x

Kunst og arkitektur skal løfte ni udvalgte steder fra Rødby til Skagen

Pressemeddelelse 29. juni 2023

Ny Carlsbergfondet og Realdania støtter ni helt særlige steder i de danske landkommuner med godt 39 mio. kr. Kunst og arkitektur skal understøtte stedernes helt særlige karakter og historier – til glæde for både de lokale og dem, der er på besøg.

Det skal være lettere for flere mennesker at opdage og opleve landets helt særlige steder. Derfor er Ny Carlsbergfondet og den filantropiske forening Realdania gået sammen om indsatsen ’Stedet Tæller X’, der nu støtter ni projekter i de danske landkommuner. Bag projekterne står en lang række kommuner, Naturstyrelsen og lokale foreninger med ildsjæle, der kender og brænder for deres lokalområde. Alle har de budt ind med et særligt sted og en god idé til, hvad der kan styrkes gennem arkitektur og kunst. I alt får de ni projekter godt 39 mio. kr. i støtte.

”Vi ved fra andre projekter, at arkitektur og kunst kan give særlige steder det "ekstra", der fører til lokal identitet, stolthed og fællesskab i hverdagen. Derfor er det en kæmpe glæde, at vi nu kan støtte ni formidable steder med at udvikle deres X-faktor og gode ideer. Blandt stederne er både kendte perler som Skagen og Rømø, men også stærke lokale steder som Langør havn og en staldruin på Langeland,” fortæller Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania 

De ni ideer tager afsæt i alt fra bygningskulturen til naturen og fremtidens fortællinger. Ved Sønderstrand på Rømø vil man iscenesætte de grænseløse horisonter, havet, sandet og himlen i stedet for den nuværende skilteskov og parkeringsplads. På Langeland skal en gammel staldruin ved Lindelse Mølle udvikles til en ny oplevelse og et lokalt mødested med fokus på kultur og kulturarv. I Hadsund skal fjordlandskabet trækkes ind i byen. Og i Rødby, vil man skabe et lokalt udflugtsmål og nationalt vartegn i krydset mellem rå natur og infrastruktur til glæde for lokale borgere og brugere af den kommende Femern Bælt-forbindelse.

Hvordan de fysiske projekter helt konkret kommer til at se ud, er endnu ikke fastlagt. Det skal kunstnere og arkitekter give deres bud på i den kommende tid.

”Vi har sammen udvalgt ni stærke steder og projektideer. Nu inviterer vi kunstnere og nyetablerede tegnestuer til at komme med deres bud på, hvordan ideerne bag de ni projekter kan forløses. Nogle steder vil arkitekter arbejde alene. Andre steder vil kunstnere og arkitekter arbejde sammen om at skabe de nytænkende og inddragende projekter med blik for stedernes kvalitet og lokale historier,” fortæller Christine Buhl Andersen, forperson i Ny Carlsbergfondet.  

Efter sommerferien skyder Ny Carlsbergfondet og Realdania gang i to forskellige idékonkurrencer, der skal resultere i konkrete forslag for de ni udvalgte steder. Den ene er en åben konkurrence for nyetablerede tegnestuer. I den anden kan prækvalificerede kunstnere byde ind på projekter og udvikle dem i samarbejde med arkitekter. Kunstnerne udvælges på baggrund af et open call og vælger herefter selv den nyetablerede tegnestue, de ønsker at samarbejde med.

I alt fire steder er udvalgt til kunst- og arkitekturkonkurrencen, mens fem indgår i arkitekturkonkurrencen. De første projekter forventes at være klar til realisering i 2024/25.

De ni udvalgte projekter er:

Grenen er en af de største naturattraktioner i Danmark. Her er ideen at binde bunkere i klitlandskabet sammen i en helhedsoplevelse, så besøget i Skagen handler om andet og mere end at nå ud til hovedattraktionen, Grenens spids. Bunkerne skal transformeres til nye opholds- og mødesteder og på bedste vis forene kunst, kulturarv, arkitektur og natur i nye fortællinger, henvendt til både lokale og Grenens mange besøgende. 

