x

Realdania investerer yderligere missionsrettet i energieffektivisering

Nyhed 30. marts 2023

Realdania skuer med to nye investeringer op for missionsrettede investeringer inden for energieffektivisering. Det er en type investeringer, hvor økonomisk afkast og filantropisk effekt i forhold til at mindske CO2-udledning går hånd i hånd, og som foreningen også fremover forventer kommer til at fylde i porteføljen.

Realdania fortsætter sit arbejde med at opbygge en portefølje af missionsrettede investeringer og går med to nye investeringer af denne type nu yderligere ind i at understøtte energieffektivisering, der reducerer CO2-udledningen her og nu. Der er tale om en ny investering i en kendt europæisk forvalter og en nyinvestering på området i et amerikansk selskab via en amerikansk forvalter.  

Realdanias to nye missionsrettede investeringer i energieffektivisering er i den schweiziske kapitalfond SUSI Partners, som har rejst en opfølgende fond til SUSI Fund II, som Realdania har været investeret i siden 2020, samt i det amerikanske selskab Redaptive, som Realdania har investeret i via den amerikanske forvalter Linse Capital. Omdrejningspunktet for begge investeringer er CO2-reduktion gennem udskiftning af forældede energisystemer i det byggede miljø. 

To nye investeringer

SUSI-fonden yder lån til private virksomheder, kommuner og offentlige institutioner med henblik på at reducere CO2-udledningen i bygninger og byer gennem energieffektivisering. Lån vil primært gives til energieffektivisering i Europa, men en mindre del af fonden kan også allokeres til Nordamerika. Fondens fokusområder er fortsat energioptimering af det byggede miljø som i Fond II, som Realdania tidligere har investeret i. Men i den nye fond inkluderes nu selve energiomstillingen (elektrificering og energisikkerhed) i form af ”energy storage”, altså systemer til lagring af elektricitet, som er en afgørende forudsætning for fortsat grøn omstilling. Hertil kommer også systemer i gadeplan til opladning af el-biler (EV-charging). 

Redaptive er et amerikansk selskab, der blev stiftet i 2015. Selskabet yder lån til energi forbedringer og står desuden for installation og den efterfølgende operationelle service. 

Selskabet udbyder to produkter – Energy as a Service (EaaS) og Data as a Service (DaaS) – til bl.a. store virksomheder og ejendomsselskaber, der varetager almindelig, langsigtet bygningsdrift i Nordamerika. EaaS udbyder projekter inden for HWAC, solceller, el- og vandsystemer, LED-retrofit mm, og DaaS optimerer energiforbruget og behandler data til ESG-rapportering af bygninger. Redaptives kunder tæller blandt andet 14 procent af Fortune 50 selskaber i USA. 

”Med vores missionsrettede investeringer er målet at få vores kommercielle investeringer og vores filantropi til at gå hånd i hånd med en dobbelt bundlinje, der handler om både økonomisk afkast og filantropisk effekt. Med vores filantropiske spilleplade inden for det byggede miljø og vores fokus på klima og bæredygtighed er det oplagt at gå ind i investeringer, der handler om energieffektivisering,” siger investeringsdirektør Kenneth Lillelund Winther.  

Får hurtig effekt 

Kenneth Lillelund Winther fremhæver, at missionsrettede investeringer i energieffektivisering relativt hurtig skaber en filantropisk effekt. 

”Det er på en måde lavthængende frugter, fordi teknologien er velkendt, men samtidig kan det være svært for kommuner og virksomheder her og nu at få råd til at investere i energiforbedringer. Det er vigtigt for os at rykke på den korte bane med de teknologier, vi allerede kender, og som er velafprøvede. Samtidig vil vi også gerne med vores missionsrettede investeringer bidrage til at udvikle fremtidens løsninger. Det gør vi f.eks. med nogle af de andre missionsrettede investeringer vi har foretaget i f.eks. PropTech, hvor CO2 reduktionen kommer på lidt længere sigt.” 

Også fremadrettet forventer Realdania, at der kommer flere missionsrettede investeringer, der handler om at effektivisere energiforbrug.  

”Det er et vigtigt element i den grønne omstilling, og der er stor efterspørgsel. Det er investeringer, som vi forventer leverer på begge bundlinjer. F.eks. ved vi, at vores første SUSI-investering fra 2020 har betydet en reduktion i CO2-udledning på 9.223 tons i 2022 for Realdanias investerede beløb.” 

Det er et mål i Realdanias nuværende investeringsstrategi, at op mod fem procent af investeringsformuen skal være i missionsrettede investeringer inden 2026. Ved udgangen af 2022 var foreningen halvvejs i mål med dette.  

Det er investeringer, der både skal skabe et økonomisk afkast på niveau med andre investeringer og samtidig skal bidrage med effekt inden for foreningens filantropiske mål eller de verdensmål, som Realdanias arbejde spiller ind i, f.eks. mål 7 om bæredygtig energi og mål 13 om klimaindsats. Ifølge investeringsdirektøren er det vigtigt at investere missionsrettet i energieffektivisering, fordi det typisk relativt hurtigt kan have stor effekt. 

Du kan læse mere om Realdanias strategi for missionsrettede investeringer plus om de enkelte investeringer her