x

Partnerskab vil skabe nyt liv i Nørreportkvarteret i Aabenraa

Pressemeddelelse 26. maj 2023

Aabenraa Kommune og Realdania By & Byg har indgået en hensigtserklæring om et partnerskab, der vil udvikle et areal i det historiske Nørreportkvarter i Aabenraa.

Mere byliv, en klar identitet og et stærkt samspil mellem Aabenraas historiske bymidte og den fremtidige udvikling af området nord for Kilen ved havnen. Det er de centrale ambitioner bag udviklingen af et areal i hjertet af Nørreportkvarteret i Aabenraa, som Aabenraa Kommune og Realdania By & Byg nu har givet håndslag på at ville gennemføre i partnerskab.

Indtil for få år siden lå der et større supermarked på arealet som i dag er indrettet med et midlertidigt grønt byrum. I de kommende år vil partnerskabet stå bag udviklingen af et nybyggeri med en blanding af boliger og andre funktioner, der i samspil med et kommende permanent byrum kan bidrage til at skabe nyt liv i den nordlige del af gågaden og gøre Nørreportkvarteret til et attraktivt sted at bo, arbejde og opholde sig for byens borgere/besøgende.

- Nørreportkvarteret er en historisk indgang til bymidten, som i de senere år har været inde i en positiv udvikling. Vi er glade for, at vi nu får en stærk partner, som, i kraft af viden og kompetencer fra byudvikling og byggeri i hele landet, kan være med til at gøre Nørreportkvarteret til en endnu mere levende og attraktiv del af Aabenraa. Samtidig får vi en partner, som lige som os ønsker at vægte borgerinddragelsen højt. Partnerskabet gør, at vi nu kan arbejde videre med en udviklingsplan for området, hvilket jeg glæder mig meget til, siger Jan Riber Jakobsen, borgmester i Aabenraa Kommune.

Selvom der er tale om et forholdsvis afgrænset projekt, spiller Nørreport en meget vigtig rolle i den historiske by, ligesom stedet har stor betydning for sammenhængen med den forventede byudvikling omkring Kilen. Netop kvaliteterne i den historiske by er en af de væsentlige årsager til, at Realdania By & Byg ønsker at gå ind i et partnerskab om udviklingen af Nørreport:

- Aabenraa er en smuk, klassisk middelalderkøbstad, som kræver en ydmyg tilgang til byudviklingen. Vi vil gerne være med til at vise, at et nyt byggeri kan opføres i samspil med det historiske bymiljø og skabe en god forbindelse til den fremtidige udvikling omkring havnen. Aabenraa Kommune har arbejdet ambitiøst med byudviklingen i mange år, og vi ser frem til samarbejdet, siger Peter Cederfeld, adm. direktør i Realdania By & Byg.

Partnerskabet muliggør, at der kan arbejdes med en plan for udviklingen, der både rummer et nyt byggeri og skaber plads til, at Aabenraa Kommune efterfølgende kan etablere et permanent, offentligt byrum, som har været et stort ønske i den forudgående borgerdialog. I foråret fik Aabenraa Kommune en lang række høringssvar, som er udmøntet i seks anbefalinger, som der vil blive taget højde for i udviklingen, ligesom parterne fortsat vil invitere borgere og interessenter til dialog om projektet.

Aabenraa Kommune og Realdania By & Byg vil nu arbejde på en egentlig partnerskabsaftale, som vil ligge til grund for, at Aabenraa Kommune kan ansøge Ankestyrelsen om lov til at danne et arealudviklingsselskab, der ejes ligeligt af de to parter. Det ventes, at der vil være en afgørelse i slutningen af 2023. Hvis ansøgningen bliver imødekommet, bliver arealudviklingsselskabet stiftet umiddelbart efter og den konkrete udvikling går i gang.

Samlet vil parterne investere 8-11 mio. kr. i projektet, som de to parter får tilbage, når byggeriet er opført og projektet er afsluttet.