x

Vinderen af Renoverprisen 2023 skal findes blandt 18 favoritprojekter

Nyhed 2. maj 2023

Fra transformationen af Tranekollegiet i Aarhus til en omfattende renovering af Amager Centret. Favoritterne til Renoverprisen 2023 er fundet, og 18 projekter er dermed ét skridt nærmere titlen som Danmarks bedste renovering.

182 renoveringsprojekter blev indstillet til Renoverprisen 2023. Nu har projekterne været under lup hos Renoverprisens nomineringsudvalg, der har kogt feltet ned til årets Favoritliste med 18 renoveringsprojekter. Heraf vil en håndfuld projekter blive nomineret til prisen, inden vinderen kåres ved en prisfest i september.

De 18 favoritprojekter, der nu er ét skridt tættere på en nominering, er: 

Institutioner

 • Bo- og Dagtilbud Bybjergvej, Ballerup
 • Centre for Educational Development, Aarhus N
 • Flugt Refugee Museum of Denmark, Oksbøl
 • Holbergskolen, København NV
 • Ungdomskulturhuset, Sønderborg


Boliger

 • Basecamp South Campus, København S
 • Bethlehem, Hillerød
 • Galgebakken, Albertslund
 • Rudkøbing Gamle Skole, Rudkøbing
 • Sølvvarefabrikken, København S
 • Tranekollegiet, Risskov
 • Uprætentiøs og sansevækkende villa fra 1970’erne, Silkeborg
 • Villa S2, Fredericia
 • 60'er Villa til Børnefamilie, Aarhus V

Erhverv

 • A.C. Bangs Hus, København K
 • Amager Centret, København S
 • Fælleskontoret i Willemoesgade, Aarhus
 • Hostrups Hotel/Restaurant, Tønder

”Det har ikke været en nem opgave at udpege favoritterne blandt så mange spændende bidrag. Vi er lykkedes med at udpege 18 vellykkede projekter, der på hver sin måde fremhæver renoveringsdisciplinens styrker og bredde. Vi håber, at projekterne kan være med til, at flere får øjnene op for de muligheder og fordele, der ligger i at renovere,” siger Karen Mosbech, formand for nomineringsudvalget.

Projekterne på Favoritlisten gennemgår nu en grundig undersøgelse af, hvorvidt de lever op til Renoverprisens nomineringskriterier. Undersøgelsen foretages af BUILD, Institut for byggeri, by og miljø. Resultaterne skal blandt andet understøtte nomineringsudvalgets arbejde med endeligt at nominere en håndfuld projekter til Renoverprisen 2023.

Foruden hovedprisen uddeler Renoverprisen i år en særlig pris, der hylder det lille projekt med stor effekt. Specialprisen 2023 går til et projekt, der har formået at skabe stor værdi for små midler, og som er præget af originalitet og kreativitet.

Inden de nominerede projekter offentliggøres i slutningen af juni, undersøges også de entrepriseretlige forhold ved projekterne af advokatfirmaet Molt Wengel, for at sikre at projekternes samarbejdsforhold i renoveringsprocessen lever op til gældende regler og kontraktforhold.

Find årets indstillinger her

Fakta om Renoverprisen

RENOVERPRISEN SÆTTER FOKUS PÅ RENOVERING  

Renoverprisen uddeles af Realdania og Grundejernes Investeringsfond. Selv om renovering fylder mere end halvdelen af den samlede produktion i byggebranchen, er det primært nybyggeri, der bliver belønnet med priser. Det er Renoverprisen med til at lave om på. Det særlige ved prisen er derudover, at den hylder hele holdet frem for en enkelt bidragsyder – lige fra bygherre til rådgivere og håndværkere.

NOMINERINGSUDVALGET OG VALGKOLLEGIUM
Nomineringsudvalget består af en formand og tre medlemmer, som repræsenterer bygherreerfaring, arkitekt- og ingeniørfaglig viden. Nomineringsudvalget er udpeget direkte af styregruppen for Renoverprisen og består af:

Formand for udvalget, Karen Mosbech (arbejdende bestyrelsesmedlem)
Henrik Mielke (adm. direktør, MT Højgaard)
Kasper Lynge (viceinstitutleder, Institut for Byggeri og Bygningsdesign, Aarhus Universitet)
Lisbet Wolters (stadsarkitekt, Vejle Kommune)

I nomineringshandlinger hvor projekter, der på den ene eller anden vis kan associeres med nomineringsudvalgets medlemmer, har vedkommende hverken indflydelse eller er stemmeberettiget i forhold til nomineringen og vurderingen af de pågældende projekter.

Når projekterne er nomineret, skal valgkollegiet stemme om, hvem der skal kåres som Danmarks bedste renoveringsprojekt. Valgkollegiet består af knap 90 personer fra byggebranchen. Medlemmerne kommer fra hele landet og dækker branchen bredt.

KRITERIER TIL DE NOMINEREDE AF RENOVERPRISEN 2023  
De indstillede projektet bedømmes overordnet set ud fra følgende spørgsmål: Renoveringsprojekter påvirker klima, ressourcer og mennesker. Hvordan har man sikret, at projektets påvirkning bliver mindst mulig, og at resultatet for brugerne og omgivelserne bliver bedst muligt? Derudover vægtes følgende kriterier:  
 
Bæredygtighed: Projektet har generelt fokus på bæredygtighed i alle faser og i selve løsningen, herunder især reduktion af CO2-emissioner og øvrige klimahensyn. Fra genanvendelige, miljørigtige og eventuelt genbrugte materialer i etableringsfasen til ressourceforbrug på byggepladsen og bygningens daglige drift. Der er generelt arbejdet med dokumentation af projektets aftryk på klima, miljø og jordens ressourcer.  
 
Brugskvalitet og bidrag til omgivelserne: Projektet fungerer optimalt og vurderes positivt af brugerne. Samtidig gør projektet en forskel for de nære omgivelser ved at bidrage med sociale, arkitektoniske og oplevelsesmæssige kvaliteter.  
 
Udførelseskvalitet og værdiforøgelse: Håndværk, rådgivning og arkitektur i projektet er udført på et højt fagligt niveau. Løsningen har desuden givet et værdiløft – både for bygningen, for ejerne og for brugerne.  
 
Eksempelværdi: Projektet rummer et potentiale for at danne skole og udvikle renoveringsdisciplinen. Gennem de konkrete løsninger tjener det som eksempel og inspiration for andre – både i stor og lille skala.  
 
Samarbejde: I alle led af byggeprocessen har samarbejdet mellem bygherre, rådgivere, udførende, brugere og myndigheder været velfungerende og eksemplarisk.