Adresse: Fyrvej 59, 9990 Skagen
Projektejer: Frederikshavn Kommune
Støttebeløb: 4.000.000 kr.

Projektet er udvalgt til kunst- og arkitekturkonkurrence.

Hadsund ligger ved den smukke fjord med sin natur og historie, men vandet synes langt væk, når du er i byen. Derfor skal der nu skabes en havnepark, der trækker fjordlandskabet ind i byen og binder by og fjord bedre sammen. Det nye landskab skal tilbyde borgere og besøgende et oplevelses- og læringsrum, hvor vandet, vinden og fjordens dyreliv opleves tæt på. Et fysisk sted, der kan formidle byens identitet og styrke stoltheden over at bo i Hadsund.

Adresse: Brogade, 9560 Hadsund
Projektejer: Mariagerfjord Kommune
Støttebeløb: 5.000.000 kr.

Projektet er udvalgt til arkitektkonkurrence.

Flyndersø Mølle og landskabet omkring er et dragende sted få kilometer fra Skive. Møllen ligger ved bredden af Danmarks største hedesø i et af Danmarks flotteste eksempler på istidslandskaber. Området er valgt som en af Danmarks 15 naturparker. Ideen er at nytænke og transformere Flyndersø Mølle og arealet omkring, så folk bliver ledt videre ud i landskabet. Naturen og landskabet skal samtidig formidles til de besøgende i Naturparken. 

Adresse: Flyndersøvej 24, 7800 Skive
Projektejer: A/S Estvadgaards Plantager v. Peter Neergaard
Støttebeløb: 4.500.000 kr.

Projektet er udvalgt til arkitektkonkurrence.

På Sønderstrand er der grænseløse horisonter, hav og himmel, sand og skønhed så langt øjet rækker. Nu skal den eksisterende ankomstplads forvandles fra parkeringsplads og skilteskov til en destination for naturoplevelser, der samler og formidler det storslåede landskab i konstant forandring. Oplevelser, som samtidig skal være tilgængelige for alle.

Adresse: Sønderstrandvej, 6792 Rømø
Projektejer: Naturstyrelsen   
Støttebeløb: 4.275.000 kr.

Projektet er udvalgt til kunst- og arkitekturkonkurrence.

Ved smukke Ringkøbing Fjord ligger Kloster Surfspot – det internationalt anerkendte kitesurfspot på Holmsland. Projektet skal gennem kunstnerisk intervention skabe et nyt lokalt mødested omkring spottet ved en ny dagligvarebutik. Ønsket er at få skabt en stærk identitet og anderledes ramme om mødet mellem lokale, surfere og de mange gæster og turister, der året rundt besøger Holmsland Surfspot. 

Adresse: Klostervej, 6950 Ringkøbing 
Projektejer: Holmsland Sogneforening og Holmsland Brugsforening
Støttebeløb: 4.825.000 kr.

Projektet er udvalgt til kunst- og arkitekturkonkurrence.

Langs motorvejen ved Rødby, skal der skabes et landskabsværk i stor skala i krydset mellem den lineære, larmende infrastruktur, der bevæger folk, og et nyt areal udlagt til vild natur og rekration. Værket skal være et vartegn og tilbyde en naturfyldt pause for både lokale og de rejsende mellem Tyskland og Danmark. Infrastruktur X Rå natur skal kunne ses på afstand i høj fart på motorvejen og samtidig også kunne opleves tæt på. 

Adresse: Ottelundevej, 4970 Rødby
Projektejer: Naturstyrelsen Storstrøm
Støttebeløb: 3.750.000 kr.

Projektet er udvalgt til kunst- og arkitekturkonkurrence.

Samsø ligger midt i indsejlingen til de indre danske farvande og har til alle tider haft stor strategisk betydning. Allerede omkring år 726, næsten 100 år før vikingetiden, blev Kanhavekanalen gravet tværs gennem øens smalleste sted. Herved kunne skibe opankret i Stavns Fjord hurtigt komme ud i Aarhusbugten. Nu skal der skabes et oplevelsesmiljø i Langør Havn ved Stavns fjord. Miljøet skal bringe kulturhistorien, naturen, det maritime miljø og den moderne havnedrift tættere på hinanden til glæde for de fastboende, lystsejlere og andre gæster. 

