x

Kystliv Holbæk får bedre faciliteter til formidling

Pressemeddelelse 2. juni 2023

Kystliv Holbæk har fået støtte fra Realdania og A/S Dampskibsselskabet Orient’s Fond til at sætte gang i en større opgradering af faciliteterne. Samtidig kommer nye samarbejdspartnere til.

Der er nu udsigt til en styrkelse af læringsmiljøet på Kystliv Holbæk. Den filantropiske forening Realdania og A/S Dampskibsselskabet Orient’s Fond støtter nemlig undervisning-, uddannelse- og forskningsfaciliteter, et Fjordlaboratorium og bedre faciliteter til fritidsaktiviteter for børn, unge og voksne i projektet, som skal styrke kystnære natur- og kulturoplevelser ved Holbæk. 

Ture Møller, leder af Kystliv Holbæk siger: ”Det er virkelig rigtig godt, at vi har fået tilsagn fra Realdania og A/S Dampskibsselskabet Orient’s Fond om økonomisk støtte. Kystliv har hele tiden arbejdet med at være en del af det at lave god skole, ungdomsuddannelse og fritidsliv for alle. De nye rammer understøtter både det meget gode samarbejde, som vi har primært med Holbæk Kommune, folkeskolerne i Holbæk Kommune, Stenhus Gymnasium, EUC Nordvestsjælland, UngHolbæk og byen generelt, og de kommende faciliteter giver også Kystliv bedre mulighed for at udvikle vores strategi om at skabe et videns- og uddannelsescenter for kystliv i Holbæk,” siger Ture Møller.

Holbæk Kommunes borgmester er også begejstret for de tildelte fondsmidler, der kommer til at få stor betydning: ”Det er en fantastisk nyhed. Jeg er stolt på Kystliv Holbæks vegne, at de nu kan styrke deres læringsmiljø. På ganske få år har de fået opbygget et særligt miljø, der knytter bånd til en vigtig del af vores kultur og historie, og hvor håndværket, havnen og fjordens natur er i centrum. Her bliver den maritime verden åbnet for vores børn og unge og for vores undervisere. Så er jeg glad på resten af kommunens vegne, da den energi og puls, som Kystliv skaber, er livsvigtig for vores havn,” fortæller Christina Krzyrosiak Hansen.

Simon Harboe, projektchef i Realdania siger: ”Holbæk Havn har et meget attraktivt, maritimt kulturmiljø. Med udvidelsen af Kystliv Holbæk sikres rammerne for et fortsat samspil mellem de mange aktører på havnen, til gavn for især børn og unge. Samtidig er det meget positivt, at man ikke bygger nyt, men transformerer og bygger videre på de kvaliteter, som den eksisterende, historiske bygning har. Vi glæder os til at følge projektet og se resultatet.”

Læringsmiljøet styrkes, også med flere nye samarbejdspartnere

Udover selve den fysiske ombygning på Kystliv styrkes læringsmiljøet markant, da nye samarbejdspartnere, DTU Aqua, Aarhus Universitet og Center for Marin Naturgenopretning, kommer til at benytte de kommende faciliteter på Kystliv Holbæk.

”DTU Aqua, Aarhus Universitet og Center for Marin Naturgenopretning vil medvirke til at skabe et fantastisk maritimt læringsmiljø på havnen i Holbæk. Det marine miljø, regenerativ produktion af fødevarer i havet, energi og klimasammenhænge set ud fra en maritim vinkel er et meget vigtigt fokus for Kystliv, og det bliver endnu vigtigere i fremtiden. Udviklingsprojektet vi nu har midlerne til, vil udvikle Kystliv til et sted, hvor der arbejdes med læring på alle niveauer, fra indskoling til forskning”, siger Ture Møller.

