x

Nye klimakrav til byggeri: Det skal du vide, hvis du vil søge støtte fra Realdania

Nyhed 3. februar 2023

Vi har opdateret Realdanias ansøgningsskema og -vejledning, så de afspejler vores bæredygtighedskriterier og de nye klimakrav i Bygningsreglementet.

Fra årsskiftet trådte ny lovgivning i kraft, som betyder, at alt nybyggeri skal dokumentere klimapåvirkningen gennem en livscyklusvurdering (LCA). Samtidig indføres nye grænseværdier for materialer, og kravene vil blive gradvist skærpet frem mod 2030. 

Med afsæt i den nye lovgivning har vi gennemgået og revideret Realdanias bæredygtighedskriterier for bygge- og anlægsprojekter og opdateret vores ansøgningsskema og -vejledning så de afspejler den nye lovgivning, hvor den frivillige bæredygtighedsklasse afskaffes i sin nuværende form til fordel for obligatoriske krav til livscyklusvurdering og grænseværdier for klimaaftryk på alt nybyggeri på mere end 1.000 m2.  

Samtidig afspejler ansøgningsvejledningen nu Realdanias princip om afdækning til alternativer til nybyggeri. For ansøger betyder det, at muligheden for at indplacere et projekt i eksisterende bygningsmasse skal afsøges og begrundes, før der kan opnås støtte til nybyggeri.    

Bæredygtighedskriterier for bygge- og anlægsprojekter 

  • Nybyggeri: Ud over de krav til LCA og grænseværdier som indføres med den nye lovgivning, stiller vi skærpede krav til større nybyggerier (>15 mio. i anlægssum*) om certificering på DGNB platin- eller guldniveau eller lignende certificering på tilsvarende niveau.**  

  • Renovering, restaurering og transformation: I større renoverings-, restaurerings- og transformationsprojekter (>5 mio. i anlægssum*) skal der gennemføres LCA på skitse- eller forprojekt og igen efter opførelse. I de tilfælde, hvor det giver mening, udføres også LCC.
     
  • Byudvikling: I større byudviklingsprojekter (>15 mio. i anlægssum*), som opfylder DGNB’s basiskrav for certificering af bykvarterer, skal byområdet certificeres efter DGNB Bykvarterer eller lignende certificering på tilsvarende niveau. I projekter på planniveau skal planen screenes efter DGNB Bykvarterer eller tilsvarende.**

  • Anlæg: I større projekter af anlægskarakter (>15 mio. i anlægssum*), f.eks. klimatilpasningsprojekter eller byrum skal der udvises opmærksomhed på materialemæssigt ressourceforbrug i et livscyklusperspektiv. 

 

* Anlægssum defineres som den samlede byggesum, inkl. rådgivning, men ekskl. moms og afgifter o.l.  
 
** Krav gælder kun, hvis Realdanias støtteandel udgør 33 % eller mere af den samlede anlægssum.