x

Missionsrettede investeringer

Missionsrettede investeringer (MRI) har til formål at skabe positive påvirkninger indenfor Realdanias specifikke virkefelt og samtidig skabe et markedslignende afkast.

MRI kan defineres som en specialiseret form for Impact investering. MRI adskiller sig fra gængse Impact-strategier ved at indsnævre investeringernes ønskede effekt tættere til organisationens mission. Derfor er MRI som begreb typisk tæt knyttet til fonde, mens Impact-investeringer benyttes som et bredere dækkende begreb anvendt af andre typer af investorer.
 
MRI vil kombinere de filantropiske aktiviteter med de kommercielle investeringsaktiviteter med henblik på at skabe en dobbelt bundlinje. MRI vil således kombinere mål fra både filantropistrategien og investeringsstrategien.

Den dobbelte bundlinje

Opnåelse af den dobbelte bundlinje sikres ved, at den filantropiske godkendelse af en investering er separat fra den investeringsmæssige beslutning. Den filantropiske godkendelse foretages af direktionen efter principperne for filantropiske bevillinger, mens investeringsbeslutningen foretages af direktionen efter principperne for investeringsbeslutninger.
 
Den strategiske ramme for MRI tager sit afsæt i Realdanias filantropistrategi, som er bygget op omkring seks filantropiske mål. Hertil har Realdanias filantropistrategi udpeget seks af de 17 verdensmål, som er særligt relevant for Realdanias arbejde og det byggede miljø. 
Vi investerer i produkter, som bidrager til effekt på de seks verdensmål eller bidrager til effekt på Realdanias øvrige filantropiske mål. 
 
Alle MRI vil bidrage til at opnå et eller flere filantropiske mål. Det må imidlertid forventes, at der er variation i den filantropiske effekt. Nogle MRI vil være rettet direkte mod kernen i de filantropiske målsætninger, og disse forventes derfor at have en høj impact. Andre MRI vil være relaterede til temaer, som understøtter de filantropiske mål og som rammer bredere men stadig være indenfor den filantropiske målskive.

Aktivklasser

I opbygningen af Missionsrettede investeringer opdeles investeringerne derfor i to kategorier: Tematiske investeringer og Målrettede investeringer. 

Tematiske investeringer er indenfor traditionelle noterede eller unoterede selskaber med fokus på at understøtte de centrale problemstillinger i de seks verdensmål og derigennem bidrage til den filantropiske mission. Investeringerne vil typisk være globale, og afkastet forventes at være markedslignende.
 
Målrettede investeringer vil typisk være mindre investeringer, der også kan blive identificeret gennem det daglige filantropiske arbejde. Disse vil ofte have et lokalt aftryk eller tilknytning og typisk have en højere risiko eller end sammenlignelige investeringer. Den filantropiske effekt forventes at være høj.

De nuværende investeringer i MRI-porteføljen fremgår nedenfor:

 • Energirenovering af det det byggede miljø
 • Investering foretaget i 2020

 

Understøtter følgende filantropiske mål i Realdania:

 • Sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri

 

Understøtter følgende af FN's verdensmål:

 • Delmål 7.3
  Forbedringen af energieffektiviteten skal fordobles
 • Global aktiestrategi med fokus på vækstselskaber der bidrager til klimatransition
 • Investering foretaget i 2021

 

Understøtter følgende af FN's verdensmål:

 • Delmål 7.3
  Forbedringen af energieffektiviteten skal fordobles
 • Delmål 12.6
 • Virksomheder skal opfordres til at agere bæredygtigt
 • Global passiv strategi der lever op til Parisaftalen i forhold målene for Climate Transition Benchmark og går i dialog med selskaber
 • Investering foretaget i 2021

 

Understøtter følgende af FN's verdensmål:

 • Delmål 12.6
  Virksomheder skal opfordres til at agere bæredygtigt
 • Delmål 13.2
  Indbyg klimaindsatser i politiske beslutninger og planlægning
 • Delmål 13.3
  Opbyg viden og kapacitet til at imødegå klimaforandringer
 • PropTech-fond med fokus på software til det byggede miljø
 • Investering foretaget i 2021

 

Understøtter følgende filantropiske mål i Realdania:

 • Sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri

 

Understøtter følgende af FN's verdensmål:

 • Delmål 12.2
  Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt
 • Delmål 7.3
  Forbedringen af energieffektiviteten skal fordobles
 • PropTech-fond med fokus på Construction Tech
 • Investering foretaget i 2021

 

Understøtter følgende filantropiske mål i Realdania:

 • Sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri

 

Understøtter følgende af FN's verdensmål:

 • Delmål 12.2
  Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt
 • Delmål 7.3
  Forbedringen af energieffektiviteten skal fordobles


Den filantropiske effekt af MRI kan være svær at dokumentere. Det er derfor vigtigt at være dynamisk omkring de kriterier, som den samlede strategi for MRI skal vurderes ud fra.

Derfor er der valgt en tilgang, hvor der for hver enkelt investering defineres et transparent effekt-mål. For nogle investeringer vil det være et kvantitativt mål og for andre et kvalitativt mål. Den løbende rapportering forventes at bygge på data relateret direkte til målbare parametre, såsom bidrag til verdensmålene, mens den kvalitative rapportering vil bygge på casestudier og målrettede indikatorer for investeringens effekt.

I Realdanias MRI-arbejde investerer vi ofte med CO2 reduktion for øje. Det giver besparelser, der som regel offentliggøres i form af årlige reduktioner i mio. tons CO2.

Det er et svært tal at formidle til andre end eksperter. Derfor anvender vi  eksempler på hvad en konkret CO2 besparelse svarer til.

Nedenstående eksempel illustrerer CO2 besparelsen af investeringen i SUSI omregnet til individers CO2 forbrug.

CO2-reduktion

Vores investeringer indenfor SUSI Energy Efficiency svarer til en CO2 reduktion der svarer til 1.154 danskeres årlige forbrugsbaserede klimaaftryk. 

Set i forhold til danskernes samlede CO2 aftryk (inkl. udledningen af danskproduceret, men eksporterede varer), så svarer vores CO2 reduktion til 747 danskeres årlige CO2-aftryk.