Adresse: Langøre 25, 8305 Samsø
Projektejer: Samsø Kommune
Støttebeløb: 4.500.000 kr.

Projektet er udvalgt til arkitektkonkurrence.

På Langeland ligger Lindelse Mølle – i folkemunde kaldt Phoenix Mølle på grund af den hurtige genopførsel efter en brand i 1826. Omkring møllen ligger en staldruin, som er omdrejningspunkt for projektet. Ruinen skal nemlig danne ramme om et levende, frivilligdrevet mødested for lokalbefolkningen og samtidig virke som en turistmagnet for øens besøgende. Projektet vil åbne stedet og forvandle et ’ikke-sted’ til et sted, de lokale kan være stolte af.

Adresse: Møllebanken 1, Lindelse, 5900 Rudkøbing 
Projektejer: Lindelse Møllelaug
Støttebeløb: 4.838.000 kr.

Projektet er udvalgt til arkitektkonkurrence.

Slivsø ligger som en naturperle i landskabet syd for Haderslev i Sønderjylland. Området er i dag relativt ukendt og ideen er at skabe en sammenhængende og attraktiv naturoplevelse, der visuelt og formidlingsmæssigt åbner stedet for de besøgende. Det eksisterende pumpehus og udsigtspunkt skal gentænkes med udgangspunkt i landskabet, og området skal gøres tilgængeligt for mennesker med nedsat mobilitet. Ambitionen er at skabe et attraktivt støttepunkt for det lokale og regionale friluftsliv.

Adresse: Bræråvej 48, 6100 Haderslev
Projektejer: Naturstyrelsen Sønderjylland
Støttebeløb: 3.450.000 kr.

Projektet er udvalgt til arkitektkonkurrence.

Fakta om Stedet Tæller X

’Stedet Tæller X’ er en fælles indsats fra Ny Carlsbergfondet og Realdania, hvor kunst og arkitektur bruges som løftestang til udvikling af særlige steder i de 31 danske landkommuner*. Ambitionen er at styrke de særlige kendetegn i landdistrikterne gennem lokalt forankrede fysiske projekter, nye talentfulde tegnestuer og et nytænkende samspil mellem kunst og arkitektur. 

Målet er at bidrage til udvikling og øget livskvalitet ved at gøre det lettere for flere at opdage og opleve landets særlige steder – både for dem, der besøger stedet og for dem, der bor der. 

De ni udvalgte projektideer modtager til sammen 39.138.000 mio. kr. i realiseringsstøtte. Støtten skal bruges til at gennemføre et fysisk projekt på stedet. Projektejerne skal stille med en egenfinansiering på 50 procent af projektøkonomien.

’Stedet Tæller X’ har i alt modtaget 19 ansøgninger. Af dem blev 13 udvalgt til at indgå i et projektudviklingsforløb i vinteren 2022/2023. 12 har søgt om støtte til et fysisk projekt. Af dem er ni nu endeligt udvalgt til realiseringsstøtte.

Projektideerne er udvalgt af Realdanias direktion og Ny Carlsbergfondets bestyrelse med afsæt i en anbefaling fra Stedet Tæller Xs faglige bedømmelsesudvalg. Dette består af:

  • Rikke Juul Gram, partner og kreativ direktør hos Schønherr Arkitekter
  • Mogens Morgen, professor og cand.arch. ved Arkitektskolen i Aarhus 
  • Janne Liburd, professor, Dr.phil og Phd ved Syddansk Universitet
  • Christine Buhl Andersen, forperson for Ny Carlsbergfondet
  • Toke Lykkeberg, bestyrelsesmedlem i Ny Carlsbergfondet
  • Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania
En landkommune er ifølge Danmarks Statistik og Indenrigsministeriet en kommune, hvis største by har mindre end 30.000 indbyggere.