x

Vær med til at komme med bud på nytænkende rum for fællesskaber

Nyhed 14. august 2023

At være en del af et fællesskab er godt for livskvaliteten, og de rigtige fysiske rammer kan understøtte fællesskaber. Derfor inviterer Realdania fra den 14. august og fire uger frem arkitekter, designere og andre formgivere til en prækvalifikation i et projekt, der skal skabe små nytænkende rammer til fællesskaber med fokus på bl.a. design for adskillelse og biogene byggematerialer.

I 2025 vil Realdania i forbindelse med sit 25 års-jubilæum sætte ekstra fokus på og understøtte fællesskaber over hele landet. Den filantropiske forening vil i den forbindelse tilbyde en lang række foreninger og andre fællesskaber rundt om i Danmark nye fysiske rammer for deres aktiviteter. Mere konkret vil de kunne søge om at få en ramme for deres fællesskab i form af små, lette konstruktioner, som opføres i samarbejde med det lokale fællesskab, og som kan skilles ad og genbruges andre steder.

Realdania inviterer nu arkitekter, designere og andre formgivere til at deltage i en prækvalifikation i projektet. Den åbner den 14. august og løber frem til den 8. september 2023. Undervejs i prækvalifikations-perioden vil der den 23. august blive afholdt et infomøde for dem, der ønsker at deltage.  

På baggrund af prækvalifikationen vil forventeligt 8-12 design- og arkitektvirksomheder gå videre til en egentlig konkurrence, der vil have fokus på designstrategi. Herefter vil 4-6 virksomheder blive udvalgt, og de skal sammen udvikle et katalog af konkrete rum for fællesskab. Det vil foregå i en dialogbaseret, tværfaglig og konkurrencefri designproces, der vil forløbe fra januar til april 2024.  

Der vil i processen blive lagt stor vægt på samarbejde på tværs af fagligheder og mellem de deltagende virksomheder. Der bliver stillet kompetencer inden for fællesskaber til rådighed såvel som tekniske kompetencer inden for f.eks. statik, brand, produktion, udførelse. Undervejs vil man bl.a. skulle udvikle fysiske prototyper i samarbejde med en række lokale borgergrupper. Man kan deltage som lille, stor, ung eller etableret virksomhed. Der vil ikke blive stillet krav om omfattende teamdannelser.

Det hele skal i sidste ende munde ud i et samlet katalog af lette, multifunktionelle konstruktioner, som fællesskaber over hele landet senere kan søge om at få. Det kan være åbne og lukkede pavilloner, inventar, møbler og meget gerne nytænkende blandinger af det hele. Både nye og etablerede foreninger og fællesskaber kan i forbindelse med, at Realdania i 2025 fylder 25 år, byde ind på at få et af de mange nytænkende og forskelligartede rum, som de selv kan være med til at præge, samle og tilpasse til netop deres behov.

Det er tanken, elementerne skal udføres i biogene eller genanvendte materialer med høj holdbarhed. Fællesskabs-rummene skal desuden designes til adskillelse, så de kan tilpasses, vedligeholdes effektivt og genanvendes i nye sammenhænge, hvis de bliver overflødige der, hvor de står. 

Man kan finde mere information om prækvalifikationen her