Om Kystliv Holbæk

Kystliv Holbæk blev etableret som forening i 2018. Det maritime center blev indviet i juni 2019, og siden da har Kystliv Holbæk været inde i en meget positiv udvikling. På trods af coronanedlukning har mere end 10.000 børn og unge været aktive i diverse forløb på Kystliv, og over 30.000 øvrige mennesker har været på besøg eller involveret i aktiviteter. Skoler, gymnasier, uddannelser og borgere bruger Kystliv flittigt.

 

 
Den samlede sum for byggeprojektet er beregnet til ca. 15,5 mio. kr. Realdania støtter med 5 mio. kr., A/S Dampskibsselskabet Orient’s Fond med 3 mio. kr., og den resterende finansiering opnås ved egenfinansiering fra Holbæk Kommune som bygningsejer. 

FjordLab: Et stort laboratorium, hvor der kan arbejdes med undersøgelser af marinbiologi samt miljø- og klimaproblematikker, og hvor der kan udføres forsøg relateret til hydrodynamik. Lokalet indrettes med akvarier, mikroskoper, afløb og saltvandsindtag, samt stort kar til hydrodynamiske forsøg.

Dæk for bådebyggeri: Bådebyggeriet er på mange måder hjertet i Kystlivs værksteder. Her bygges og redesignes de lokale fiske- og brugsbåde ført an af Kystlivs dygtige bådebyggere. Det sker i samarbejde med skoler og på sigt medlemmer af Kystliv, som inddrages i design og byggeprocessen, og som på den måde bliver en del af elevernes og medlemmernes læring.

Isolering af sejlloft: Sejlloftet bruges i dag til alle mulige formål og naturligvis også som sejlloft. Årsagen til behovet for et isoleret sejlloft er dels, at det så bedre kan anvendes helårligt, og at der er brug for kvadratmeter, som understøtter mange forskellige aktiviteter, ex undervisning, foredrag og andet.

Undervisnings- og fritidslokale for unge: Et robust lokale der i dagtimerne kan bruges af den maritime 10. klasse. og grundskolerne. Om aftenen og i weekenderne kan lokalet bruges til unges aktiviteter i forbindelse med UngHavn, Lucerna, Stenhus Gymnasium, Håndværk og Sejlads 16-26 og af andre grupper af unge, som har et maritimt ærinde.

Lokale til DTU Aqua, Aarhus Universitet og Center for Marin Naturgenopretning: Det har været et specifikt ønske fra DTU Aqua, Aarhus Universitet og Center for Marin Naturgenopretning, at deres studerende og forskere har brug for plads til at kunne lave opstillinger til deres forsøg og rum til andre dele af deres arbejde. 

Kontorer på 1. sal: Kystlivs egne ansatte har brug for kontorpladser. De lærere der kommer til at bruge FjordLab, skal have mulighed for at tilgå et kontor og DTU Aqua, Aarhus Universitet og Center for Marin Genopretning har specifikt efterspurgt kontorpladser til deres aktiviteter for studerende og forskere.

Gangbroer og trapper: Først og fremmest skal trapperne og gangbroerne afvikle den trafik, der opstår mellem rummene på førstesalen og stueplan effektivt, men samtidig give mulighed for ophold og møder.

Køkken og terrasse på 1. sal: En lang række af aktiviteterne på Kystliv indeholder tilberedning af fangst, af måltider til fællesspisninger, eller blot en hyggelig afholdelse af middagspausen. Dertil er der brug for et køkken og fællesrum, som kan anvendes til møder og forsamlinger af forskellig art.

Bådebro: Den øgede aktivitet på Kystliv medfører heldigvis også til en betydelig øget aktivitet på vandet. Derfor er der brug for en flydebro, der kan løse behovet for anlægsplads i umiddelbar nærhed af Kystliv. Der er planer om på sigt at etablere en ny og ret omfattende havnefacilitet i den vestlige del af Holbæk Ny Havn. Denne er tiltænkt Nationalmuseets skibe, Kystliv Holbæks både, Holbæk Træskibslaugs mindre både, samt andre både og skibe, der passer ind i sammenhængen. Den bro der her ansøges om, er den første lille del af denne store havnefacilitet.