x

Partnerskab for udviklingen af Nørreport i Aabenraa er på plads

Nyhed 29. juni 2023

Aabenraa Kommune og Realdania By & Byg har indgået en partnerskabsaftale, som vil ligge til grund for samarbejdet om udviklingen af et areal i det historiske Nørreportkvarter i Aabenraa.

Partnerskabsaftalen er afgørende for, at Aabenraa Kommune kan ansøge Ankestyrelsen om lov til at gå ind i et arealudviklingsselskab, der vil blive ejet ligeligt af de to parter. Det ventes, at der vil være en afgørelse i slutningen af 2023. Hvis ansøgningen bliver imødekommet, kan arealudviklingsselskabet stiftes.

Selskabets opgave bliver at udvikle et nybyggeri med en blanding af boliger og andre funktioner, der i samspil med et kommende permanent byrum kan bidrage til at skabe nyt liv i den nordlige del af gågaden og gøre Nørreportkvarteret til et attraktivt sted at bo, arbejde og opholde sig for byens borgere/besøgende.

I foråret gennemførte Aabenraa Kommune en borgerinddragelse, som er udmøntet i seks anbefalinger, der er partnerskabets afsæt for udviklingen af Nørreport: Giv plads til det grønne, byg tilpasset, bebyggelse og byfunktioner der skaber liv, et sted der kan mange ting, skab attraktive boliger og fortsat involvering af borgere.

- Det har altid været planen, at der skulle bygges på Nørreport. Vi er også meget opmærksomme på mange borgeres ønske om, at der etableres et permanent, offentligt og grønt byrum på grunden. Partnerskabet med Realdania By & Byg er helt afgørende for, at vi både kan udvikle et nyt byggeri, der spiller sammen med den historiske bymidte, og skaber plads til, at Aabenraa Kommune efterfølgende kan etablere et attraktivt byrum, siger Jan Riber Jakobsen, borgmester i Aabenraa Kommune.

Samspillet med den historiske bymidte er én af de vigtige grunde til, at Realdania By & Byg går ind i projektet i partnerskab med Aabenraa Kommune.

- Vi vil gerne vise, at det er muligt at skabe et nybyggeri, der arkitektonisk indpasser sig i det historiske bymiljø, bevarer det flotte kig til husrækken langs Nørreport, tilfører nyt liv til bymidten og skaber en god forbindelse til den fremtidige udvikling af området nord for Kilen ved havnen, siger Peter Cederfeld, adm. direktør i Realdania By & Byg.

Partnerskabet forventer, at der opføres ca. 5.500 etagekvadratmeter nybyggeri på den ca. 5.700 kvadratmeter store grund, hvilket svarer til, at kun ca. halvdelen af grunden bebygges, mens den resterende del kan blive anvendt til et attraktivt byrum. Det kommende arealudviklingsselskab bygger ikke selv, men sælger byggeretten til en bygherre/investor, der opfører byggeriet og står for salg/udlejning af boliger/lokaler. Arealet til det kommende permanente byrum overdrages til Aabenraa Kommune fra arealudviklingsselskabet, når byggeriet er opført, hvorefter byrummet kan etableres.

Samlet vil parterne investere 8-11 mio. kr. i projektet, som de to parter får tilbage, når byggeriet er opført og projektet er afsluttet.

Kontakt

  • Jan Riber Jakobsen, borgmester, Aabenraa Kommune, telefon: 29 32 25 30, mail: jrj@aabenraa.dk
  • Peter Cederfeld, adm. direktør, Realdania By & Byg, telefon: 40 80 28 90, mail: pc@realdaniabyogbyg.dk

Læs mere om udviklingen af Nørreportkvarteret: fremtidensaabenraa.dk