøtte sociale indsatser og livssituationer. 

Værestedet i Esbjerg er indrettet med blandt andet et samtalerum, hvor man kan tale med en kommunal medarbejder om sin sag. Et sundhedsrum, hvor varmestuens socialsygeplejerske, kommunale hjemmehjælpere og på sigt også andet sundhedsfagligt personale kan hjælpe med basal sygepleje, medicinering og andre helbredsproblemer. Et stort opholdsrum med åbent køkken, orangeri og et grønt gårdmiljø med udekøkken, højbede og petanque bane. 

En del af projektet Sociale mursten

Værestedet i Esbjerg er en del af projektet ’Sociale mursten – fremtidens væresteder’, hvor Kirkens Korshær i Esbjerg, Holbæk og Nykøbing Falster skaber varmestuer, som gennem den fysiske indretning af bygninger, kan være med til at understøtte den sociale indsats og medvirke til øget trivsel og livskvalitet hos de udsatte bruger. Det samlede projekt beløber sig til 54,45 millioner kroner, hvor vi støtter med en bevilling på 14,7 mio. kr.

Læse mere om Sociale mursten