x

Arbejde med register over stjålne genstande sættes i gang

Pressemeddelelse 27. marts 2023

Justitsministeriet og Rigspolitiet tager del i et samarbejde om at udvikle et digitalt register over stjålne genstande. Det offentliggør justitsminister Peter Hummelgaard i dag på Bo trygts nationale konference om indbrud og tryghed. Registeret skal gøre det sværere at omsætte hælervarer og på den måde mindske omfanget af indbrudskriminalitet. En god nyhed for alle, der ønsker færre indbrud, vurderer eksperterne.

I Holland har man i flere år haft et digitalt register, som både politi, borgere og forretninger anvender til at tjekke, om en brugt vare – fx i forbindelse med et salg – er meldt stjålet. I Danmark har et digitalt register over stjålne genstande været på ønskelisten i årevis – og vi tager nu et stort skridt i retning af at indfri ønsket. Justitsminister Peter Hummelgaard løfter nemlig i dag sløret for, at Justitsministeriet og Rigspolitiet nu tager del i et samarbejde med bl.a. Bo trygt, Forsikring & Pension og Det Kriminalpræventive Råd om at etablere et digitalt register over stjålne genstande. Registret skal være søgbart for borgere, virksomheder og politi, så alle kan tjekke, om en genstand er meldt stjålet.

"Når folk begår indbrud, er det som oftest ikke, fordi de selv skal bruge en halskæde eller en ny fladskærm. Så er det, fordi de har mulighed for at afsætte det. Hvis vi skal ramme indbrudstyvens motivation for at begå indbrud, skal vi gå målrettet efter at stoppe hæleriet. Jeg er overbevist om, at et digitalt register over stjålne genstande kan blive et vigtigt redskab i kampen mod hæleri og indbrudskriminalitet. Ved at gøre det synligt, hvad der er stjålet, gør vi det også sværere for indbrudstyven at omsætte tyvekoster", siger justitsminister Peter Hummelgaard (S), som er blandt deltagerne på dagens konference i DGI-Byen. 

Bo trygt, Forsikring & Pension, Det Kriminalpræventive Råd, Justitsministeriet og Rigspolitiet vil i dialog med bl.a. Forbrugerrådet Tænk og virksomheder, der formidler salg af brugte varer på nettet, se på, hvordan et register over stjålne genstande konkret kan etableres. Parterne deler ambitionen om, at det kommende register skal være et effektivt og let anvendeligt redskab i kampen mod hæleri og indbrudskriminalitet. Den seneste analyse af hælermarkedet fra Det Kriminalpræventive Råd viser, at en kvart million danskere årligt køber genstande, der er stjålet fra danske hjem eller virksomheder. Samlet set omsættes der hælervarer for 2 milliarder kroner årligt. 

"I mere end 10 år har vi arbejdet for at få indført et digitalt register over stjålne genstande i Danmark. Rent kriminalitetsforebyggende vil sådan et værktøj have en vigtig betydning, for det vil vanskeliggøre kriminelles mulighed for at afsætte stjålne varer og dermed reducere tyvenes motivation for at begå indbrud. Oveni vil det øge tyvenes og hælernes risiko for at blive opdaget. Så vi glæder os meget over, at en løsning nu endelig er på vej", siger Erik Christensen, formand for Det Kriminalpræventive Råd.

Også hos Forsikring & Pension glæder man sig til at kunne tage det nye værktøj i brug: 

"Så længe forbryderne kan afsætte deres tyvekoster, vil der blive begået indbrud. Et nationalt register, hvor alle stjålne genstande kan registreres, er derfor et vigtigt tiltag i forhold til at sætte en stopper for hæleri. I dag kommer mange til at købe stjålne varer uden at ville det, og de kan have svært ved at vurdere, om en vare er stjålet eller ej. Det bliver langt nemmere med det nye register, som bl.a. vil give forbrugere og forhandlere af brugte genstande bedre mulighed for at tjekke, om genstande, der ønskes afsat, er stjålne. Så vi glæder os meget til at komme i gang, lyder det fra Thomas Brenøe, vicedirektør i brancheorganisationen Forsikring & Pension.

Indbrud og (u)tryghed er nært forbundet

Hvordan det nye nationale register skal etableres og fungere, vil skulle afklares i forbindelse med det videre arbejde. Etableringen af et digitalt register over stjålne genstande vil også være et tema på dagens konference, hvor tilhørerne tæller politi, politikere, kommuner, forsikringsselskaber, organisationer og eksperter. Sammen vil aktørerne diskutere, hvordan vi i fællesskab kan bekæmpe indbrud og øge trygheden og livskvaliteten i vores hjem og boligområder i hele landet. For selvom et nyt digitalt register over stjålne genstande vil blive et vigtigt værktøj i kampen mod indbrud i Danmark, kan det ikke stå alene:

"Fra Bo trygts side er vi sikre på, at registeret over stjålne genstande vil få stor betydning for indsatsen mod hæleri og dermed kampen mod indbrud. Et register kan dog ikke stå alene – der er brug for en stor, samlet indsats", siger Britt Wendelboe, programchef i Bo trygt, der er en indsats skabt af TrygFonden og den filantropiske forening Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd. Hun fortsætter:

"Der er i de senere år skabt et rigtig godt samarbejde mellem kommuner, politi, øvrige aktører og ikke mindst borgerne. Denne samlede og fokuserede indsats er med til både at forebygge indbrud og højne trygheden for den enkelte borger. Vi ved, indsatsen virker – og det er vigtigt, at vi fortsætter", fastslår Britt Wendelboe.

Bo trygts nationale konference om indbrud og tryghed finder sted i DGI-Byen i København i dag, mandag, fra kl. 9.00 – kl. 16.30.

Bo trygts konference om indbrud og tryghed.

Et hollandsk forbillede

I Holland har man siden 2014 i regi af Justitsministeriet haft et digitalt register over stjålne genstande, som politi, borgere og forretninger m.fl. har adgang til. Registret, der er tilgængeligt både via en app og en hjemmeside, rummer ca. 1,8 mio. genstande. Servicen bruges flittigt – hollænderne søger i registret 200.000 gange hver måned. F.eks. kan de, når de køber brugte varer, tjekke, om varen er meldt stjålet. Ifølge de hollandske myndigheder har registreringen af tyvekoster forbedret politiets efterforskning og øget forbrugernes bevidsthed om hæleri. Hvert år kører en offentlig kampagne mod hæleri, hvor borgerne opfordres til at tjekke, om varen er stjålet, når de køber brugt.