x

Finansiering på plads: Museum Mosede Fort skal udvides

Pressemeddelelse 17. maj 2023

Museum Mosede Forts store projekt med at udvide museumsoplevelsen har nu opnået fuld finansiering på 71 mio. kr., og arbejdet kan begynde.

Med udvidelsen af museumsoplevelsen på Mosede Fort er det ambitionen, at endnu flere danskerne skal få øjnene op for en krig, der fandt sted for over 100 år siden. Den Store Krig, som 1. Verdenskrig blev kaldt i samtiden, satte både langvarige og tydelige spor i landskabet og kulturen, og landegrænser blev flyttet. Datidens dilemmaer er igen højaktuelle, og nu forholder moderne mennesker sig igen til begreber som imperialisme, oprustning, våbenproduktion, kriseøkonomi og krigens nødvendighed.

For Greve Kommunes borgmester Pernille Beckmann (V) er det en glædelig nyhed, at den fulde finansiering af museet nu er på plads.

“Det er en stor dag for os i Greve, og i byrådet har vi med glæde bevilliget de sidste penge til at udvide museet. Med en ny museumsbygning får vi mulighed for at tage endnu bedre imod besøgende på Mosede Fort. Vi kan fortælle historien om livet under 1. Verdenskrig endnu bedre, og vi kan endda sørge for, at der igen kommer en restaurant på fortet,” siger borgmester Pernille Beckmann.

Den samlede museumsoplevelse på Mosede Fort skal udvides med en ny museums- og restaurantbygning og moderne formidling af den militære kulturarv på området. Det nye museum skal inddrage både kultur og natur samt skabe rum til at reflektere over, hvorfor verden ser ud, som den gør i dag.

En vigtig del af vores fælles fortid

Museumschef Mette Tapdrup Mortensen har stået i spidsen for at rejse midler til udvidelsen af Mosede Fort. Hun udtaler: ”Det er kæmpestort, at vi nu kan gå i gang med at skabe et endnu bedre museum om Danmark i perioden 1914-18. I en tid, hvor vi har krig i Europa, er nødvendigheden af et museum som Mosede Fort kun blevet større. Museer er steder, hvor mennesker gennem oplevelse og engagement møder fortiden og får et historisk fundament at stå på. Det er helt centralt for et moderne demokrati. At perspektivere, aktualisere og gøre historien og kulturarven relevant står helt centralt i museumsloven og er dermed en væsentlig opgave for os, som vi ser frem til at løse”. 

På Mosede Fort er gæsten altid i fokus. Derfor vil museet fortsætte arbejdet med at skabe en inkluderende oplevelse, hvor gæsten oplever, lærer og udfordres bl.a. igennem mødet med genstande, film, lyd, sensoriske påvirkninger og interaktive installationer.

Helt centralt står det historiske perspektiv og læren om, hvordan vi som mennesker er historieskabte og historieskabende: ”Viden, læring og dialog er en gennemgående rød tråd i alt, hvad vi laver, fordi det handler om at gøre historien relevant for nutidens mennesker,” fortæller museumschef Mette Tapdrup Mortensen.

Finansiering 

Fundraisingen til en udvidelse af museumsoplevelsen på Mosede Fort blev igangsat i forsommeren 2022. Museet har samlet rejst 51 mio. kr. til projektet fra fire store bevillingsgivere. Det er hhv. 22 mio. kr. fra den filantropiske forening Realdania, 11 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden, 10 mio. kr. fra Augustinus Fonden og 8 mio. kr. fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

Derudover har Greve Kommune tidligere afsat 7,2 mio. kr., ligesom Staten bevilligede 5 mio. kr. til projektet på Finansloven i 2018. Med en yderligere bevilling på 7,5 mio. kr. fra Greve Kommune kan projektet nu påbegyndes.

En glemt del af danmarkshistorien

Der var krig i Europa, da Mosede Fort (tidl. Mosede Batteri) blev opført. Fortet blev opført ud til Køge Bugt i årene 1913-1916. Det var forventet, at hvis tyskerne ville angribe Danmark for at besætte København, var det bl.a. ved Greve, at fjenden ville gå i land. Selvom krigen aldrig kom til Danmark, og landet forblev neutralt igennem hele krigen, er Mosede Fort en vigtig del af Danmarks kulturarv.

Et samlingspunkt for Greve

I den kommende tid gør Greve Kommune, der ejer museet, og de finansierende parter klar til at afholde en arkitektkonkurrence for at få innovative bud på, hvordan en ny museums- og restaurantbygning ved Mosede Fort skal se ud. En restaurant ved fortet har været efterspurgt meget længe af både borgere og besøgende i kommunen.

Det udvidede Mosede Fort åbner efter planen i 2027 og vil bl.a. rumme særudstilling, skoletjeneste, restaurant og publikumsfaciliteter. Hertil skal hele det fredede fortidsminde sættes i stand og løftes ift. tilgængelighed, wayfinding og udendørs formidlingsløsninger. Det er forventningen, at besøgstallet vil stige til 30.000 gæster om året senest fire år efter åbningen. I dag besøger ca. 12.000 gæster om året museet om 1. Verdenskrig. Med de nye oplevelser og faciliteter i kombinationen mellem natur og kultur har det nye museumsområde potentiale til at blive et attraktivt og velbesøgt samlingspunkt for hele Greve.