x

En weekend på marskgården Højergård
Bygningskultur og natur i verdensklasse

Pressemeddelelse 13. juli 2023

Oplevelsen af naturfænomenet Sort sol. Fortællinger om arkitektur og kultur. Plukning af østers. Jagt efter urter. Udflugter i Vadehavets storslåede natur. Nyd alle oplevelserne under et weekendophold i den fredede marskgård, Højergård, som Realdania By & Byg har restaureret. Book allerede nu.

En beliggenhed ud over det sædvanlige. Så enkelt kan det siges om den fredede marskgård, Højergård, midt i sønderjyske Højer.

Ikke blot ligger gården i hjertet af en by, som rummer en af landets højeste koncentrationer af fredede og bevaringsværdige bygninger; gården ligger også i et af verdens fineste naturområder: Tøndermarsken. Her er naturen så enestående, at den er med på UNESCO’s fornemme liste over verdensarv.

Enestående natur, byggeskik og arkitektur

Siden Realdania By & Byg for fire år siden afsluttede restaureringen af marskgården Højergård og omdannede gårdens bygninger til en madlejrskole for børn og unge og et mødested for lokale natur- og madaktiviteter, er flere oplevelsestilbud kommet til.

I samarbejde med ”Vadehavets oplevelser" åbner Realdania By & Byg Klubben i efteråret dørene til den fredede gård og byder på et weekendophold, der forener kulturelle og kulinariske oplevelser med Tøndermarskens storslåede natur, der byder på store åbne vidder, flokke af fugle, frodig fauna og et smukt miks af land og vand.

Oveni den enestående natur er området kendetegnet ved en særlig egnstypisk byggeskik og arkitektur. Her midt i naturen og nær ved den dansk-tyske grænse har den sønderjyske befolkning gennem generationer skabt en byggeskik, som dels er formet af det barske marskland, dels af de skelsættende og skiftende grænsedragninger.

Mange af områdets egnshistoriske bygninger er stadig bevaret, og kun få andre steder i Danmark er samlet så mange bygninger, som tilsammen og hver for sig afspejler en lokalt forankret byggeskik og materialetradition.

Sønderjysk bygningskultur i tre bygninger

Marskgården Højergård midt i Højer by er et af disse velbevarede og sammenhængende bygningskomplekser, hvor arkitektoniske og kulturhistoriske værdier er forenet i én og samme fortælling: et 200 år gammelt stuehus fra en af byens marskgårde, en tyskinspireret villa fra 1906 og en lade fra 1700-tallet.

Hver især udgør de tre bygninger en fortælling om sønderjysk bygningskultur, og med Realdania By & Bygs restaurering er de tre fortællinger nu trukket frem i dagens lys. De tre bygninger har fået nye funktioner, men sjælen er bevaret, og der er skabt en sammenhængende helhed med respekt og forståelse for bygningernes særegne historie og unikke bevaringsværdier.

Da Højergårds stuehus og lade blev bygget, lå Højer i Hertugdømmet Slesvig. Da villaen blev bygget i 1906, lå Højer i Tyskland. Og da en ny sortmalet vognport blev tilføjet i 2019 som en del af Realdania By & Bygs restaurering, blev hele anlægget nærmest genskabt som en firelænget gård med et indbydende og hyggeligt gårdmiljø.

Det er bl.a. her på gårdspladsen, i vognporten og ved bålstedet, at nogle af Tøndermarsk-opholdets kulinariske oplevelser skal finde sted, mens overnatning finder sted i de restaurerede, historiske bygninger, og udflugterne forgrener sig ud i Tøndermarskens storslåede natur og i den historiske by, Højer.