x

Ny udstilling: Syv visionære eksperimenter viser, hvordan vi kan bo i fremtiden

Pressemeddelelse 10. maj 2023

Med en helt ny udstilling i Jernbanebyen i København løfter Boliglaboratorium sløret for, hvordan vi kan bo i fremtiden. Klimakrisen og nye fremspirende familieformer kræver nye måder at indrette sig og bo på. Udstillingen er åben for alle frem til den 15. november 2023.

Hvordan kan vi bygge og bo i fremtiden? På Boliglaboratoriums nye udstilling kan man se syv visionære bud. Boliger på toppen af erhvervsbygninger. Boliger til enlige forældre. Og boliger, der samler generationer under samme tag. Det er blot et udsnit af de boligformer, man kan opleve på udstillingen.  

De syv projekter er alle en del af det Boliglaboratorium, som Statens Kunstfond og den filantropiske forening Realdania etablerede i 2019. Formålet med Boliglaboratorium er at samle boligbyggebranchen om at udvikle nye svar på samtidens og fremtidens udfordringer.

Udstillingen blev i går åbnet med nysgerrige besøgende og repræsentanter fra byggesektoren. Her kunne de opleve de syv projekter blive præsenteret af arkitekterne og holdene bag gennem tegninger og modeller. Projekterne skal vise, at det er muligt at eksperimentere inde for de eksisterende økonomiske rammer og skal realiseres på markedsvilkår. Målet er således, at alle eksperimenterne bliver bygget og kommer til at danne rammen for hjem for fremtidige beboere.

Stort fokus på bæredygtighed og fællesskab

Boliglaboratorium udfordrer rammerne for boligformer og giver nye bud på, hvordan fremtidens boliger skal omfavne tendenser. F.eks. at bo mindre, dele faciliteter og ressourcer, bruge flere cirkulære principper og at bygge med lavt CO2-aftryk og forbrug. Det udfordrer i høj grad den traditionelle måde at tænke bolig på. 

”I Danmark har vi registreret 37 forskellige familieformer og fremtidens behov for at bo og indgå i fællesskaber er på mange måder foran boligsektoren. Traditionelt er der primært fokus på unge, kernefamilier eller ældre, men der er brug for flere boligformer, som tager højde for forskellige livssituationer og behov. Samtidig med, at vi holder fokus på at reducere både udslippet og aftrykket af CO2, når vi bygger. Vi håber, at vi med disse syv visionære eksperimentprojekter kan udfordre det gængse og inspirere – både dem, der arbejder med boligbyggeri i Danmark, men også helt almindelige danskere,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.

Meget mere end mursten

Boligbyggeri handler ikke blot om mursten, men også om de fysiske rammers betydning for trivsel, fællesskaber og tryghed. Kunstfond og Realdania samarbejder om Boliglaboratorium, som – udover økonomisk at støtte til udviklingsarbejde – har haft ambitionen om at understøtte videndeling, videnopsamling, erfaringsudveksling og innovation ikke blot blandt de udvalgte 7 projekter, men blandt og i hele boligbyggebranchen.

”Statens Kunstfond hylder de usædvanlige partnerskaber, fordi de frisætter skaberkraft og kreativitet, i processer, hvor det ellers kan have svære vilkår i dagens byggeri. Boliglaboratorium er med til at sikre det eksperimenterende og risikovillige, som ofte mangler især i udviklingsfasen af nye projekter. Og fordi alle de udvalgte eksperimentprojekter stiller med både udvikler, entreprenør, arkitekt, ingeniør, beboere og grund, hæver vi muligheden for realiseringen yderligere”, siger Trine Berthold, leder af Statens Kunstfonds Projekt- og Legatstøtteudvalg for arkitektur.

De syv boligeksperimenter

Disse syv forskellige bud på nye boliger og boformer præsenteres i udstillingen i Jernbanebyen. 

Eksperimentet vil udvikle boliger rettet mod den oversete gruppe af enlige forældre. En boligtype, der understøtter fællesskabet og skaber fysiske rammer om en god hverdag for både voksne og børn. Projektet vil undersøge, udvikle og realisere attraktive boformer og boligindretninger til den store gruppe af enlige forældre med hjemmeboende delebørn. Boligerne skal være urbane og fællesskabsunderstøttende. 

