x

Ny støtte til den videre udvikling af livscyklusanalyser i byggeriet

Pressemeddelelse 21. september 2023

Villum Fonden og Realdania støtter frem mod 2025 BUILD i både den videre udvikling af metode og data bag den forskningsbaserede og gratis beregner LCAbyg samt arbejdet for at fremtidssikre og forankre livscyklus-analyser i branchen i en overgangsperiode.

Den 1. januar 2023 blev der indført et loft for CO2-udledning for nybyggeri samt krav om beregning af byggeriers klimapåvirkning med livscyklusanalyser (LCA). Mange aktører i byggebranchen skal dermed opbygge kompetencer inden for LCA-beregning og hvordan beregningerne sættes i spil og anvendes aktivt i byggeriet. 

For at sikre den fortsatte udvikling af metoder, data og værktøjer inden for livscyklusanalyser i byggeriet, støtter Villum Fonden og den filantropiske forening Realdania nu frem mod 2025 den videre udvikling af LCAbyg samt en bredere forsknings- og udviklingsindsats. Indsatsen skal sikre, at både store og små aktører i branchen på den korte bane har adgang til et konkret og frit tilgængeligt værktøj. Ambitionen er på den længere bane, at indsatsen skal berige og fremtidssikre det generelle arbejde med LCA-metoder og værktøjer i branchen, f.eks. ved at sikre, at flere faser i bygningens livscyklus kommer ind i beregningerne i LCAbyg. 

”Byggeriet er i de tidlige faser af den grønne omstilling, og det er helt afgørende at vi ikke mister momentum. LCA-beregningerne er lige nu en krumtap i det arbejde. Med LCAbyg har vi en frit tilgængelig beregner, der står på et stærkt forskningsmæssigt fundament, og som derfor kan fungere som en neutral platform for alle i byggeriets værdikæde – fra den lille enmandsrådgiver til den store internationale virksomhed. Det mener vi er vigtigt for branchen, der lige nu står midt i de praktiske udfordringer med at accelerere den grønne omstilling,” siger Lars Hansen, adm. direktør i Villum Fonden.

LCAbyg bliver udviklet og vedligeholdt af BUILD (Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet) og er det mest anvendte LCA-værktøj i byggebranchen. Beregneren anvendes også i forskningssammenhænge. Realdania har også tidligere støttet LCAbyg, og her siger filantropidirektør Nina Kovsted Helk: 
 
”Byggeriet har potentiale til at levere et stort bidrag i forhold til at nå klimamålene, og her er livscyklusanalyser et helt afgørende redskab. Derfor ønsker vi at understøtte, at der i de kommende år findes et solidt, veldokumenteret og tilgængeligt grundlag for alle i branchen for at lave disse analyser og ikke mindst at anvende dem konkret i byggeriet. Lige nu er LCAbyg det bedste bud på sådan et grundlag og fælles redskab. Samtidig går vores støtte også til mere generelt at fremtidssikre og forankre arbejdet med livscyklusanalyser nationalt”.

Hvad er LCAbyg? 

LCAbyg er et værktøj, der beregner livscyklusvurderinger for bygninger. LCAbyg kan beregne et byggeris miljøprofil og ressourceforbrug ved at indtaste informationer om bygningsdelene og evt. bygningens energiforbrug. Værktøjet tager sig automatisk af LCA-beregningerne og samler resultaterne i udvalgte figurer og en rapport. Det beregnes over hele bygningens livscyklus og inkluderer derfor fremskaffelse af råvarer, produktion af byggematerialer, energi- og ressourceforbrug ved drift og vedligehold, samt bortskaffelse og eventuelt genanvendelse af bygningsdele og byggematerialer.

LCAbyg bliver udviklet og vedligeholdt af BUILD, Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet.