x

Missionsrettede investeringer

Missionsrettede investeringer (MRI) har til formål at skabe positive påvirkninger indenfor Realdanias virkefelt og samtidig skabe et markedslignende afkast.

MRI kan defineres som en specialiseret form for Impact investering. MRI adskiller sig fra gængse Impact-strategier ved at indsnævre investeringernes ønskede effekt tættere til Realdanias mission. Derfor er MRI som begreb typisk tæt knyttet til fonde, mens Impact-investeringer benyttes som et bredere dækkende begreb anvendt af andre typer af investorer.
 
MRI vil kombinere de filantropiske aktiviteter med de kommercielle investeringsaktiviteter med henblik på at skabe en dobbelt bundlinje. MRI vil således kombinere mål fra både filantropistrategien og investeringsstrategien.

Den dobbelte bundlinje

Opnåelse af den dobbelte bundlinje sikres ved, at den filantropiske godkendelse af en investering er separat fra den investeringsmæssige beslutning. Den filantropiske godkendelse foretages af direktionen efter principperne for filantropiske bevillinger, mens godkendelse af investeringen foretages af direktionen efter principperne for investeringsbeslutninger.
 
Den strategiske ramme for MRI tager sit afsæt i Realdanias filantropistrategi, som er bygget op omkring seks filantropiske mål. Hertil har Realdanias filantropistrategi udpeget seks af de 17 verdensmål, som er særligt relevant for Realdanias arbejde og det byggede miljø. 
Vi investerer i produkter, som bidrager til effekt på Realdanias filantropiske mål eller bidrager til de seks verdensmål. 
 
Alle MRI vil bidrage til at opnå et eller flere filantropiske mål. Det må imidlertid forventes, at der er variation i den filantropiske effekt. Nogle MRI vil være rettet direkte mod kernen i de filantropiske målsætninger, og disse forventes derfor at have en høj impact. Andre MRI vil være relaterede til temaer, som understøtter de filantropiske mål, og som rammer bredere men stadig være indenfor den filantropiske målskive.

Aktivklasser

I opbygningen af Missionsrettede investeringer opdeles investeringerne derfor i to kategorier: Tematiske investeringer og Målrettede investeringer. 
Tematiske investeringer er indenfor traditionelle noterede eller unoterede aktivklasser med fokus på at understøtte de centrale problemstillinger i de seks verdensmål og derigennem bidrage til den filantropiske mission. Investeringerne vil typisk være globale, og afkastet forventes at være markedslignende.
 
Målrettede investeringer vil typisk være mindre investeringer, der også kan blive identificeret gennem det daglige filantropiske arbejde. Disse vil ofte have et lokalt aftryk eller tilknytning og typisk have en højere risiko  end sammenlignelige investeringer. Den filantropiske effekt forventes at være høj.

De nuværende investeringer i MRI-porteføljen fremgår nedenfor:

 • Energirenovering af det det byggede miljø
 • Investering foretaget i 2020

 

Understøtter følgende filantropiske mål i Realdania:

 • Sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri

 

Understøtter følgende af FN's verdensmål:

 • Delmål 7.3
  Forbedringen af energieffektiviteten skal fordobles

 • Global aktiestrategi med fokus på vækstselskaber der bidrager til klimatransition
 • Investering foretaget i 2021

 

Understøtter følgende af FN's verdensmål:

 • Delmål 7.3
  Forbedringen af energieffektiviteten skal fordobles
 • Delmål 12.6
 • Virksomheder skal opfordres til at agere bæredygtigt

 

 • Global passiv aktiestrategi der lever op til Parisaftalen i forhold målene for Climate Transition Benchmark og går i dialog med selskaber
 • Investering foretaget i 2021

 

Understøtter følgende af FN's verdensmål:

 • Delmål 12.6
  Virksomheder skal opfordres til at agere bæredygtigt
 • Delmål 13.2
  Indbyg klimaindsatser i politiske beslutninger og planlægning
 • Delmål 13.3
  Opbyg viden og kapacitet til at imødegå klimaforandringer

 

 

 • PropTech-fond med fokus på software til det byggede miljø
 • Investering foretaget i 2021

 

Understøtter følgende filantropiske mål i Realdania:

 • Sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri

 

Understøtter følgende af FN's verdensmål:

 • Delmål 7.3
  Forbedringen af energieffektiviteten skal fordobles
 • Delmål 12.2
  Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt

 

 • PropTech-fond med fokus på Construction Tech
 • Investering foretaget i 2021

 

Understøtter følgende filantropiske mål i Realdania:

 • Sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri

 

Understøtter følgende af FN's verdensmål:

 • Delmål 7.3
  Forbedringen af energieffektiviteten skal fordobles
 • Delmål 12.2
  Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt

 

 • Private Equity fond med fokus på cirkulær økonomi
 • Investering foretaget i 2022
   

Understøtter følgende filantropiske mål i Realdania:

 • Sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri

 

Understøtter følgende af FN's verdensmål:

 • Delmål 12.2
  Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt
 • Delmål 12.5
  Reducer affaldsmængden betydeligt
 • Energirenovering af det byggede miljø 
 • Investering foretaget i 2022
   

Understøtter følgende filantropiske mål i Realdania:

 • Sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri

 

Understøtter følgende af FN's verdensmål:

 • Delmål 7.3
  Forbedringen af energieffektiviteten skal fordobles
 • PropTech-fond med fokus bredt funderet på risiko og resiliens, nedbringelse af CO2-aftryk, digitalisering/elektrificering, affaldsreduktion og bygningers sundhed 
 • Investering vedtaget i 2022, fond first close 2023 
   

Understøtter følgende filantropiske mål i Realdania:

 • Sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri

 

Understøtter følgende af FN's verdensmål:

 • Delmål 7.3
  Forbedringen af energieffektiviteten skal fordobles
 • Energirenovering af det byggede miljø
 • Investering foretaget i marts 2023 

Understøtter følgende filantropiske mål i Realdania:  

 • Sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri 

Understøtter følgende af FN's verdensmål: 

 • Delmål 7.3  

Forbedringen af energieffektiviteten skal fordobles  

Den filantropiske effekt af MRI-porteføljen 

Den filantropiske effekt af de missionsrettede investeringer kan være vanskelig at dokumentere og der kan være forskellige tilgange afhængig af typen af investering og impact-området. 

I 2023 tog Realdania med et nyt rammeværk hul på mere systematisk og i en årlig rapportering at måle på den filantropiske effekt af de missionsrettede investeringer. Rammeværket er udviklet i samarbejde med The Footprint Firm, der også står bag beregningerne af effekt – f.eks. hvor meget CO2-udledning, der er mindsket via investeringen. Rammeværket tager udgangspunkt i internationalt anerkendte standarder og opgørelsesmetoder, og effekten defineres derfor med udgangspunkt i EU’s taksonomier for henholdsvis klima- og miljømæssig bæredygtighed og social bæredygtighed. Og alle investeringer vurderes ud fra tre trin:  

 • Bidrager væsentligt til missionen (positiv impact) 
 • Gør ikke væsentlig skade
 • Opfylder Realdanias politik for samfundsansvar 

Det er målet, at rapporten om effekten af de missionsrettede investeringer vil komme en gang om året – formentlig nogenlunde samtidig med Realdanias årsrapport.