Placering: Carlsberg Byen, København
Initiativtager: Boligselskabet Domea.dk

 

Eksperimentet insisterer på inklusion og medborgerskab fra start til slut. Målet er at finde en metode og et bygningsværk, hvor beboere, med og uden handicap og på tværs af alder og sociale skel, kan bo sammen. Hvordan bryder man med boligmarkedets etablerede og kommercielle strukturer for at imødekomme samfundets stigende behov for fællesskaber i og omkring hjemmet? Projektet vil fastlægge den gode proces for etablering af et mangfoldigt bofællesskab, hvor beboerne har indflydelse på udformningen af deres bolig og fællesfaciliteter. Der skal designes arkitektoniske rammer og et byggeteknisk system, der kan rumme medinddragelsen uden at gå på kompromis med arkitektur, økonomi eller tidsplan.

Placering: Ikke endeligt besluttet
Initiativtager: Dorte Mandrup

 

Eksperimentet vil bidrage til at opbygge erfaringer og grundlægge nye traditioner for at bygge mere socialt og miljømæssigt bæredygtigt. Generationernes Træhus er en ny type højt byhus, bygget bæredygtigt i træ. Det er et socialt bæredygtigt hus med fællesskab på tværs af generationer og delekultur som omdrejningspunkt, og et hus, som alle lag i samfundet skal have råd til at bo i.

Placering: Ørestad, Aalborg, Aarhus, Valby, Østerbro
Initiativtager: KAB Byggepartnerskabet &os

 

Eksperimentet ønsker at genopfinde den kollektive boform på gamle, danske gårde. Og udvikle arkitektoniske, byggetekniske og organisatoriske principper, som kan kopieres og gentages. Projektet har rod i en lille gruppe af beboere, der flytter ind i en nedlagt landejendom og transformerer den til et moderne familiekollektiv med varierende grad af deleøkonomi og privatliv. Ambitionen er, at gårdkollektivet vil stå som eksempel på, hvordan vi kan udnytte mange funktionstømte gårde til nye, bæredygtige og fællesskabsorienterede boliger. 

Placering: Nær Slagslunde
Initiativtager: Stengården Land og Liv I/S

 

Eksperimentet har som mål at udnytte potentialer i eksisterende erhvervsområder ved at skabe samspil og synergi mellem erhverv, nye grønne miljøer og boliger.  Symbiosehusene skaber nye boliger med grønt miljø i og ovenpå eksisterende erhvervsbygninger. Byggeprojektet udnytter ressourcerne i det eksisterende byggeri, så både erhvervsbygninger og boliger bliver mere attraktive. Og nye delefunktioner, cirkulære systemer til bedre ressourceudnyttelse og sociale funktioner styrker den grønne profil.

Placering: Herlev
Initiativtager: Wihlborgs

 

Selvbyg repræsenterer en ny og interessant bygherre. Eksperimentet vil demonstrere, hvordan selvbyg skaber mangfoldige boligområder med et stærkt naboskab, fællesskab og hverdagsliv. I Musicon-bydelen i Roskilde bliver der plads til, at beboere kan opføre deres egen bolig individuelt eller kollektivt. Selvbyg åbner for et alternativ til det etablerede boligmarked og kan bidrage til et mere mangfoldigt boligtilbud med eksperimenterende arkitektur, fællesskab og stærke ambitioner om bæredygtighed. Projektet skal være med til at forenkle og muliggøre realiseringen af selvbyg ved kommunalt grundsalg.

Placering: Musicon-bydelen, Roskilde
Initiativtager: Roskilde Kommune

 

Der mangler mødesteder i etageejendomme i Danmark. Eksperimentet vil vise, hvordan opgang, trappe og repos kan blive til fælles gårdrum, som skaber mere liv på og mellem etagerne. Projektet ønsker, med udgangspunkt i det kendte gårdrum i karrebebyggelser, at skabe vertikale fællesrum i etageboligbyggeri ved at gentænke adgangs- og trapperummet. Eksperimentet handler om at udvikle løsninger, der kan bidrage til naboskab i etageboliger. Projektet vil undersøge, hvordan udviklingsprocesser kan gøres endnu mere effektive, og boligkonceptet med de vertikale fællesrum gøres skalerbart.

Placering: København og Albertslund
Initiativtager: ONV Arkitekter